Maksymalny czas pracy w Niemczech. Sprawdzamy, jak długo można pracować

· 5.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Maksymalny czas pracy w Niemczech. Sprawdzamy, jak długo można pracować

Ustawa o czasie pracy w Niemczech dokładnie określa: ile pracownik powinien pracować w ciągu dnia i tygodnia, jak długie i częste powinny być jego przerwy w pracy i czy zlecanie pracy na niedzielę jest dozwolone. Pracowniku! Poznaj swoje prawa.

Ustawa o czasie pracy (ArbZG) to jeden z najważniejszych aktów prawnych dla pracowników w Niemczech. Dotyczy wszystkich zatrudnionych w Niemczech z wyjątkiem: lekarzy, pilotów samolotów, urzędników państwowych, żołnierzy i osób samozatrudnionych.

Czas pracy - Jak należy rozumieć to pojęcie? 

Zgodnie z ustawą o czasie pracy, czasem pracy określa się czas od początku do końca pracy, z wyłączeniem przerw. W przypadku, kiedy pracownik pracuje dla więcej niż jednego pracodawcy, czas pracy jest sumowany. 

Przerwa w pracy - Czy się należy i jak długa może być? 

Każdy zatrudniony w Niemczech ma prawo do przerwy. Jeśli pracownik pracuje dłużej niż 6 godzin, obowiązuje przerwa trwająca co najmniej 30 minut. Przy wymiarze pracy dłuższym niż 9 godzin pracownik ma prawo do 45-minutowej przerwy (przerwę można podzielić na trzy trwające po 15 minut). 

Okres odpoczynku - Czy szef musi go przyznać? 

Tak zwane okresy odpoczynku są również uregulowane w ustawie o czasie pracy. Okres odpoczynku to czas, w którym pracownik może swobodnie dysponować swoim czasem i dotyczy przede wszystkim kierowców. Jeśli doba pracownicza trwa 24 godziny, to nieprzerwany odpoczynek musi trwać co najmniej 11 godzin. 

Przykład: Kierowca autobusu kończy pracę o 24.00, a o 8.00 zaczyna kolejną zmianę - To jest niezgodne z prawem. 

Od tej reguły występują wyjątki, które dotyczą np. lekarzy, pielęgniarek, kierowców obsługujących dłuższe trasy, pracowników restauracji, rolników, pracowników firm transportowych. 

Tygodniowy czas pracy - Ile wynosi?

Pracownik może pracować maksymalnie 48 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie. 

W wyjątkowych przypadkach pracodawca może wydłużyć dzienny czas pracy pracownika do maksymalnie 10 godzin.  

Uwaga: Przepisom dotyczącym czasu pracy nie podlegają elastyczne modele czasu pracy, w których pracownik sam określa kiedy kończy i zaczyna pracę. 

Czy praca w niedziele i święta jest zgodna z prawem? 

Praca w niedziele i święta jest zabroniona. Te dni przeznaczone są na odpoczynek. 

Ale tutaj także przewidziane są wyjątki dla niektórych grup pracowników np. dla osób zatrudnionych w szpitalach, domach opieki, pubach lub na stacjach benzynowych. Wtedy praca w niedziele i święta jest dozwolona. 

Co zrobić w przypadku, gdy szef narusza ustawę o czasie pracy?

Jeśli pracodawca narusza ustawę o czasie pracy powinieneś z nim porozmawiać. Jeśli nie okaże zrozumienia, powinieneś skontaktować się z radą zakładową lub związkiem zawodowym. 

Jeśli Twój szef chce Cię zmusić do zbyt dużej pracy, możesz odmówić jej wykonania. Możesz też zgłosić swojego szefa do odpowiedniego organu nadzorczego np. do urzędu ochrony pracy. Twój pracodawca popełnia wykroczenie administracyjne i powinien spodziewać się kar. 

> Czy pracodawca w Niemczech może ustnie wypowiedzieć umowę o pracę?

Zdjęcie: 123rf.com, Maxim Blinkov 

Źródło: t-online.de

Informacje o publikacji
Bielsko-Biała, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie