Wyjątki od uznania zagranicznego prawa jazdy

· 1.3k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Nie przysługuje na terenie Niemiec prawo do posługiwania się zagranicznym prawem jazdy posiadaczom tzw. uczniowskich praw jazdy lub innych tymczasowych praw jazdy

Nie przysługuje na terenie Niemiec prawo do posługiwania się zagranicznym prawem jazdy posiadaczom tzw. uczniowskich praw jazdy lub innych tymczasowych praw jazdy. Posiadacze zagranicznego prawa jazdy nie maja prawa prowadzić samochodów na terenie Niemiec, jeśli w chwili ich otrzymania ich stałym miejscem zamieszkania były Niemcy. Tak samo w przypadku, gdy zagraniczny kierowca, posiadający wcześniej wydane w Niemczech prawo jazdy utracił je na skutek decyzji sądowej o odebraniu prawa jazdy lub o zakazie prowadzenia pojazdów.

Według decyzji Europejskiego Sądu Najwyższego (z 29.04.2004 r) urzędnicy wystawiający dokument mają obowiązek sprawdzić czy osoba starająca się o prawo jazdy ma miejsce swojego stałego pobytu w kraju, w którym stara się o dokument. Posiadanie prawa jazdy danego kraju jest jednocześnie poświadczeniem, że właściciel dokumentu spełnia wymagania dla jego wystawienia. Zasadą wzajemnego uznawania prawa jazdy jest to, że kraj członkowski EU, w którym następuje kontrola drogowa, nie może odrzucić prawa jazdy wydanego przez inny kraj członkowski, na podstawie podejrzenia, że w chwili otrzymania jego posiadacz nie posiadał stałego miejsca zamieszkania w kraju wystawiającym.

Decyzja Sądu ma ważne znaczenie w praktyce kontroli w Niemczech.

Podczas, gdy dotychczas posiadacz zagranicznego prawa jazdy po wcześniejszym oddaniu dokumentu musiał czekać na uzyskanie nowego, obecnie może posługiwać się swoim narodowym - do chwili uzyskania nowego.

Jeśli placówka kontroli ruchu na podstawie centralnego rejestru otrzymuje zawiadomienie, że kontrolowany jest w posiadaniu zagranicznego prawa jazdy, może mając wątpliwości, zaordynować medyczno-psychologiczne badanie. Jeśli kontrolowany w określonym terminie nie uzyska pozytywnej opinii, może zostać pozbawiony pozwolenia na prowadzenie samochodu na terenie Niemiec i zostanie mu wpisana stosowna adnotacja w jego narodowym prawie jazdy.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie