Wypowiedzenie umowy najmu.

· 9338 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Kiedy mieszkanie może zostać wypowiedziane przez właściciela

Mieszkanie może zostać wypowiedziane przez właściciela kiedy:

  • lokator naruszy w znaczący sposób umowę najmu
  • ma zostać wykorzystane na potrzeby własne, rodziny bądź członków gospodarstwa domowego
  • przedłużenie umowy najmu w sposób zasadniczy naruszy korzyści właściciela

Pisemne wypowiedzenie umowy jest prawnym obowiązkiem. Podobnie jak odpowiednie jej umotywowanie. Właściciel musi podać powody swojego postępowania. Lokator jest w związku z tym poinformowany o podstawach wypowiedzenia i może przedsięwziąć odpowiednie kroki.

 

Okres wypowiedzenia.

Reforma prawa lokatorskiego zmodyfikowała okres wypowiedzenia w zależności od czasu zamieszkiwania. Wynosi on trzy miesiące przy zamieszkiwaniu do pięciu lat; przy okresie powyżej pięciu lat wzrasta do sześciu miesięcy i powyżej ośmiu lat do dziewięciu miesięcy.

Nie jest rozstrzygnięta prawnie kwestia czy umowy zawarte przed 01.09.2001 r. podlegają nowym przepisom o okresie wypowiedzenia czy nie. Prawdopodobnie w bieżącym roku Sąd Najwyższy wypowie się jednoznacznie w tej kwestii.

 

Klauzula socjalna

Nawet jeśli nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu, nie zawsze lokator musi opuszczać mieszkania. W pewnych, szczególnych przypadkach, może odwoływać się i żądać przedłużenia umowy najmu. Te szczególne przypadki to m.in. kiedy stosowne mieszkanie zastępcze nie może być zapewnione na odpowiednich warunkach; również podeszły wiek, krytyczny stan zdrowia, długotrwałe zamieszkiwanie itp. Dotyczy to tak głównego najemcy i jego rodziny, jak i osób z którymi lokator prowadzi od dawna wspólne gospodarstwo domowe (np. partner życiowy). Absolutnie niezbędnie wymagane jest pisemne odwołanie od decyzji o wypowiedzeniu, jeśli ma nastąpić przedłużenie umowy najmu. Odwołanie należy złożyć najpóźniej na dwa miesiące przed ustaniem umowy najmu. Również właściciel lokalu ma prawo do odwołania. Przykład: Właściciel wypowiada mieszkanie od dnia 01.12 do 28.02. Najemca musi złożyć odwołanie najpóźniej do 31.12.

Nie dotrzymanie terminu powoduje brak możliwości odwoływania się na podstawie tzw. „klauzuli socjalnej”.

Polub to!
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybrane specjalnie dla Ciebie