Aktualności w zasiłku Kindergeld

· Autor:
Aktualności w zasiłku Kindergeld
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W ostatnim czasie na terenie Niemiec temat zasiłków rodzinnych był bardzo popularny.Wynikało to głównie z obrad, które dotyczyły tego czy zasiłek należy się obcokrajowcom, których dzieci pozostają z matką za granicą. Zastanawiano się również czy prawo przyznawania zasiłku dla pracowników sezonowych czy oddelegowanych nie powinno być zaostrzone.

Głównym powodem, który skłonił do podjęcia takiej dyskusji jest coraz większa liczba obcokrajowców z krajów UE, którzy decydują się na zatrudnienie na terenie Niemiec. Kolejnym argumentem jest fakt, że coraz więcej pieniędzy wypłacanych jest na dzieci, które pozostają w swojej ojczyźnie, dodatkowo rośnie liczba wniosków składanych w Familienkasse. 

Pojawiło się wiele propozycji zmian, które dotyczyły: zaostrzenia wymogów, które muszą spełniać rodziny składające wniosek, dostosowania wysokości wypłacanych zasiłków do warunków w kraju ojczystym dziecka, wypłacania zasiłków tylko na dzieci, które mieszkają i uczą się na terenie Niemiec, składania wniosku z podaniem identyfikacyjnego numeru podatkowego, co ma ułatwić potwierdzenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu zwyczajowego na terenie Niemiec (co również stanowi jeden z wymogów przyznawania zasiłków). Rzeczoznawcy doszli jednak do wniosku, że zmiany te byłyby sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Prawo do zasiłku w Niemczech ma bowiem osoba, która jest w stanie udowodnić swój nieograniczony obowiązek podatkowy (na który składają się również inne czynniki), bez względu na to, gdzie mieszkają dzieci. Dostosowanie wysokości zasiłku do minimum egzystencji dziecka w kraju ojczystym jest nie do pogodzenia z prawem Unii Europejskiej.

Składając wniosek o Kindergeld

Składając wniosek o Kindergeld, trzeba pamiętać, że proces weryfikacji może trwać nawet ponad 6 miesięcy, ze względu na dużą ilość napływających wniosków. Pierwszym etapem jest dokładne wypełnienie wniosku, który dotyczy omawianego świadczenia. Możliwa jest sytuacja, w której Familienkasse poprosi o dosłanie dodatkowych dokumentów, których zdobycie często zajmuje dużo czasu. Ważna uwaga jest taka, że Familienkasse ustala zazwyczaj termin jednego miesiąca na uzupełnienie wszystkich kwestii, dlatego jeśli wnioskodawca z góry wie, że załatwienie kompletu odpowiednich dokumentów potrwa znacznie dużej niż wyznaczony termin – warto poinformować o tym konkretną placówkę w celu uniknięcia odrzucenia wniosku. Najbardziej popularne dokumenty o które zazwyczaj prosi Familienkasse to: zaświadczenie o składzie rodzinnym i poświadczenie pracodawcy.

Warto również wiedzieć, ze za sprawy Polaków w większości wypadków odpowiedzialna jest Kasa Rodzinna Sachsen z siedzibą w Bautzen, którą w wyjaśnieniach wspiera filia w Chemnitz.

Pamiętaj! Jeśli otrzymasz zasiłek rodzinny Kindergeld pamiętaj o regularnym zgłaszaniu wszelkiego rodzaju zmian, które nastąpiły w Twoim życiu i mają wpływ na jego przyznawanie. Należy zgłosić każde zakończenie zatrudnienia, zmiany w stosunku pracy, w przebiegu edukacyjnym dziecka (zaświadczenia ze szkoły itp.). Ewentualne zaniedbania ze strony wnioskodawcy mogą doprowadzić do wstrzymania w przyznawaniu zasiłku, co gorsza mogą doprowadzić do wstecznej jego spłaty.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie