Zasiłek mieszkaniowy - Wohngeld

· 19.8k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Zasiłek mieszkaniowy - Wohngeld

Co zrobić jeśli koszty czynszu wystają ponad miesięczny budżet? Pomocny może okazać się zasiłek mieszkaniowy. Dowiedz się kto może się o niego ubiegać oraz gdzie i jakie dokumenty należy w tym celu złożyć

Wohngeld

To świadczenie socjalne jest dodatkiem do kosztów utrzymania. Możliwe jest do otrzymania po złożeniu odpowiedniego wniosku. Opłacany jest on w połowie przez państwo, w połowie przez gminy.  Osoby pobierające zasiłek socjalny i otrzymujące pomoc z tytułu ofiar wojennych otrzymują zasiłek mieszkaniowy zawsze bez składania wniosku.

Komu przysługuje zasiłek mieszkaniowy?

Do zasiłku mieszkaniowego każdemu przysługuje prawo tak więc każdy, kto spełnia warunki może z niego korzystać. Wnioski o przyznanie zasiłku mieszkaniowego można uzyskać we wszystkich ośrodkach administracji gminnej, miejskiej lub dzielnicowej. Również w tych miejscach można uzyskać bezpłatną pomoc przy wypełnieniu. Odpowiedź o przyznaniu lub odmowie zasiłku musi być udzielona w formie pisemnej przez odpowiedzialny urząd.

Potrzebne dokumenty


Do wniosku o zasiłek mieszkaniowy powinny zostać dołączone dokumenty (Jeśli nie można zgromadzić wszystkich wymaganych natychmiast, należy wniosek wypełnić, złożyć i brakujące zaświadczenia dostarczyć później):
 

Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich współfinansujących budżet domowy osób
- W przypadku zatrudnionych: zaświadczenie o zarobkach (Verdienstbescheinigungen)
- W przypadku rencistów: zaświadczenie o wysokości renty (Rentenbescheide) z uwzględnieniem ostatnich zmian
- W przypadku prowadzących działalność gospodarczą:
Podatek dochodowy –zaświadczenie o przedpłacie (Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid)
- Informacja o ostatnim podatku dochodowym (Einkommensteuerbescheid)
- Deklaracja ostatniego podatku dochodowego (Einkommensteuererklärung)
- W przypadku otrzymujących alimenty: zaświadczenie o rodzaju, wysokości świadczenia
- W przypadku dzieci: zaświadczenie o wysokości zasiłku na dziecko (Nachweis über Kindergeld)
- W przypadku bezrobotnych: zaświadczenie z Urzędu Zatrudnienia o wysokości pobieranych świadczeń
- W przypadku uczących się: zaświadczenie o rodzaju, wysokości opłat związanych z nauką
- W przypadku otrzymujących świadczenia socjalne i ofiar wojennych: zaświadczenie o rodzaju, wysokości świadczeń
- Zaświadczenia o innych obciążeniach
-

Zaświadczenia o czynszu
- Umowa najmu (Mietvertrag) i zaświadczenia związane kosztami
- Zaświadczenie o podnajęciu (Nachweis über Untervermietung)
- W uzasadnionych przypadkach wielkość powierzchni mieszkalnej
 

Pozostałe wymagane zaświadczenia
- Karta podatkowa (Lohnsteuerkarte) bieżąca bądź z poprzedniego roku
- Zaświadczenie o kosztach uzyskania przychodu
- Zaświadczenie o dopełnieniu obowiązku alimentacyjnego z uwzględnieniem rodzaju i wysokości świadczeń (Nachweise über die Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen)
- W przypadku osób uczących się zaświadczenie o rodzaju i miejscu nauki (Nachweis über Ausbildungsart und Ausbildungsort)
- W przypadku osób ciężko upośledzonych legitymacja (Schwerbehindertenausweis)
- W przypadku osób wymagających opieki (znajdujących się w domu): zaświadczenie o potrzebie opieki (Nachweis über die Pflegebedürftigkeit)
- W przypadku osób będących ofiarami prześladowań nacjonalistycznych: zaświadczenie o przynależności do grupy osób represjonowanych.
.

 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie