Zmiany prawa podatkowego na rok 2008

· 503 odsłon · Skomentuj! · Autor:

Pozostało już niewiele czasu na złożenie rozliczenia podatkowego. Osoby rozliczające się raz w roku mają termin do końca maja, osoby korzystające z usług doradcy podatkowego - do końca roku. Poniżej przegląd najważniejszych zmian prawa podatkowego na rok 2008:

  • Zła wiadomość dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Od 2008 r. zmianie uległ sposób amortyzacji środków trwałych. Amortyzacja degresywna została zastąpiona amortyzacją liniową. W przypadku samochodu o wartości 20.000€ zakupionego przed 2008 r., w roku zakupu można było odpisać od podatku 30% jego wartości, czyli 6.000€. Ten sam samochód zakupiony w roku 2008 należy rozpisać na 6 lat, czyli od podatku można odpisać jedynie ok. 3.333€ rocznie. Od 2008 r. zostaje ponadto zmniejszona górna granica dla tzw. „geringwertige Wirtschaftsgüter”. Do tej pory można było jednorazowo odpisać od podatku inwestycje do kwoty 410€, od 2008 r. już tylko 150€. Inwestycje o wartości od 150€ do 1000€ muszą z kolei zostać rozpisane na 5 lat i to niezależnie od tego, czy będą przez ten cały okres składnikiem majątku firmy.
  • 2008 jest ostatnim rokiem przed wprowadzeniem podatku od dochodów kapitałowych (Abgeltungssteuer - odpowiednik polskiego „podatku Belki“). Uwaga, pieniądze zainwestowane jeszcze do końca tego roku nie będą objęte 25%-owym podatkiem (szczegóły w artykule: „Abgeltungssteuer – czyli...“).
  • Darowizny (np. sponsoring) nie przekraczające kwoty 200€ nie muszą być więcej potwierdzone wystawieniem tzw. Spendenquittung. Wystarczy potwierdzenie wpłaty. Maksymalna kwota darowizny, która może zostać odpisana od podatku, została zwiększona do 20% dochodu całkowitego. Do tej pory było to max. 10%.
  • Osoby zatrudnione, nie osiągające dodatkowych dochodów i zwolnione przez to z obowiązku rozliczenia podatkowego, mają więcej czasu na odzyskanie ewentualnie nadpłaconego podatku (Lohnsteuer). Okres ten został wydłużony do 4 lat.
  • Osoby zatrudnione, oddelegowane tymczasowo na inne stanowisko pracy, mogą od 2008 r. bez żadnych ograniczeń czasowych odliczyć od podatku 0,30€ za każdy przejechany km. Dotychczas Urząd Skarbowy uznawał koszty poniesione do max. 3 miesięcy, po tym okresie jedynie 0,30€ za odległość w jedną stronę między tymczasowym miejscem pracy a miejscem zamieszkania. Zmiana dotyczy również osób stale zmieniających miejsce pracy (np. pracowników budowlanych). Dotychczas mogli oni uwzględnić jedynie odległość w jedną stronę pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania, jeżeli nie była ona większa niż 30 km.
  • Od 2008 r. bardziej atrakcyjne stają się Riester- i Rürup-Rente, czyli produkty inwestycyjne dotowane przez państwo (o pierwszym z nich więcej w artykule: „Riester-Rente“). Dla Rürup-Rente (produkt głównie do osób prowadzących działalność gospodarczą) z 64% na 66% wzrósł udział inwestycji, jaki można odpisac od podatku. Maksymalna kwota jaką można w ten sposób odpisać wzrosła z 12.800€ do 13.200€ rocznie.
  • Z 300.000€ na 500.000€ wzrosła kwota zwolniona z podatku, jaką mogą odziedziczyć albo otrzymać w darowiźnie małżonkowie. Przepis ten został dodatkowo rozszerzony na tzw. „eingetragene Lebenspartner“. W przypadku wnuków kwota ta wzrosła z 50.000€ do 200.000€. Na niekorzyść zmienia się opodatkowanie nieruchomości. Dotychczas opodatkowaniu podlegało 60 % wartości odziedziczonej bądź darowanej nieruchomości, od 2008 r. - 90 %.
  • Od 2008 r. zniesione zostały tzw. „pauschale Übernachtungskosten“. Do tej pory od podatku można było odliczyć koszty noclegu podczas zagranicznych wyjazdów służbowych (np. we Włoszech: 100€/nocleg) i to niezależnie od tego, czy koszty te rzeczywiście zostały poniesione. Od 2008 r. można tego dokonać jedynie na podstawie rachunków za nocleg.
  • Nie każdy wie, że podobnie jak w poprzednich latach, od podatku nadal można odpisać koszty poniesione za sprzątanie gospodarstwa domowego. Również koszty opieki nad dzieckiem mogą zostać w 2/3 odpisane od podatku jako tzw. Betriebsausgaben.

Anna Wagner - Szostak, księgowa, tel.: 0895434 4869 (pon. - pt.: 15:30 - 20:00)

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie