12 zmian w niemieckich podatkach, które dadzą dodatkowe euro w 2022 roku

· Autor:
12 zmian w niemieckich podatkach, które dadzą dodatkowe euro w 2022 roku
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W nadchodzącym roku dojdzie do szeregu zmian w zakresie przepisów podatkowych w Niemczech. Obowiązywać one będą zarówno w odniesieniu do wszystkich podatników, jak i odrębnie pracowników i emerytów.

Największa liczba zmian, które wejdą w życie w 2022 roku będzie dotyczyć pracowników, rodzin i emerytów. Część z nich związana jest z pandemią koronawirusa, dlatego nowości zostaną wprowadzone na pewien czas, ale niektóre przepisy będą również obowiązywać na stałe.

Zmiany podatkowe dla wszystkich podatników

1. Zwiększona podstawowa ulga podatkowa

W nadchodzącym roku podstawowa ulga podatkowa wzrośnie o 204 euro, co oznacza, że dla jednej osoby wolne od podatku będzie pierwsze 9948 euro. W przypadku małżeństw lub zarejestrowanych partnerów kwota ta będzie dwukrotnie wyższa i wyniesie 19 896 euro. Dodatkowo obowiązywać będzie podstawowy zasiłek, którego celem ma być zabezpieczenie egzystencji na poziomie minimum. Będzie on przyznawany każdemu podatnikowi, nawet jeśli osiąga wyższy dochód. Z reguły rząd federalny co roku dostosowuje podstawową ulgę podatkową, ponieważ koszty utrzymania rosną z każdym rokiem.

2. Odliczanie wyższych wydatków na emerytury

Kolejną nowością będzie możliwość odliczania od podatku wydatków na emerytury z emerytury podstawowej, jako wydatki specjalne do określonej kwoty maksymalnej. Emerytura podstawowa obejmuje między innymi składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne, zawodowe zakłady emerytalne, a także tzw. emeryturę Rürup.

Zrzeszenie Podatników poinformowało, że przyszłe zmiany ułatwią efektywniejsze odliczanie wydatków, w związku z czym nieco niższa maksymalna kwota (25 639 euro) będzie dotyczyła uwzględnienia wydatków specjalnych w 2022 roku. Odliczyć będzie można maksymalnie o dwa punkty procentowe więcej niż w roku poprzednim, czyli 94%. Oznacza to, że osoby samotne będą mogły się ubiegać o 24 101 euro, a małżeństwa lub zarejestrowani partnerzy o 48 202 euro do celów podatkowych.

3. Wydłużony termin na złożenie zeznania podatkowego za 2020 rok

Do 31 maja 2022 roku wydłużony zostanie termin na złożenie deklaracji za 2020 rok, sporządzonej przez doradcę podatkowego lub stowarzyszenie pomocy w zakresie podatku dochodowego. Początkowo termin ten obowiązywał do końca lutego 2022 roku, jednak pandemia koronawirusa, która sprawiła, że możliwości w urzędach są mocno ograniczone, doprowadziła do tego, że urząd skarbowy przedłużył ten okres o trzy miesiące.

4. Niezgodne z konstytucją odsetki od dodatkowych roszczeń podatkowych i zwrotów podatku

Dotychczas urzędy skarbowe pobierały odsetki w wysokości 6% za zaległe płatności i zwroty. Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że jest to zbyt duża wartość. Jednocześnie sędziowie zarządzili korektę retrospektywną, która dotyczy jednak wyłącznie wszystkich nieostatecznych rozliczeń podatkowych dla okresów odsetkowych rozpoczynających się w 2019 roku.

Ustawodawca jest zobowiązany do dokonania nowej regulacji konstytucyjnej dla okresów podatkowych od stycznia 2019 roku, maksymalnie do 31 lipca 2022 roku. Federalna Federacja Podatników przekazała, że nowe rozporządzenie będzie dotyczyło wszystkich spraw, które na ten moment nie są ostateczne. Oznacza to, że wszyscy poszkodowani będą musieli płacić odsetki z mocą wsteczną.

Zmiany podatkowe dla pracowników

5. Wzrost kwoty zwolnienia od świadczeń rzeczowych

1 stycznia 2022 roku w życie wejdzie nowe prawo, zgodnie z którym tzw. zwolnienie w naturze zostanie zwiększone z 44 do 50 euro miesięcznie. Limit ten dotyczy wszystkich świadczeń rzeczowych, które pracownicy otrzymują od swojej firmy poza wynagrodzeniem (np. bony). Darowizny mogą być traktowane jako wolne od podatku do wysokości limitu zwolnienia. Warto pamiętać, że przekroczenie limitu nawet o 1 centa skutkuje zobowiązaniem podatkowym całej podanej kwoty.

6. 31 marca wygaśnie "premia koronowa"

Do 31 marca 2022 obowiązywać będzie przepis, zgodnie z którym pracownicy mogą otrzymać od pracodawcy zwolnioną z podatku "premię koronową". Istnieć będzie jeden wymóg: premia ta musi być wypłacona dodatkowo do wynagrodzenia i nie może być od niej odliczana.

7. Nowe ruchome stawki ryczałtowe

W kwietniu zostaną zwiększone ryczałty podlegające odliczeniu od podatku w zakresie kosztów związanych z przeprowadzką, które będzie można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności. Za przeprowadzki wykonane od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku pracownicy będą mogli odliczyć do 870 euro. Za każdą dodatkową osobę, która się przeprowadza (np. dzieci czy współmałżonek) kwota ta będzie wynosić 580 euro. Za przeprowadzki od 1 kwietnia 2022 roku można się ubiegać odpowiednio o 886 euro i 590 euro.

8. Stawka ryczałtowa w przypadku domowego biura

Jak wynika z umowy zawartej pomiędzy partiami koalicyjnymi osoby pracujące we własnym domu powinny wciąż mieć możliwość ubiegania się w przyszłym roku o zryczałtowaną stawkę podatku. Za każdy dzień pracy można odliczyć 5 euro, ale maksymalnie 600 euro w skali roku.

9. Wzrost wynagrodzeń w mini-pracach

Od 1 stycznia ustawowa płaca minimalna w przypadku mini-prac wzrośnie z 9,60 do 9,82 euro za godzinę, natomiast 1 lipca 2022 roku wzrośnie o kolejne 63 centy i wyniesie 10,45 euro. Miesięczny dochód w przypadku tego typu zatrudnienia nie może jednak przekroczyć 450 euro. Po przekroczeniu tej kwoty i przy chęci kontynuowania mini-pracy może być potrzebne ponowne obliczenie godzin pracy. W przeciwnym razie stosunek pracy podlega składkom na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany podatkowe dla emerytów

10. Limit dodatkowych zarobków bez zmian

W 2022 roku utrzymany zostanie wyższy limit zarobków w przypadku emerytów. Zgodnie z przepisami dotyczącymi niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego, emeryci mogą dodatkowo zarobić 46 060 euro do swojej emerytury w roku kalendarzowym. Podwyższenie limitu zarobków ma przeciwdziałać niedoborom kadrowym, które powstały w wyniku pandemii. Od 2023 roku prawdopodobnie ponownie zacznie obowiązywać pierwotny dodatkowy limit dochodów wynoszący 6300 euro na rok kalendarzowy.

11. Wzrost udziału podatkowego dla nowych emerytów

Od 2005 r. emerytury z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego są stopniowo przenoszone na tzw. opodatkowanie niższego szczebla. Decydująca jest emerytura brutto (w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne) oraz rok przejścia na emeryturę. W przypadku tych, którzy przeszli na emeryturę w 2005 roku lub wcześniej, zwolnione z podatku jest 50% ich zarobków. Jednak udział ten będzie się zmniejszał z biegiem lat o 2 lub 1%, aż do roku 2040. W tym roku 100% świadczeń emerytalnych podlegać będzie wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zmiany podatkowe dla rodziców

12. Stała kwota ulgi dla samotnych rodziców

Samotni rodzice są zwolnieni z podatku płacowego i dochodowego ze specjalnym zwolnieniem podatkowym. W latach 2020 i 2021 rząd federalny zwiększył kwotę pomocy z uwagi na pandemię do kwoty 4008 euro rocznie i wówczas rozporządzenie w tej sprawie obowiązywało jedynie czasowo. Doszło jednak do zmiany, zgodnie z którą kwota ta pozostanie na stałe od 2022 roku.

Źródło: focus.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: AndreyPopov

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie