Alimenty z Polski na dziecko w Niemczech - co mówi prawo?

· Autor:
Alimenty z Polski na dziecko w Niemczech - co mówi prawo?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zgodnie z przepisami prawa w przypadku osób, dla których nie przysługuje prawo do zasiłku na dziecko, mogą ubiegać się o świadczenia alimentacyjne oraz ulgę podatkową w ramach przepisów § 33a EStG. Dodatkowo osoba uprawniona do alimentów na dziecko zawsze jest uznawana za jednostkę pozostającą w potrzebie, natomiast ta, która płaci alimenty jest do tego zobowiązana.

Osobami uprawnionymi do alimentów są osoby spokrewnione w prostej linii, a więc rodzice, dzieci, wnuki, ale także małżonkowie oraz osoby o równym statusie prawnym (§ 1609 BGB). Osoba potrzebująca to taka, która samodzielnie nie jest w stanie zapewnić sobie odpowiedniego utrzymania i posiada niewielki majątek, tj. aktywa nieprzekraczające wartości 15 500 euro. Wartość ta nie była jednak korygowana od ponad 20 lat.

Ustawowy obowiązek alimentacyjny

Obecne przepisy prawne wskazują na to, że odbiorca alimentów może mieć niewielkie dochody. Ustawowy obowiązek alimentacyjny jest ograniczony zdolnością płatnika alimentacyjnego do zapłaty. Osoba zapewniająca alimenty musi nadal dysponować wystarczającymi środkami na pokrycie potrzeb życiowych swojego gospodarstwa domowego. Oznacza to, że płatności alimentacyjne nie mogą być zbyt wysokie. 

Obowiązek pracy

Osoby w wieku produkcyjnym mają obowiązek pracy. Oczywiście nie dotyczy to kilku wyjątków, takich jak: 

 • żona prowadząca gospodarstwo domowe,
 • niepełnosprawność fizyczna, zły stan zdrowia,
 • wychowanie lub opieka nad dziećmi do 6. roku życia,
 • opieka nad niepełnosprawnymi krewnymi,
 • szkolenie zawodowe. 

W wypadku, gdy ma być zastosowany wyjątek, to musi być to potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami. 

Dokumentacja świadczeń alimentacyjnych w kraju i za granicą

Świadczenia alimentacyjne to regularne płatności, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych danej osoby. Zwykle są to comiesięczne płatności gotówkowe w formie przelewów bankowych. W związku z tym dowody należy przedstawić w formie wyciągów z konta. Możliwe są także płatności kwartalne oraz przekazywanie świadczeń z jednego kraju do drugiego. Wtedy potrzebne są odpowiednie dowody, związane z podróżą, na przykład paragony, bilety kolejowe lub samolotowe. W przypadku wyjazdów rodzinnych do domu obowiązują przepisy uproszczone. Podróż należy jednak udowodnić, okazując rachunki za paliwo lub konkretne dokumenty. 

Alimenty z Polski na dziecko w Niemczech

Każda osoba, która płaci alimenty na dziecko, musi udowodnić, że jest to działanie konieczne. Chodzi o złożenie dwujęzycznego zaświadczenia, wypełnionego przez zagraniczny urząd gminy. Takie formularze są dostępne w Internecie pod adresem www.formulare-bfinv.de w najpopularniejszych językach. Należy także przedstawić zaświadczenie o otrzymywaniu pensji, emerytury lub świadczeń socjalnych. Dowody, które musi przedstawić dana osoba to:

 • uprawnienie do alimentów (w tym stopień pokrewieństwa),
 • potrzeba (obowiązek, dowód choroby itp.),
 • akt urodzenia (organ rejestracyjny, rejestr urzędowy itp.),
 • płatności,
 • obowiązek zapłaty/zdolność płatnika. 

Podsumowanie wymagań zgodnie z prawem

Przepisy wskazują na najważniejsze aspekty, związane z alimentami:

 • odbiorca płatności jest zależny na mocy prawa krajowego,
 • odbiorca płatności nie ma prawa do zasiłku na dziecko (§ 26 EStG w związku z § 1a ust. 1 pkt 2 EStG),
 • należy wziąć pod uwagę zdolność płatniczą osoby, która płaci alimenty, a nie jej faktyczne dochody,
 • konieczne jest przedłożenie odpowiednich formularzy. 

Z kolei, jeśli chodzi o maksymalne kwoty alimentacyjne, to zgodnie z §33a EStG w 2021 roku jest to równowartość wysokości zasiłku podstawowego, czyli 9744 euro. W razie potrzeby możliwe jest zmniejszenie tej kwoty, w zależności od tego, w jakim kraju przebywa dłużnik. Dochód osoby objętej opieką ustalany jest zgodnie z niemieckim prawem podatkowym. 

Źródło: steuer-gonze.de / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: Yaruta

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Bielefeld, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie