Badanie lekarskie przed podjęciem pracy w Niemczech. Czy muszę je zrobić?

· Autor:
Badanie lekarskie przed podjęciem pracy w Niemczech. Czy muszę je zrobić?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Podjęcie pracy u nowego pracodawcy może wiązać się z koniecznością wykonania badań lekarskich. Pytanie jakie powstaje, obraca się wokół tego, czy pracodawca może zmusić osobę kandydującą do ich wykonania oraz jak na takie polecenie pada światło niemieckiego prawa.

Niektórzy pracodawcy decydują się skierować kandydatów na badania lekarskie. Kluczowe w takiej sytuacji jest pytanie o zasadność ich przeprowadzenia - musi być podany konkretny powód, który będzie istotny dla obu stron.


Kontrole zdrowotne w miejscu pracy

Istnieją sytuacje, w których pracodawcy są uprawnieni do żądania przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich w Niemczech jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę z daną osobą. Przykładem jest sytuacja, gdy osoba kandydująca ma zajmować stanowisko w branży zdrowotnej, poprzez które narażona jest na styczność z alergenami laboratoryjnymi. Istotne jest w takim przypadku przeprowadzenie badań predyspozycji, aby stwierdzić, czy osoba kandydująca posiada odpowiednie preferencje zdrowotne do pracy na takim stanowisku.


Badania typu “Nice to have” 

Testy osobowości oraz analizy określonych zachowań, które mogą być istotne dla pracodawców podczas oceny przydatności kandydata do pracy, nie mogą być przeprowadzane bez wyraźnej i dobrowolnej zgody kandydata lub kandydatki. Szczególnie ważne w tej sytuacji jest przestrzeganie przepisów dotyczących praw osobistych i ochrony danych osobowych. Osoby ubiegające się o pracę powinny zdawać sobie sprawę, że wyniki tego typu badań mogą wpłynąć na ostateczną decyzję o zatrudnieniu. 


Badania lekarskie przed zatrudnieniem po złożeniu aplikacji

Osoby, które nie wyraziły zgody na przeprowadzenie badań przed zatrudnieniem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej lub w umowie o pracę, nie są zobowiązane do ich wykonywania.  Istotne jest, aby zgoda była wyrażona jasno i precyzyjnie, określając rodzaj badań, ich cel oraz sposób wykorzystania uzyskanych wyników.


Pokrycie kosztów ewentualnych badań 

Pracodawca w Niemczech ma obowiązek pokryć pełne koszty badań lekarskich związanych z zatrudnieniem, co jest regulowane odpowiednimi przepisami (§ 3 ust. 4 zdanie 3 TVöD oraz § 3 ust. 5 zdanie 3 TV-L). Do wydatków określonych przepisami, zalicza się honoraria lekarskie, opłaty za badania laboratoryjne, koszty ewentualnego zakwaterowania w szpitalu, jeśli jest to konieczne z powodu badania, koszty dojazdów, gdy pracownik musi udać się do lekarza poza miejscem swojego zamieszkania.

Dodatkowo, w okresie przeprowadzania badań zdrowotnych, pracownik powinien być zwolniony z obowiązków zawodowych, z gwarancją nieprzerwanego otrzymywania wynagrodzenia. Jeżeli badania lekarskie przypisane są poza standardowymi godzinami pracy, pracownikowi należy się również urlop wyrównawczy, ponieważ uczestniczył w nich na żądanie pracodawcy.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: GalinaGGM
Źródło: n-tv.dehaufe.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie