Baukindergeld: Nowe świadczenie rodzinne. Dla kogo?

· Autor:
Baukindergeld: Nowe świadczenie rodzinne. Dla kogo?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Masz dzieci i zastanawiasz się nad budową lub nabyciem własnego domu lub mieszkania w Niemczech? Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać dofinansowanie z nowego funduszu Baukindergeld.

W lipcu tego roku niemiecki Bundestag dał zielone światło na wprowadzenie Baukindergeld wstecz od 1. stycznia 2018. Wnioski o to świadczenie można składać od 18. września 2018 do 31. grudnia 2023.

Baukindergeld jest zarządzane przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budowy I Małej Ojczyny (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat), które obecnie jest prowadzone przez pana ministra Seehofer. Środki po marcu 2019 zostaną wypłacane przez bank państwowy Kreditanstalt für Wiederaufbau w ramach programu KfW 424. Po likwidacji Eigenheimzulage w 2015 Niemcy znowu dofinansują nabycie lub budowe własnej nieruchomości przez rodziny.

Kto ma prawo do Baukindergeld?

Prawo do Baukindergeld przysługuje rodzicowi, który:

- buduje lub nabywa jako (współ)właściciel nieruchomość na terenie Niemiec w okresie od 1. stycznia 2018 do 31. grudnia 2023 (istotna jest data pozwolenia na budowe lub zawarcia umowy kupna-sprzedaży),

- z zamiarem zamieszkania w tej nieruchomości,

- nie posiada jeszcze własnej nieruchomości, w której mieszka (Wohnimmobilie), w Niemczech,

- mieszka razem ze swoim dzieckiem lub dziećmi, które jeszcze nie ukończyły 18. roku życia i na które jest wypłacany Kindergeld,

- oraz którego dochód podlegający opodatkowaniu całej rodziny (zu versteuerndes (Haushalts)Einkommen) w ostatnich latach nie przekroczył EUR 90.000 w przypadku jednego dziecka plus EUR 15.000 kwoty wolnej dla każdego następnego dziecka.

Wysokość świadczenia

Baukindergeld wynosi EUR 12.000 dla każdego dziecka, które mieszka z wnioskodawcą w momencie składania wniosku i zostanie wypłacone w 10 równych rocznych ratach po EUR 1.200. Jeżeli rodzina w trakcie tych 10 lat opuści nieruchomość (np. sprzeda lub wynajmie ją osobom trzecim), to straci prawo do dalszych rat. Otrzymane raty ale nie musi zwrócić.

Pieniądze, które Bundestag przeznaczył na Baukindergeld są ograniczone i jak zostaną wyczerpane, to dalsze wnioski nie będą już rozpatrywane. W pierwszych dniach po 18. września podobno miało wpłynąć już kilkatysięcy wniosków.

Bawaria

W Bawarii istnieje dodatkowo Baukindergeld Plus w wysokości dalszych EUR 3.000, razem więc EUR 15.000, dla każdego dziecka. Dodatkowe środki wypłaca bank BayernLabo według wytycznych BayBauKGPR. Wnioskodawca musi spełnić przesłanki na Baukindergeld mieszkać lub pracować w Bawarii.

Oprócz tego w Bawarii istnieje też jednorazowe świadczenie Bayerische Eigenheimzulage w wysokości EUR 10.000. Zatem w Bawarii rodzina lub osoba samotnie wychowująca z dwójką dzieci może liczyć na wsparcie przy nabyciu nieruchomości w wysokości EUR 40.000 - a rodzina z czwórką dzieci już na EUR 70.000.

Krytyka

Krytycy nowego świadczenia zarzucają, że przy wysokich cenach nieruchomości w Niemczech Baukindergeld pokryje tylko  4% do 13% wydatków związanych z nabyciem w zależności od landu. Oprócz ceny kupna należy bowiem też przy wydatkach wziąć pod uwagę koszty maklerskie, notariusza, sądu ksiąg wieczystych, kredytu bankowego oraz podatek od nabycia nieruchomości.

Prawdą jest, że jeżeli rodzina chce nabyć nieruchomość na rynku wtórnym w monachijskim Bogenhausen lub norymberskim Erlenstegen, to EUR 40.000 lub EUR 70.000 nie będą dużą pomocą. Jeżeli natomiast chodzi obiekt w mniejszej miejscowości nabyty w drodze licytacji przymusowej (Zwangsversteigerung), to EUR 70.000 może stanowić ponad połowę koniecznych środków do jej nabycia.

Postępowanie

Wniosek o Baukindergeld należy złożyć na oficjalnych formularzach online na stronie internetowej Kreditanstalt für Wiederaufbau. Aby udowodnić dochód rodziny do wniosku należy dołaczyć decyzje podatkowe za przedostatni i przedprzedostatni rok. Jeżeli wnioskowawca składa więc wniosek w 2018 r, to musi przedstawić decyzje podatkowe za 2016 r. i 2015 r. Aby udowodnić, że się samemu zamieszkało z rodziną w nabytej nieruchomości należy dołączyć meldunek z gminy. Aby udowodnić nabycie nieruchomości należy przedłożyć aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych, z którego wynika, że wnioskodawca jest (współ)właścicielem tej nieruchomości.

Wniosek o bawarskie świadczenia należy złożyć do banku BayernLabo.

Rodzic może sam zlożyć wniosek o Baukindergeld. Przy składaniu wniosku  może posłużyć się pomocą adwokata lub innej osoby, która według ustawy o świadczeniu pozasądowych usług prawnych (Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleitungen – RDG) ma prawo do świadczenia takich usług.

Kreditanstalt für Wiederaufbau podkreśla, że nie istnieje prawne roszczenie (Rechtsanspruch) do Baukindergeld. Dopiero przyszłość pokaże, czy to faktycznie oznacza, że od ewentualnych negatywnych decyzji nie będzie przysługiwało prawo do odwołania się lub złożenia pozwu do sądów powszechnych.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: Free-Photos

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie