Alimenty na rodziców, czyli kto i kiedy musi je płacić w świetle prawa

· Autor:
Alimenty na rodziców, czyli kto i kiedy musi je płacić w świetle prawa
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Słowo "alimenty" głównie kojarzy nam się z sytuacją, gdy chodzi o dzieci, ale w świetle prawa istnieje także zobowiązanie alimentacyjne wobec własnych rodziców. Przepisy dokładnie określają, kiedy występuje wspominany obowiązek i kto szczególnie musi udzielić finansowego wsparcia.


Kto musi płacić alimenty na rodziców? 

Obowiązek finansowego wsparcia rodziców obciąża dzieci tylko w przypadku, gdy ich roczne dochody, zwłaszcza dochód brutto pomniejszony o wydatki służbowe, przekroczy próg 100 000 euro. W sytuacji, gdy dochody brutto nie przekraczają tej kwoty po odliczeniu kosztów związanych z wykonywaniem zawodu, nie istnieje obowiązek alimentacyjny. Całkowity dochód osoby, w tym przychody z wynajmu nieruchomości czy zyski kapitałowe, jest brany pod uwagę przy ustalaniu tej granicy.

Urząd opieki społecznej, monitorując sytuację osób potencjalnie zobowiązanych do opłacania alimentów, często korzysta z danych pochodzących z deklaracji podatkowych. Jeśli roczne dochody nie przekraczają wspomnianego limitu 100 000 euro, z reguły każda osoba jest zwolniona z obowiązku utrzymywania finansowego rodziców.


Kiedy dorosłe dzieci są zobowiązane do wsparcia finansowego rodziców?

Gdy rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie samodzielnie pokryć podstawowych potrzeb, ich dzieci mogą być zobowiązane do udzielenia im niezbędnego, finansowego wsparcia. Taka sytuacja często ma miejsce, gdy emerytura rodziców jest niewystarczająca do zabezpieczenia kosztów życia lub opłat za dom opieki.

Decydując, czy rodzice kwalifikują się do otrzymywania wsparcia, należy wziąć pod uwagę ich majątek i źródła dochodu. Obowiązek alimentacyjny pojawia się, gdy dochody potomka przekraczają ustalony próg. Dlatego warto już na początku zorientować się w prawnych aspektach wsparcia rodziców i indywidualnych obowiązkach, jakie mogą wynikać z tej sytuacji.


Kwota alimentów na rodziców - przykład 

Ustalenie kwoty alimentów odbywa się z wykorzystaniem metody różnicowej. Procedura ta polega na obliczeniu dochodu netto osoby zobowiązanej do alimentacji, po uwzględnieniu wszelkich odliczeń, które mają na celu pokrycie jej osobistych kosztów utrzymania. 

Rozważmy sytuację Markusa, który osiąga miesięczne zarobki w wysokości 10 000 euro brutto i dodatkowe 5 000 euro z najmu lokalu. Jego roczne przychody wynoszą więc 180 000 euro. Po odliczeniu Werbungskosten w wysokości 10 000 euro, jego dochód netto wynosi 170 000 euro, co przekracza limit 100 000 euro. Zatem Markus zobowiązany jest do finansowego wsparcia swojej matki, mieszkającej w domu opieki.

Przy założeniu, że odliczenie wynosi 5000 euro, roszczenie alimentacyjne wynosiłoby połowę pozostałej kwoty, czyli 2500 euro miesięcznie. Tyle właśnie Markus musiałby płacić co miesiąc, aby wspierać swoją matkę.


Czy rodzeństwo także ma obowiązek płacenia alimentów na rodziców?

Podstawowa zasada mówi, że wszystkie dzieci są zobowiązane do wspierania swoich rodziców finansowo. Jednak po wprowadzeniu limitu dochodów wynoszącego 100 000 euro, często zdarza się, że tylko jedno z dzieci przekracza tę granicę, podczas gdy inne nie.

W takiej sytuacji Sozialamt może wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym wyłącznie wobec dziecka, które przekroczyło ustalony próg dochodowy. To dziecko nie jest zobowiązane do dzielenia się kwotą alimentów z rodzeństwem, które nie osiągnęło tego limitu i nie jest brane pod uwagę w kontekście obowiązków alimentacyjnych. Tak wynika z wytycznych Federalnego Ministerstwa Spraw Społecznych, choć szczegółowe regulacje dotyczące współodpowiedzialności rodzeństwa zostały wycofane z obowiązującej ustawy o wsparciu krewnych.

Warto więc, będąc w sytuacji przekraczającej próg dochodowy, pamiętać, że obciążenie finansowe spoczywa wyłącznie na osobie przekraczającej limit, a nie na całym rodzeństwie, co może mieć istotne znaczenie dla zrównoważonego podziału odpowiedzialności w rodzinie.


Co grozi za brak opłacania alimentów na rodziców?

Jeśli osoba zobowiązania do pokrycia alimentów unika odpowiedzialności i nie dokonuje opłat, odpowiedni Sozialamt (Urząd ds. Opieki Społecznej - przyp. redakcji) skieruje sprawę na drogę sądową w celu egzekucji roszczenia, co w konsekwencji może doprowadzić do konsekwencji finansowych i prawnych. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: Malleo
Źródło: anwalt.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie