Alimenty na dziecko w Niemczech. Kwoty obowiązujące w 2024 roku

· Autor:
Alimenty na dziecko w Niemczech. Kwoty obowiązujące w 2024 roku
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Co roku aktualizowane są kwoty przysługujące na dziecko z tytułu alimentów. O jakich pieniądzach jest mowa w 2024 roku i kto jest zobowiązany do ich zapłaty w świetle niemieckiego prawa?


Podstawa do obliczeń wysokości alimentów

W Niemczech jednym z kluczowych narzędzi używanych do określania wysokości alimentów na dzieci jest tzw. Düsseldorfska Tabela (Düsseldorfer Tabelle - z j.niemieckiego). Jest to zestaw wytycznych uwzględnianych na terenie całych Niemiec, przedstawiający minimalne kwoty, jakie przypadają na dziecko w danym roku kalendarzowym. 

Za jej aktualizację odpowiada Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie, który działa w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Niemieckich Sądów Rodzinnych. Celem jest zapewnienie, by stawki alimentacyjne odzwierciedlały aktualne warunki ekonomiczne i były sprawiedliwe zarówno dla dzieci i rodziców. Najnowsza wersja tabeli, dotycząca roku 2024, stanowi aktualne wytyczne dotyczące minimalnych wymogów alimentacyjnych, odzwierciedlając tym samym zmiany społeczne i ekonomiczne w niemieckim społeczeństwie.


Düsseldorfer Tabelle (Tabela Düsseldorfska) dla 2024 roku

Poniższa lista przedstawia aktualne wytyczne Düsseldorfskiej Tabeli z 2024 roku, która określa zalecane minimalne kwoty alimentów w Niemczech, w zależności od dochodów osoby zobowiązanej do ich zapłacenia oraz wieku dziecka:

1. Dla dochodów do 2.100 € miesięcznie:

Dzieci w wieku 0-5 lat: 480 €

Dzieci w wieku 6-11 lat: 551 €

Dzieci w wieku 12-17 lat: 645 €

Pełnoletnie dzieci: 689 €

2. Dla dochodów od 2.101 € do 2.500 € miesięcznie:

- Dzieci w wieku 0-5 lat: 504 €

- Dzieci w wieku 6-11 lat: 579 €

- Dzieci w wieku 12-17 lat: 678 €

- Pełnoletnie dzieci: 724 €

Każdy kolejny próg dochodowy określa wyższe minimalne zobowiązania alimentacyjne. Procentowe zwiększenie kwoty podstawowej następuje wraz ze wzrostem dochodów, odzwierciedlając zasadę, że zdolność opiekuna finansowego do wsparcia dziecka powinna rosnąć proporcjonalnie do jego środków.

Przykładowo, na poziomie dochodów od 7.201 € do 8.200 € miesięcznie, minimalna kwota alimentacyjna dla dzieci w różnych grupach wiekowych wynosi odpowiednio 884 €, 1.014 €, 1.187 € i 1.268 € dla pełnoletnich.

Wysokość alimentów osiąga najwyższe rekomendowane kwoty w przypadku dochodów wynoszących od 11.201 € do 12.000 € miesięcznie, gdzie alimenty dla dzieci w wieku 0-5 lat wynoszą 960 €, a dla pełnoletnich 1.378 €.

Te wartości reprezentują standardy utrzymania i mają za zadanie zapewnić, by dzieci otrzymywały odpowiednie wsparcie finansowe adekwatne do sytuacji materialnej opiekuna. Warto pamiętać, że te kwoty są wytycznymi i ostateczne decyzje dotyczące wysokości alimentów podejmowane są przez sądy rodzinne, które mogą uwzględniać indywidualne okoliczności każdej, rozpatrywanej sprawy.


Kto musi płacić pełne alimenty w Niemczech?

Zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem, po separacji dziecko lub dzieci zamieszkują z jednym z rodziców, co określa się mianem modelu rezydencyjnego.

W takiej sytuacji, zasadniczą odpowiedzialność za alimenty na dzieci przejmuje rodzic niezamieszkujący wspólnie z dzieckiem lub dziećmi i drugim rodzicem. Takie postępowanie reguluje paragraf 1612a niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), który nakłada obowiązek płacenia alimentów na rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad własnym potomstwem. W praktyce, rodzic opiekujący się dziećmi na co dzień dostarcza im naturalne wsparcia poprzez codzienne zaangażowanie, podczas gdy drugi rodzic jest zobowiązany do przekazywania tzw. alimentów, mających na celu pokrycie potrzeb materialnych dzieci.


Alimenty w przypadku wspólnej opieki nad dzieckiem

Współczesne modele rodzinne często odbiegają od tradycyjnych schematów. W Niemczech, coraz więcej rodziców po rozwodzie wybiera równoważne dzielenie się opieką nad dziećmi. Takie rozwiązanie, które odzwierciedla współczesne potrzeby rodzin, nie było do tej pory w pełni uwzględnione w niemieckim prawie alimentacyjnym, co rodziło szereg niejasności i niesprawiedliwych sytuacji.

Ostatnie doniesienia wskazują jednak na zmiany. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec w sierpniu 2023 roku zaprezentowało dokument wskazujący na istotne kierunki reformy w zakresie obliczania alimentów. Centralnym punktem jest analiza, jak często i gdzie dzieci spędzają noce. Proponowane modyfikacje zakładają, że rodzic, który sprawuje opiekę od 30% do 49% czasu, może oczekiwać zmniejszenia swoich zobowiązań finansowych w stosunku do dziecka.

Te zmiany mają na celu bardziej sprawiedliwe rozłożenie obciążeń finansowych, odpowiadając na model rodzicielstwa, w którym obie strony równomiernie angażują się w wychowanie dzieci. Dla tych, którzy wybrali klasyczny model mieszkania, gdzie na przykład jeden z rodziców mieszka w innym mieście, aktualne przepisy pozostaną bez zmian.

W dalszym ciągu jednak brakuje konkretnego projektu ustawy, który regulowałby te kwestie, ale rosnące zapotrzebowanie na takie regulacje jest wyraźnie zauważalne w społeczeństwie. 


Minimalna wysokość alimentów na dziecko w Niemczech 

Od nowego roku, czyli 1 stycznia 2024, minimalna wysokość alimentów poszła w górę. Dla dzieci do 6. roku życia stawka wynosi 480 euro, co stanowi wzrost w stosunku do 437 euro w roku 2023. Dzieci do 12. roku życia otrzymują 551 euro miesięcznie w porównaniu do 502 euro w poprzednim roku, natomiast dla tych do 18. roku życia stawka wzrosła z 588 euro do 645 euro.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Wróć na stronę główną MyPolacy.de.

Źródło: finanztip.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: shalamov

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie