1200 euro brutto emerytury. Kiedy nie trzeba płacić podatku dochodowego?

· Autor:
1200 euro brutto emerytury. Kiedy nie trzeba płacić podatku dochodowego?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Emerytura w wysokości 1200 euro brutto, nie jest zawrotną kwotą przy obecnie panującej inflacji. Czy w związku z tym, osoby otrzymujące świadczenie w tej wysokości, mogą liczyć na zwolnienie z podatku?

Opłacanie należnych podatków z tytułu otrzymywanej emerytury, jest uzależnione od tego, kiedy dana osoba przeszła na emeryturę oraz jak wysokie są świadczenia emerytalne. Kwota 1200 euro brutto nie jest świadczeniem na zawrotnym poziomie, jednak niektóre osoby otrzymujące świadczenie w takiej wysokości, mogą liczyć na pewne udogodnienia podatkowe w Niemczech. 


Od czego zależy wysokość podatku dochodowego dla świadczeń emerytalnych w Niemczech? 

Chcąc ustalić wysokość podatku od świadczenia w kwocie 1200 euro brutto miesięcznie, najpierw należy określić, który dodatek emerytalny przysługuje. W przeciwieństwie do ulgi podstawowej, dodatek emerytalny nie jest stałą kwotą, ale procentem. Pozostały procent emerytury jest częścią, od której zazwyczaj trzeba zapłacić podatek.

Wartość dodatku emerytalnego zmniejsza się z każdym kolejnym rokiem przejścia na emeryturę. Dlatego osoby przechodzące na emeryturę po 2058 roku nie będą mogły z niego skorzystać, co oznacza, pełną płatność podatku od całej emerytury, bez żadnych odliczeń. 

Podatek dochodowy trzeba zapłacić tylko wtedy, gdy opodatkowana część emerytury przekracza kwotę wolną od podatku. W 2024 roku kwota ta wynosi 11 604 euro netto dla osób samotnych i 23 208 euro netto dla małżeństw.

Jeśli podlegająca opodatkowaniu część emerytury przekroczy kwotę ulgi podstawowej, konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego. Każde euro powyżej tej kwoty będzie obciążone stawką podatku wynoszącą 14 procent. Jednak z uwagi na progresywny charakter niemieckiego systemu podatkowego, stawka wzrasta wraz z wysokością dochodów emerytalnych. Innymi słowy, im wyższe są świadczenia emerytalne, tym wyższy procent dochodu będzie podlegał opodatkowaniu, co skutkuje większym obciążeniem podatkowym.


Przykładowe wyliczenie podatku dochodowego 

Załóżmy, że przejście na emeryturę nastąpiło w 2020 roku, a osoba jest singlem, nie należy do żadnego kościoła (czyli nie płaci Kirchensteuer), posiada ustawowe ubezpieczenie zdrowotne i mieszka w Kaiserslautern. W takim przypadku przysługuje dodatek emerytalny w wysokości 20 procent, co oznacza, że 80 procent emerytury będzie podlegać opodatkowaniu.

Jeśli roczna emerytura w Niemczech wynosi 14 400 euro brutto (1200 euro brutto miesięcznie), 20 procent tej kwoty, czyli 2880 euro, jest wolne od podatku. Pozostałe 11 520 euro będzie opodatkowane.

Ponieważ w 2021 roku w zachodniej części Niemiec nie doszło do podwyżki emerytur, kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 2880 euro. Obliczenia te opierają się na roku następującym po przejściu na emeryturę. Jeśli emerytura w 2021 roku wzrosła powyżej 14 400 euro, dodatek emerytalny w wysokości 20 procent byłby obliczany od wyższej kwoty. Zatem do opodatkowania pozostaje 11 520 euro z 14 400 euro (14 400 euro – 2880 euro lub 80 procent z 14 400 euro).

Obecnie ustawowe składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne są potrącane z rocznej emerytury brutto wynoszącej 11 520 euro, jeszcze przed opodatkowaniem. Składki te obejmują połowę stawki powszechnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, połowę indywidualnej składki dodatkowej na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkę na opiekę, której wysokość zależy od liczby dzieci. W naszym przykładzie przyjmujemy stawkę 11,7%.

Podstawą obliczeń jest pełna roczna emerytura w wysokości 14 400 euro. Przy stawce 11,7% oznacza to roczną składkę w wysokości 1685 euro, co obniża podlegającą opodatkowaniu część emerytury do 9835 euro (11520 euro minus 1685 euro).

Kwota 9835 euro jest następnie korygowana o stawkę ryczałtową na wydatki związane z dochodem dla emerytów wynoszącą 102 euro oraz stawkę ryczałtową na wydatki specjalne w wysokości 36 euro. Ostatecznie, część emerytury podlegająca opodatkowaniu wynosi 9697 euro, a to oznacza że w 2024 roku nie będzie żadnego podatku dochodowego do zapłaty od tej kwoty. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: carlo_p
Źródło: t-online.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie