Wypowiedzenie umowy najmu.

· 19.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Kiedy mieszkanie może zostać wypowiedziane przez właściciela

Mieszkanie może zostać wypowiedziane przez właściciela kiedy:

  • lokator naruszy w znaczący sposób umowę najmu
  • ma zostać wykorzystane na potrzeby własne, rodziny bądź członków gospodarstwa domowego
  • przedłużenie umowy najmu w sposób zasadniczy naruszy korzyści właściciela

Pisemne wypowiedzenie umowy jest prawnym obowiązkiem. Podobnie jak odpowiednie jej umotywowanie. Właściciel musi podać powody swojego postępowania. Lokator jest w związku z tym poinformowany o podstawach wypowiedzenia i może przedsięwziąć odpowiednie kroki.

 

Okres wypowiedzenia.

Reforma prawa lokatorskiego zmodyfikowała okres wypowiedzenia w zależności od czasu zamieszkiwania. Wynosi on trzy miesiące przy zamieszkiwaniu do pięciu lat; przy okresie powyżej pięciu lat wzrasta do sześciu miesięcy i powyżej ośmiu lat do dziewięciu miesięcy.

Nie jest rozstrzygnięta prawnie kwestia czy umowy zawarte przed 01.09.2001 r. podlegają nowym przepisom o okresie wypowiedzenia czy nie. Prawdopodobnie w bieżącym roku Sąd Najwyższy wypowie się jednoznacznie w tej kwestii.

 

Klauzula socjalna

Nawet jeśli nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu, nie zawsze lokator musi opuszczać mieszkania. W pewnych, szczególnych przypadkach, może odwoływać się i żądać przedłużenia umowy najmu. Te szczególne przypadki to m.in. kiedy stosowne mieszkanie zastępcze nie może być zapewnione na odpowiednich warunkach; również podeszły wiek, krytyczny stan zdrowia, długotrwałe zamieszkiwanie itp. Dotyczy to tak głównego najemcy i jego rodziny, jak i osób z którymi lokator prowadzi od dawna wspólne gospodarstwo domowe (np. partner życiowy). Absolutnie niezbędnie wymagane jest pisemne odwołanie od decyzji o wypowiedzeniu, jeśli ma nastąpić przedłużenie umowy najmu. Odwołanie należy złożyć najpóźniej na dwa miesiące przed ustaniem umowy najmu. Również właściciel lokalu ma prawo do odwołania. Przykład: Właściciel wypowiada mieszkanie od dnia 01.12 do 28.02. Najemca musi złożyć odwołanie najpóźniej do 31.12.

Nie dotrzymanie terminu powoduje brak możliwości odwoływania się na podstawie tzw. „klauzuli socjalnej”.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie