10 zwrotów po niemiecku dla opiekunek, których warto unikać podczas kontaktu z pacjentem

· Autor:
10 zwrotów po niemiecku dla opiekunek, których warto unikać podczas kontaktu z pacjentem
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Komunikacja osób wykonujących pracę opiekunki lub opiekuna z pacjentami jest istotnym aspektem tej pracy. Niemniej jednak, w sytuacjach stresowych także i tutaj zdarza się czasami trudno dobrać odpowiednie zwroty, aby nie urazić czy zdenerwować osoby nad którą sprawowana jest opieka.

Użycie zabójczych fraz tylko pogarsza sytuację i może prowadzić do eskalacji konfliktu, co jest niekorzystne dla wszystkich zaangażowanych osób - opiekunki, opiekuna, pacjenta, agencji opiekunek i pracodawcy. Dlatego reagowanie we właściwy sposób skonsultował specjalistyczny portal pflegen-online.de z dr Ursulą Kriesten, naukowcem zajmującym się zdrowiem i pielęgniarstwem, oraz Michael'em Beckerem, wykładowcą. Oboje są autorami książki Kommunizieren und Führen in der Pflege – gewusst wie (Komunikacja i przewodzenie w opiece - jak), na podstawie której wyszczególniono dziesięć najbardziej toksycznych zwrotów oraz sformułowania dzięki którym można ich uniknąć w codziennej komunikacji z osobą nad którą sprawowana jest opieka. 


1. Wir wollen uns schon mal waschen (Umyjmy się) 

Pacjenci i osoby wymagające opieki mogą czuć się zlekceważeni takim sformułowaniem. Opiekunka od samego początku daje do zrozumienia, że teraz zostanie przeprowadzona higiena zgodnie z jej wyobrażeniem, a pacjent musi w tym uczestniczyć, nawet jeśli ma inne potrzeby. Lepszym będzie zachęcenie do samodzielności, wypowiadając następujące zdanie: 

Guten Morgen, Frau/Herr….ich bin heute Ihre Pflegerin/Ihr Pfleger, kann ich Ihnen bei der Körperpflege helfen? (Dzień dobry, jestem dzisiaj Pani/Pana opiekunką. Czy mogę pomóc w higienie osobistej?).

Lub 

In welchem Bereich kann ich Ihnen heute denn behilflich sein? (W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?).


2. Das hat der Arzt angeordnet. Ich weiß nicht, wofür das gut ist (Tak zlecił lekarz. Nie wiem, po co to jest)

Osoba, która używa takiego argumentu, wykazuje lekceważące i nieprofesjonalne zachowanie, sygnalizując brak zainteresowania i empatii dla osoby nad którą sprawuje opiekę. Ta zaś czuje się zignorowana i traktowana niezbyt poważnie. Lepszym sformułowaniem będzie: 

Ich werde mich für Sie sachkundig machen und Ihnen nach der Visite erklären, warum der Arzt das angeordnet hat (Dowiem się więcej na ten temat i wyjaśnię Ci po wizycie, dlaczego lekarz to zlecił).
 

>> Zobacz aktualne oferty pracy dla opiekunek w Niemczech


3. Ich kenne die Fremdworte auch nicht (Ja też nie znam tych obcych słów)

To stwierdzenie jest niewłaściwe i brzmi lekceważąco, sugerując próbę uciszenia pacjenta i powstrzymania go przed dalszymi pytaniami. Warto zamiast tego powiedzieć: 

Ja, es gibt heute leider für alles Fachbegriffe. Ich werde mich schlau machen und es Ihnen morgen gerne erklären (Tak, niestety obecnie wiele terminów technicznych jest dzisiaj używanych na co dzień. Dowiem się i jutro chętnie Ci wszystko wyjaśnię).


4. Es gibt auch noch andere Patienten, um die ich mich kümmern muss. Sie sind nicht die Einzige (Muszę również zająć się innymi pacjentami. Nie jesteś jedyną osobą) 

To zdanie w odbiorze jest irytujące i buntownicze. Opiekunka lub opiekun, którzy tak mówią, sugerują, że nie są gotowi do uwzględnienia indywidualnych potrzeb czy życzeń pacjenta. Łagodniejszym i przyjemniejszym zwrotem, będzie: 

Ich nehme mir gerne Zeit für Sie. Aber ich muss erst noch etwas anderes fertig machen. Ich komme in 15 Minuten zu Ihnen. (Chętnie znajdę dla ciebie czas, ale najpierw muszę zająć się czymś innym.Wrócę do ciebie za 15 minut).


5. Sie fragen mir ja ein Loch in den Bauch (Pytasz mnie o wszystko)

To ostre stwierdzenie brzmi lekceważąco i zniechęca do współpracy. Świadczy o tym, że osoba wykonująca pracę opiekunki lub opiekuna nie czuje się odpowiedzialna za troski drugiej osoby lub jest przeciążona psychiczne i fizycznie. Warto wtedy poszukać rozwiązania lub zwrócić się do kolegi, który może pomóc lub porozmawiać z pracodawcą (czy też z osobą z agencji pośrednictwa pracy). Wymijająco i mało perswazyjnie, można odpowiedzieć stosując jeden z następujących zwrotów: 

Diese Angelegenheit fällt leider nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Aber ich frage sofort meine Kollegin, ob sie Ihnen weiterhelfen kann (Niestety ta sprawa nie wchodzi w zakres moich kompetencji. Ale natychmiast poproszę koleżankę, żeby ci pomogła).

Lub

Sie sind ja sehr interessiert, das finde ich wunderbar (Jesteś bardzo zainteresowany, to cudowne).


6. Das müssen Sie allein machen. Ich bin ja nicht Ihr Dienstmädchen (To musisz zrobić sam/a. Nie jestem Twoją służącą) 

Kiedy osoba wykonująca pracę opiekunki lub opiekuna mówi w ten sposób do pacjenta lub osoby wymagającej opieki, jest to po prostu bezczelne. Bez względu na powody, nigdy nie powinno się tak postępować. Lepiej użyć sformułowania: 

Möchten Sie es erst einmal alleine versuchen oder wollen wir es lieber gemeinsam probieren? Vielleicht können wir noch jemand anderen hinzuziehen? (Czy chciałbyś najpierw spróbować sam/a, czy może wolisz, żebym Ci pomógł/a? Może powinniśmy przyprowadzić kogoś innego?).


7. Das kann nicht wehtun (To nie powinno boleć) 

Stwierdzenie, że coś nie powinno sprawiać bólu, brzmi szorstko i nieczuło. Sygnalizuje drugiej osobie, że jej ból lub lęki nie są traktowane poważnie i że nie powinna o nich mówić. Lepiej będzie użyć następującego zdania: 

Ich verstehe, dass das sehr unangenehm für Sie ist. Was kann ich tun, um Ihnen zu helfen? (Rozumiem, że to dla Ciebie bardzo nieprzyjemne. Co mogę zrobić, żeby Ci pomóc?).


8. Mit Ihren Problemen sind andere auch schon fertig geworden (Inni radzą sobie z tymi problemami)

Takie zdanie naprawdę nikomu nie pomaga. Tylko wywołuje wstyd i poczucie winy u pacjenta lub osoby wymagającej opieki oraz sugeruje, że nie powinien wyrażać swoich potrzeb i życzeń. Lepsze podejście to zachęta do współdziałania. Można to zrobić wypowiadając następujące zdanie:

Sollen wir gemeinsam eine Lösung finden und die Barriere überwinden? Welche Unterstützung würden Sie sich denn wünschen? (Czy możemy razem znaleźć rozwiązanie i pokonać te przeszkody? Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz?).


9. Ich hatte gestern frei, das weiß ich nicht (Nie wiem, bo miałem/am wolne wczoraj) 

To stwierdzenie nie buduje zaufania. Powoduje, że pacjent lub osoba wymagająca opieki czuje się zignorowana i zniechęcona. Lepsze jest powiedzenie: 

Das kann ich leider gerade nicht beantworten, aber ich erkundige mich und komme später wieder zu Ihnen (Niestety, nie mogę teraz odpowiedzieć na to pytanie, ale dowiem się i wrócę do Ciebie później). 

Lub 

Erst informiere ich mich, dann informiere ich Sie (Najpierw sam/sama sprawdzę te informacje, a potem przekażę Ci odpowiedź). 

 

10. Ich bin hier die Pflegekraft (Jestem tu pielęgniarką)

To stwierdzenie ma na celu zademonstrowanie dominacji. Druga osoba może poczuć się zastraszona i przestać zadawać pytania. Lepiej będzie użyć zdania: 

Ich freue mich, wenn Sie Vorschläge machen und wir gemeinsam Verantwortung übernehmen (Będę zadowolony/a, jeśli podzielisz się swoimi sugestiami i razem będziemy podejmować odpowiedzialność). 

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w sektorze opieki, a nieprzemyślane wypowiedzi mogą poważnie zakłócić lub zniszczyć relacje z osobą nad którą sprawowana jest opieka. Dlatego ważne jest, aby osoby wykonujące pracę opiekunki lub opiekuna osób starszych, zwracały uwagę na prowadzony sposób komunikacji i cały czas go doskonaliły. 

Bądź z nami na bieżąco. Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de

Tłumaczenie zwrotów zostało wsparte przez tłumacz online pons. 

Źródło: pflegen-online.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: alexraths

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie