Wystawienie nowego zaświadczenia rejestracyjnego i nowych tablic rejestracyjnych

· 2.7k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Wystawienie nowego zaświadczenia rejestracyjnego II (Zulassungsbescheinigung Teil II), dotychczasowego Fahrzeugebrief. W przypadku utraty zaświadczenia rejestracyjnego II, Urząd Rejestracji Pojazdów wystawia niniejszy dokument

Wystawienie nowego zaświadczenia rejestracyjnego II (Zulassungsbescheinigung Teil II), dotychczasowego Fahrzeugebrief.

W przypadku utraty zaświadczenia rejestracyjnego II, Urząd Rejestracji Pojazdów wystawia niniejszy dokument. Najpierw należy się jednak postarać o potwierdzenie prawa do danego pojazdu i tym samym do Zulassungsbescheinigung Teil II. Można je uzyskać w Centralnym Rejestrze Pojazdów, który ma siedzibę we Flensburgu, potwierdzenie dostaje się listem poleconym, a okres oczekiwania wynosi ok. 7-8 tygodni od złożenia podania.

Ponadto należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości; w przypadku osób prawnych, firm lub stowarzyszeń: wyciąg z rejestru handlowego/spółek. zgłoszenie do izby rzemieślniczej.

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych

W przypadku utraty tablic rejestracyjnych należy zgłosić ten fakt najbliższej jednostce policji niemieckiej. Strata jednej bądź obydwóch tablic powoduje konieczność ponownego oznaczenia samochodu.

Aby otrzymać nowe tablice rejestracyjne (stare numery zostaną wykreślone z poszukiwanych) należy przynieść:

 • Ważny dowód tożsamości
 • Zulassungsbescheinigung Teil II (dotychczasowy Fahrzeugbrief)
 • Zulasungsbescheinigung Teil I (dotychczasowy Fahrzeugschein)
 • Jeśli jest – drugą tablicę
 • Zaświadczenie TÜV i ASU
 • Zgłoszenie na policję
 • W przypadku osób prawnych, firm lub stowarzyszeń: wyciąg z rejestru handlowego/spółek, zgłoszenie do izby rzemieślniczej.
 • W przypadku zastępstwa - pisemne upoważnienie


Wystawienie nowego zaświadczenia rejestracyjnego (Zulassungsbescheinigung Teil I), dotychczasowego Fahrzeugschein

W sytuacji, gdy nastąpiło zagubienie lub kradzież Zulassungsbescheiniging Teil I musi zostać złożone stosowne oświadczenie przed notariuszem lub urzędnikiem Urzędu Rejestracji Pojazdów. Jeśli utratę spowodowało działanie przestępcze, jak np. kradzież, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na najbliższym posterunku niemieckiej policji. Doniesienie o popełnionym przestępstwie jest dostatecznym wyjaśnieniem i żadne inne oświadczenie nie jest wtedy potrzebne.

Aby został wydany nowy dokument należy przedłożyć:

 • Ważny dowód tożsamości
 • Zulassungsbescheinigung Teil II (dotychczasowy Fahrzeugbrief)
 • Zaświadczenie TÜV i ASU
 • Zgłoszenie na policję (w przypadku kradzieży)
 • W przypadku osób prawnych, firm lub stowarzyszeń: wyciąg z rejestru handlowego/spółek, zgłoszenie do izby rzemieślniczej.
 • Osoba zastępująca osobę prawną musi się wylegitymować pisemnym upoważnieniem właściciela firmy do złożenia stosownego oświadczenia.

 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie