Wybory parlamentarne 2019 - Jak głosować za granicą?

· 13.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Wybory parlamentarne 2019 - Jak głosować za granicą?

Wybory parlamentarne już w najbliższą niedzielę - 13.10. Sprawdź, kto może głosować za granicą i co trzeba zrobić, by zapewnić sobie udział w wyborach. Pamiętaj, że każdy głos ma znaczenie!

Wybory do Sejmu i Senatu tuż, tuż

Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne. Już 13 października, w niedzielę, pójdziemy do urn, by wybrać nowy skład Sejmu i Senatu. 

Lokale wyborcze w całym kraju będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00, ale trzeba pamiętać, że prawo głosu ma także polonia mieszkająca poza granicami kraju. 

Kto ma prawo do wzięcia udziału w wyborach

Prawo wyborcze ma każdy obywatel Polski mieszkający poza granicami kraju, który: 

 • uczończył 18 lat, 
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny dowód osobisty lub paszport,
 • została wpisana do spisu wyborców.

Czym jest spis wyborców i jak można się do niego wpisać?

Konsul nie prowadzi stałego spisu wyborców, dlatego osoba chcąca oddać swój głos musi się do takiego spisu wyborców wpisać. 

Konsul dokonuje wpisu do spisu wyborców na podstawie osobistego, telefonicznego, pisemnego, mailowego, telegraficznego i telefaksowego zgłoszenia. Zapisać można się także online

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • imię ojca,
 • miejsce pobytu wyborcy poza granicami Polski,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w przypadku obywateli czasowo przebywających poza granicą kraju.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Wpisy można uiszczać do 10 października 2019 roku włącznie. 

Polacy mieszkający poza granicami kraju muszą pamiętać o tym, że mogą głosować w obwodach głosowania wyłącznie osobiście!

Bliższe informacje znajdziecie na stronach internetowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. 

Zdjęcie: Twitter.com/targowek.info

Źródło: gov.pl

 

Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie