Założenia w prowadzeniu samochodu na podstawie innego niż niemieckie prawo jazdy

· 516 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Kto chce prowadzić samochód na podstawie międzynarodowego lub zagranicznego prawa jazdy musi mieć na uwadze, że dokument którym się posługuje nie może mieć przekroczonego terminu ważności

Kto chce prowadzić samochód na podstawie międzynarodowego lub zagranicznego prawa jazdy musi mieć na uwadze, że dokument którym się posługuje nie może mieć przekroczonego terminu ważności.

Na podstawie §4 przepisów o międzynarodowym ruchu samochodowym (IntKfzVO) zagraniczni kierowcy uprawnieni są do prowadzenia samochodów w Niemczech. Podstawą jest legitymowanie się przez kierowcę ważnym prawem jazdy wydanym wg modelu EU lub innym ważnym, zagranicznym prawem jazdy.

Tak długo jak dana osoba nie posiada stałego miejsca zamieszkania w Niemczech może prowadzić samochód kategorii, dla której jej narodowe prawo jazdy zostało wydane.

O miejscu stałego zamieszkania ustawodawca mówi mając na myśli miejsce, w którym mieszka się minimum 185 dni. Za miejsce stałego zamieszkania uważa się takie, z którym dana osoba potrafi wykazać ścisłe powiązanie, wynikające z osobistych lub zawodowych względów. Dla określenia tego terminu jest wiążące uprawnienie do danego miejsca zamieszkania. Uprawnienie może wynikać z posiadania, wynajmowania lub użyczenia mieszkania. Również pobyt w hotelu może być tu podstawą do określenia miejsca stałego pobytu.

Klauzula 185 dni jest w ścisłym związku z pobytem. Nie należy rozumieć, że każdorazowy krótki wyjazd np. do kraju ojczystego przerywa dany pobyt i należy liczyć go od nowa. Przerwanie pobytu to długotrwała zmiana miejsca zamieszkania. Stałe miejsce zamieszkania ma miejsce wtedy, kiedy pobyt łączy się z poważnymi intencjami (np. z podjęciem pracy w danym mieście).

Przepisanie zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwe, jeśli w momencie składania podania jego termin ważności upłynął. Ma to miejsce w przypadkach, w których prawo jazdy było ważne do dnia wyjazdu. Istnieje prawna możliwość złożenia podania o przepisanie prawa jazdy jeszcze przed przyjazdem lub zamieszkaniem w Niemczech. Niemieckie prawo jazdy można otrzymać jednak dopiero po przyjeździe. W tego typu przypadkach zalecane jest odpowiednio wcześniej nawiązać kontakt ze stosownym niemieckim urzędem.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie