Zasiłek ElterngeldPlus - dodatkowe świadczenia i bardziej elastyczny urlop wychowawczy

· 2.9k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Zasiłek ElterngeldPlus - dodatkowe świadczenia i bardziej elastyczny urlop wychowawczy

ElterngeldPlus ułatwia matkom i ojcom połączenie zasiłku wychowawczego z pracą w niepełnym wymiarze godzin. Rodzice, którzy pracują na pół etatu po narodzinach dziecka, mogą teraz wydłużyć okres pobierania świadczenia. Jeden miesiąc Elterngeld daje dwa miesiące ElterngeldPlus.

Podobnie jak podstawowy Elterngeld – ElterngeldPlus zastępuje utratę dochodu w postaci od 65% do 100% świadczenia. Kwota ElterngeldPlus może sięgnąć maksymalnie połowy miesięcznej wysokości podstawowego świadczenia, do którego upoważnieni są rodzice bez zatrudnienia. W ten sposób łatwiej będzie im połączyć opiekę nad dzieckiem z wcześniejszym powrotem do pracy.

ElterngeldPlus dla samozatrudnionych

Ten rodzaj zasiłku jest szczególnie atrakcyjny dla osób samozatrudnionych, które chcą szybko wznowić działalność zawodową. Mogą pracować 30 godzin tygodniowo, np. utrzymywać kontakty z klientami i równocześnie dłużej korzystać z zasiłku wychowawczego.

Zasiłek wychowawczy a porody mnogie

Rodzice dzieci z porodu mnogiego uprawnieni są do pobrania zasiłku na każde dziecko z osobna w wysokości 300 euro. To rozporządzenie dotyczy dzieci urodzonych od 1 stycznia 2015 roku.

Bonus partnerski, czyli 4 dodatkowe miesiące ElterngeldPlus

Jeśli oboje rodziców równocześnie decydują się na pracę w niepełnym wymiarze godzin – przez 4 miesiące równolegle i pomiędzy 25 a 30 godzinami tygodniowo – otrzymają 4 dodatkowe miesiące ElterngeldPlus. W ten sposób rodziny są dłużej zabezpieczone finansowo i łatwiej mogą dzielić się obowiązkami. Z tej zasadzie mogą również skorzystać samotni rodzice.

Jak ubiegać się o ElterngeldPlus
  • Można wybierać między Elterngeld a ElterngeldPlus bądź też łączyć oba.
  • Podobnie jak w przypadku podstawowego Elterngeld o ElterngeldPlus można starać się po narodzinach dziecka, wypełniając wniosek w odpowiednim urzędzie. Zaleca się, aby wniosek złożyć w ciągu pierwszych 3 miesięcy życia dziecka.
  • Każdy rodzic może indywidualnie ubiegać się o zasiłek wychowawczy.

Bardziej elastyczny urlop wychowawczy

Tak jak wcześniej oboje rodziców mogą wziąć 36 miesięcy niepłatnego urlopu wychowawczego. Z czego 24 miesiące (zamiast 12) można wybrać między 3 i 8 rokiem życia dziecka. Co więcej, urlop ten można podzielić na 3 fazy pomiędzy rodziców. W ten sposób można aktywnie uczestniczyć w życiu starszego dziecka, np. gdy zacznie szkołę. W trakcie urlopu wychowawczego jest się chronionym przed zwolnieniem.

Możliwe kombinacje Elterngeld, ElterngeldPlus i bonusu partnerskiego

1. Matka– pierwsze 6 miesięcy życia dziecka pobiera Elterngeld; od 7 do 18 miesiąca pobiera ElterngeldPlus i pracuje na pół etatu; od 19 do 22 miesiąca dziecka wykorzystuje bonus partnerski; Ojciec – pierwsze 2 miesiące życia dziecka pobiera Elterngeld; od 3 do 18 miesiąca pracuje na cały etat, nie pobiera żadnych zasiłków; od 19 do 22 miesiąca wykorzystuje bonus partnerski

2. Matka – pierwsze 10 miesięcy życia dziecka pobiera Elterngeld; od 11 do 14 miesiąca pobiera ElterngeldPlus i pracuje na pół etatu; od 15 do 18 miesiąca wykorzystuje bonus partnerski; Ojciec– przez pierwsze 10 miesięcy życia dziecka pracuje na cały etat; od 11 do 14 miesiąca pobiera ElterngeldPlus i pracuje na pój etatu; od 15 do 18 miesiąca wykorzystuje bonus partnerski

Ewa Kuchta

Źródło: bmfsfj.de

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/kochanie-dziecko-c%C3%B3rka-rodzina-17369/, autor: PublicDomainPictures

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie