Arbeitslosengeld- kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

· Autor:
Arbeitslosengeld- kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pracowałeś z Niemczech i zostałeś zwolniony? Na pewno zastanawiasz się, co teraz zrobić? Wrócić po prostu do Polski i zacząć szukać nowej pracy? Czy może coś „należy” Ci się od niemieckiego Państwa. Osoby, które pracowały na terenie Niemiec mogą ubiegać się o dwa rodzaje świadczeń dla bezrobotnych: Arbeitslosengeld I- często spotkać możecie skrót ALG I i Arbeitslosengeld II- w skrócie ALG II bądź Harz IV.

Arbeitslosengeld I – co to jest? I jak ubiegać się o jego przyznanie?

Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest to, aby osoba, pracująca w Niemczech minimum przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat odprowadzała składki na ustawowe ubezpieczenie socjalne. W Niemczech płaci się 4 rodzaje składek ubezpieczenia społecznego: Krankenversicherung (ubezpieczenie zdrowotne), Pflegeversicherung (ubezpieczenie pielęgnacyjne), Rentenversicherung (ubezpieczenie emerytalne) oraz Arbeitslosenversicherung (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia). Z tej ostatniej składki finansuje się wypłatę zasiłku dla bezrobotnego.

Ponadto osoba, ubiegająca się o tego rodzaju świadczenie powinna spełniać następujące warunki: - pozostawać bez zatrudnienia - nie powinna przekraczać 65. roku życia - powinna być zarejestrowana jako osoba bezrobotna w odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce Bundesagentur für Arbeit. * właściwy dla siebie urząd znajdziesz klikając na link poniżej. KLIKNIJ

Zgłosić się do odpowiedniej „Bundes Agentur für Arbeit“ nie powinieneś później niż na dwa miesiące po zakończonej pracy. Twoim obowiązkiem jest osobiste stawienie się w tym urzędzie, nie jest możliwe załatwienie tego telefonicznie bądź pisemnie. Tylko osobista wizyta uznawana jest jako zgłoszenie faktu bezrobocia.

Oto lista dokumentów, które należy ze sobą zabrać do Urzędu Pracy: - dowód osobisty lub paszport, - dokumenty potwierdzające pracę i wynagrodzenie, - wypowiedzenie umowy o pracę, - pisemne wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy, - zaświadczenia o pobieraniu Krankengeld (chorobowego), o ile się je pobierało, - wcześniejsze dokumenty z Urzędu Pracy, gdy było się już kiedyś zarejestrowanym.

Na wypłatę pełnego świadczenia mogą liczyć osoby, które nie z własnej winy straciły pracę a zostały np. zwolnione i zaraz po straconej pracy zarejestrowały się w niemieckim urzędzie dla bezrobotnych. Wysokość zasiłku zależna jest od 2 czynników: 1. wysokości zarobków, jakie otrzymywałeś w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2. dzieci na utrzymaniu Co za tym idzie osoba, mająca na utrzymaniu dzieci, ma prawo do uzyskania nawet 67% pensji netto, natomiast osoba, nie posiadająca potomstwa do 60% pensji netto. To przez jaki czas będzie nam wypłacany zasiłek zależy od długości okresu, w którym odprowadzaliśmy składki społeczne.

Przedstawia się to następująco:

Okres pracy w miesiącach 12 16 20 24

Okres wypłacania ALG I w miesiącach 6 8 10 12

Jednak najdłużej zasiłek można otrzymywać przez 32 miesiące. Takie prawo przysługuje bezrobotnym w wieku powyżej 57. roku życia, którzy pracowali co najmniej 64 miesiące w ciągu ostatnich 7 lat. Otrzymując Arbeitslosengeld masz prawo jednocześnie wykonywać pracę, jednak nie może być to więcej niż 15 godzin tygodniowo. Jeśli Twoja zatrudnienie przekracza tę liczbę godzin, zasiłek nie przysługuje Ci.

Chcesz otrzymywać Arbeitslosengeld a w tym czasie przebywać w Polsce? Jest to możliwe. Zasiłek dla bezrobotnych z Niemiec można „przenieść” do innego kraju Unii Europejskiej. Istnieje taka możliwość jednak tylko na trzy miesiące. Aby przenieść wypłatę świadczenia z Niemiec do Polski należy zgłosić zamiar wyjazdu do Polski – powinieneś uczynić to najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym powrotem do Polski-do Agentur für Arbeit w Niemczech. Urząd ten wydaje formularz E303. Z wydanym w Niemczech formularzem należy udać się w Polsce do Urzędu Pracy. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych nastąpi w polskiej walucie, ale w tej samej kwocie co w Niemczech (przeliczając na EUR).

Kiedy upłynie okres, w którym otrzymywałeś zasiłek, przysługuje Ci ubieganie się o kolejny rodzaj świadczeń socjalnych: Abreitslosengeld II funkcjonujący także pod nazwą Harz IV. Jakie zatem musisz spełnić warunki, żeby otrzymać tego typu zasiłek? Od 2005 roku zaostrzyły się przepisy warunkujące otrzymanie tego świadczenia. Musisz liczyć się z tym, że każdy wniosek jest bardzo dokładnie sprawdzany, a osoba, która pobiera socjalne jest nieustannie kontrolowana przez urzędników, w celu uniknięcia nadużyć. Socjalne to składa się z kwoty pieniężnej dzięki, której dana osoba, będzie w stanie zapewnić minimalne utrzymanie sobie i swojej rodzinie. Arbeitslosengeld II zostało stworzone z myślą o najbiedniejszych, dlatego, aby zostało Ci ono przyznane nie możesz dysponować dużym majątkiem zarówno na terenie Niemiec jak i w Polsce. Na co zatem zwracają uwagę urzędnicy rozpatrując Twoja deklaracje? Do takich rzeczy można zaliczyć: - pieniądze w gotówce - pieniądze na kontach - rachunki oszczędnościowe - nieruchomości - ubezpieczenia na życie - samochody - a nawet otrzymane prezenty Jeśli Urząd dowie się, że np. na koncie masz oszczędności w wysokości 10.000 Euro ma prawo odmówić Ci możliwości otrzymywania zasiłku, twierdząc, że w pierwszej kolejności powinieneś wykorzystać te pieniądze na bieżące wydatki. Pamiętaj, że jako osoba pobierająca zasiłek socjalny nie masz prawa do urlopu. Co właściwie to oznacza? Miejsce swojego zamieszkania w Niemczech możesz opuścić jedynie na 3 tygodnie. W trakcie pobierania zasiłku bezrobotny ma opłacone ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne.

Pamiętaj ! Urzędnicy stawiają bezrobotnemu poszukiwanie pracy jako sprawę priorytetową. Pod tym względem jest on również bardzo często i dokładnie kontrolowany. Stawka zasiłku socjalnego to około 374 Euro miesięcznie. Dodatkowo możesz otrzymać zasiłek na każde dziecko. Wysokość tego zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka. Do podstawowych składek możesz doliczyć dodatek w formie tzw. Wohngeld- na opłacenie czynszu i ogrzewania.

WAŻNE !! Niemiecki Urząd Skarbowy (niem. Finanzamt) powinien wiedzieć o pobieranych przez Ciebie zasiłkach. Powinieneś wykazać to w rocznym zeznaniu podatkowym.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie