Ausbildung, czyli niemiecki system kształcenia dualnego

· Autor:
Ausbildung, czyli niemiecki system kształcenia dualnego
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

System kształcenia dualnego pozwala uczniom poznać tajniki zawodu „od kuchni”, bowiem wiedzy teoretycznej w szkole towarzyszy nauka praktyczna w przedsiębiorstwie. To korzyści dla uczniów, ale też dla przedsiębiorców, którzy mają pewność, że zatrudnią dobrze przygotowanych pracowników.

Naukę w systemie dualnym, czyli kształcenie zawodowe w szkole i zakładzie pracy, podejmuje 2/3 młodzieży w Niemczech. W oparciu o system dualny uczeń zyskuje teoretyczną wiedzę i bezpośredni kontakt z rynkiem pracy. Część praktyczną nauki finansuje firma, teoretyczną kraje związkowe. Całość edukacji nadzorują izby gospodarcze i handlowe. W praktykach mogą uczestniczyć uczniowie powyżej 16 roku życia, przy czym nie założono górnej granicy wieku. Jedyny warunek to znalezienie pracodawcy, który przyjmie ucznia na praktyki. Plan praktyk powinien być spójny z programem szkolnym.

Kształcenie dualne, czyli Ausbildung

Kształcenie dualne jest bardzo popularnym systemem nauki zawodu w Niemczech. Pozwala uzyskać zawód w trakcie praktycznej nauki w przystosowanym do tego celu przedsiębiorstwie i nauki teoretycznej w szkole zawodowej. Ausbildung wbrew pozorom nie utrudnia zdobycia matury czy też dalszej edukacji na uczelni wyższej. W ramach Ausbildung można kształcić się w 350 różnych profesjach ze wszystkich dziedzin gospodarki. Przez cały czas trwania nauki uczeń otrzymuje wynagrodzenie (na podstawie podpisanej umowy o pracę). Włącza się go też w system ubezpieczeń społecznych. Naukę w systemie dualnym mogą podejmować absolwenci szkół głównych, gimnazjów, szkół specjalnych, szkół realnych i szkół zawodowych, bez względu na uzyskane oceny. Istnieje również szansa dla studentów, którzy pobierając naukę w szkole wyższej, mogą być równocześnie zatrudnieni w zakładzie pracy.

Przebieg nauki zawodu

Wybierz zawód, który będzie zgodny z Twoimi zainteresowaniami. Sprawdź też, jakie perspektywy przed Tobą otwiera, czy oferuje dalszy rozwój, jakie daje szanse na znalezienie pracy. Podjęcie nauki zawodu w systemie dualnym potwierdza umowa między uczniem a zakładem pracy. Wymaga się takiej formy, gdyż w Niemczech to firma, a nie szkoła odpowiada za przebieg nauki. Pracodawca ma w obowiązku dostarczyć uczniowi wiedzę teoretyczną i praktyczną w takim stopniu, że ten zda państwowy egzamin zawodowy. W zależności od wybranego zawodu nauka trwa od 2 do 3,5 lat. Gdy uczeń już posiada wcześniej wyuczony zawód, czas nauki można skrócić. Przez pierwsze 4 miesiące jest się na okresie próbnym, który umożliwia uczniowi i pracodawcy wypowiedzenie nauki (nie trzeba podawać żadnego powodu, wypowiedzenie musi zachować formę pisemną). Zwieńczeniem lat edukacji jest egzamin końcowy (z części praktycznej i teoretycznej) przed komisją egzaminacyjną (w jej skład wchodzą przedstawiciele izb rzemieślniczych, przemysłu i handlu lub też innych izb gospodarczych). Egzamin zaliczony pozytywnie gwarantuje, że kwalifikacje będą uznawane w całej Unii Europejskiej. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest świadectwo końcowe, które wydaje właściwy organ.

Korzyści płynące z Ausbildung

Niemieckie firmy otwarte są na kształcenie pracowników, dlatego nie powinieneś mieć problemu z realizacją części praktycznej swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Jak już znajdziesz pracodawcę, który zechce pomóc Ci w nauce, istnieje bardzo duża szansa na to, że po zakończeniu edukacji od razu Cię zatrudni. Prawie 2/3 uczniów znajduje zatrudnienie w firmie, w której się szkolili. Nie dość, że się uczysz, to jeszcze Ci za to płacą. To zdecydowana zaleta systemu dualnego – do nauki motywują Cię finansowo. Warto też wspomnieć o widokach na przyszłość – coraz więcej jest branż, w których zatrudnia się osoby po kształceniu dualnym niż po edukacji w szkole wyższej.

Obowiązki pracodawcy

Rozpoczynając naukę w systemie dualnym, musisz pamiętać, że pracodawca, u którego uczysz się zawodu, ma wobec Ciebie pewne obowiązki. Jakie? Po pierwsze, musi przekazać Ci wiedzę z konkretnej dziedziny, pomagać rozwijać Ci Twoje umiejętności i stworzyć warunki do zdobywania doświadczenia. Pracodawca musi też zapewnić Ci niezbędne materiały, z których będziesz się uczył. Będzie także kontrolował, czy prowadzisz swój dziennik kształcenia. Przydzieli Ci pracownika, który będzie odpowiedzialny za Twoje kształcenie. Na czas zajęć teoretycznych i zdawania egzaminów zwolni Cię z obowiązku świadczenia u niego pracy. Będzie też sprawował nad Tobą nadzór, gdy nie ukończyłeś 18 lat.

Obowiązki ucznia

Obowiązki pracodawcy to jedno, a Twoja powinność to drugie. Jakie zadania będą należały do Ciebie? Musisz systematycznie pojawiać się na zajęciach teoretycznych i praktycznych, być aktywnym i opanować program nauczania. Jeśli nauka ma zakończyć się sukcesem, musisz podejść do egzaminów końcowych i tych w połowie kształcenia. Twoje obowiązki to także: respektowanie poleceń i wskazówek trenera, przestrzeganie obowiązującego w firmie regulaminu, prowadzenie dziennika kształcenia i uważne korzystanie z powierzonych materiałów.

Ewa Kuchta

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/biblioteki-ksi%C4%85%C5%BCek-p%C3%B3%C5%82ki-922998/, autor: StockSnap

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie