Abgeltungsteuer – czyli "podatek Belki" w Niemczech

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Od początku 2009 r. w Niemczech zostanie wprowadzony tzw. Abgeltungsteuer, czyli podatek od dochodów kapitałowych (odpowiednik polskiego "podatku Belki"). Wysokość podatku to 25%. Doliczając do tego Solidaritätszuschlag i ewentualnie Kirchensteuer daje to razem ok. 28% podatku naliczanego na takie dochody kapitałowe jak: odsetki, dywidendy, zyski ze sprzedaży papierów wartościowych itp.

Wprowadzenie podatku skłania ku temu, by do końca tego roku dokładnie przyjrzeć się swoim dotychczasowym inwestycjom lub zawczasu odpowiednio ulokować pieniądze, które ma się do dyspozycji.

Podatek nie obejmie, bowiem z reguły inwestycji dokonanych do końca 2008 r. Przykładowo, inwestując jeszcze w tym roku 20.000,- € w fundusz inwestycyjny akcji, przy założeniu 8%-wego rocznego wzrostu wartości inwestycji, po 20 latach osiągnięty zysk wyniesie 130.485€. Jeżeli te same pieniądze zostaną zainwestowane dopiero w roku 2009, do Urzędu Skarbowego trzeba będzie odprowadzić 26.097€ podatku (patrz: tabela poniżej).

Inwestycja Data zakupu

Kwota

inwestycji

Stan konta

po 20 latach

Podatek

od zysku

Zysk po

sprzedaży

Fundusz

inwestycyjny

28.12.2008 20.000,-€ 150.485,-€ 0,-€ 130.485,-€

Fundusz

inwestycyjny

04.01.2009 20.000,-€ 150.485,-€ -26.097,-€ 104.388,-€

Abgeltungsteuer szczególnie dotknie m.in. inwestycje w akcje (inwestycje bezpośrednie lub poprzez fundusze inwestycyjne). Do tej pory zyski osiągane dzięki wzrostowi kursów akcji nie były w ogóle opodatkowane, jeżeli pomiędzy kupnem i sprzedażą akcji upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Zyski z dywidend (przekraczające tzw. Sparfreibetrag w wysokości 801€ dla osób samotnych/1602€ dla małżeństw) były natomiast opodatkowane w połowie wg indywidualnej stopy podatkowej inwestora. Od roku 2009 r. zarówno zyski osiągane dzięki wzrostowi kursów akcji jak i dywidendy będą w pełni podlegać Abgeltungssteuer (wyjątkiem są tutaj między innymi tzw. Dachfonds, Lebenszyklusfonds, Mischfonds etc., czyli fundusze inwestujące w inne fundusze inwestycyjne, które to w przeciwieństwie do inwestorów indywidualnych mogą w trakcie okresu inwestowania zmieniać koszyk funduszy, bez konieczności odprowadzania Abgeltungsteuer).


Abgeltungsteuer nie obejmie następujących rodzajów inwestycji: nieruchomości do użytku własnego jak i pod wynajem, produkty inwestycyjne dofinansowywane przez państwo (tj. Riester-Rente, Rürup-Rente), prywatne ubezpieczenia emerytalne (Rentenversicherungen i Kapitallebensversicherungen), zamknięte fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia emerytalne, organizowane przez poszczególne firmy (tzw. Betriebsaltersvorsorge).


Wprowadzenie Abgeltungsteuer wiąże się również z uproszczeniami dla osób inwestujących. Obowiązek odprowadzania podatku spocznie, bowiem na bankach, ubezpieczalniach, funduszach inwestycyjnych itp., które będą przelewać należny podatek bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Osoby prywatne, poza określonymi przypadkami, nie będą musiały uwzględniać dochodów kapitałowych w rocznych rozliczeniach podatkowych. Jedynie osoby, których osobista stopa podatkowa jest niższa niż 25%, będą mogły poprzez rozliczenie podatkowe odzyskać nadpłacony podatek. Tym samym na reformie szczególnie skorzystają osoby zarabiające najwięcej, mające wyższą niż 25% indywidualną stopę podatkową (max do 45%). Wiele produktów inwestycyjnych jest, bowiem na dzień dzisiejszy opodatkowanych właśnie indywidualną stopą podatkową.


Reasumując, do końca roku warto przyjrzeć się swoim dotychczasowym inwestycjom, ewentualne zmiany produktów inwestycyjnych mogą uchronić przed koniecznością zapłaty podatku od dochodów kapitałowych. Osoby, które mają nadwyżki gotówki powinny je jeszcze do końca tego roku zainwestować. Należy przy tym pamiętać, że produkty inwestycyjne nie objęte w przyszłości podatkiem od dochodów kapitałowych nie zawsze są lepszym wyborem. Ostatecznie lepsza inwestycja to taka, dzięki której na koniec okresu inwestowania na koncie mamy więcej pieniędzy. Według obliczeń ekspertów, wystarczą 2 punkty procentowe różnicy między alternatywnymi produktami inwestycyjnymi, by zrekompensować negatywny wpływ podatku od dochodów kapitałowych.
 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie