Zachorowałeś? Miałeś wypadek? Sprawdź, jak otrzymać rentę w Niemczech

· 11.5k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Zachorowałeś? Miałeś wypadek? Sprawdź, jak otrzymać rentę w Niemczech

Z powodu złego stanu zdrowia czy choroby nie możesz podjąć stałej pracy? Postaraj się o przyznanie niemieckiej renty z racji częściowej niezdolności do pracy. Jak ją otrzymać? Przeczytaj w poniższym artykule.

Zachorowałeś? Masz problemy psychiczne? Miałeś wypadek z poważnymi konsekwencjami? Nie jesteś zdolny do podjęcia stałej pracy? Postaraj się o niemiecką rentę (w pełnym lub niepełnym wymiarze) z racji częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Renta w Niemczech – Czy możesz się o nią starać? 

Prawo do renty z powodu częściowej niezdolności do pracy mają osoby, które co najmniej pięć lat odprowadzały składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowne i przez trzy lata płaciły składki obowiązkowe.

Z prawa do renty nie skorzystają zatem osoby, które przez długi czas nie płaciły obligatoryjnych stawek.

Wyjątek stanowią praktykanci, którzy w miejscu odbywania praktyki ulegli wypadkowi lub nabawili się choroby zawodowej.

Gdzie muszę złożyć wniosek o przyznanie renty?

Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie renty należy złożyć w ubezpieczalni emerytalnej.

W niektórych przypadkach kasa chorych wymaga podania o rehabilitację. W takiej sytuacji osoba musi udać się do specjalisty. Jeśli ten orzeknie, że rehabilitacja nie spowoduje poprawy zdrowia, trzeba będzie ponownie udać się do ubezpieczalni. Wtedy przypadku wniosek o rehabilitację zmieni się we wniosek o przyznanie renty.

Renata z tytułu czasowej niezdolności do pracy najpierw przyznawana jest na trzy lata (jest to tzw. okres czasowy). Jeśli nie zmieniły się uwarunkowania, na jakich renta została przyznana, okres ten można wydłużyć.

Co w przypadku, jeśli mój wniosek zostanie odrzucony?

Przede wszystkim negatywna decyzja ubezpieczalni musi zostać odpowiednio uzasadniona. Często są to powody medyczne lub niedopełnienie warunków uprawniających do otrzymania renty.

W ciągu miesiąca (od otrzymania negatywnej decyzji) wnioskodawca może odwołać się od rozstrzygnięcia ubezpieczalni. W odwołaniu wnioskodawca musi uzasadnić, dlaczego renta mu się należy.

Gdy po odwołaniu ubezpieczalnia także odrzuci wniosek, należy skierować pozew do sądu społecznego.

Czy pobierając rentę, mogę dorabiać?

Tak. W przypadku renty pełnej lub niepełnej osoby mogą dorabiać pod warunkiem, że ten dodatkowy dochód nie przekracza 450 euro. Wyższe zarobki skutkują potrąceniem z renty!

Niemieckie prawo zezwala także na to, by osoby pobierające rentę i pracujące dwa razy w roku dorobiły sobie do kwoty 900 euro.

Na jak wysoką rentę mogę liczyć?

Wysokość renty jest obliczana indywidualnie dla każdej z osób, a oblicza się ją, biorąc pod uwagę okres uwzględniany przed nastąpieniem niezdolności do pracy.

W 2015 roku nastąpiły zmiany w naliczaniu wysokości renty. Okres zaliczeniowy wydłużono o dwa lata – do 62 lat. Co więcej, jeśli w ciągu 4 lat przed rozpoczęciem pobierania renty nastąpiły straty w średnich zarobkach pracownika, które mogły mieć negatywne skutki na wysokość świadczeń, to te zarobki nie są uwzględniane.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: ales_kartal

Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie