Bezpłatny urlop w Niemczech. Komu przysługuje, na ile dni i na jakich zasadach

· Autor:
Bezpłatny urlop w Niemczech. Komu przysługuje, na ile dni i na jakich zasadach
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Bezpłatny urlop to czas, w którym pracownicy otrzymują wolne od pracy, ale nie otrzymują także żadnego wynagrodzenia. Przepisy prawa jasno mówią o tym, kto i kiedy może go wziąć oraz na ile dni - tylko w szczególnych okolicznościach.


Nagłe sytuacje w życiu powodują, że niekiedy zmuszeni jesteśmy wziąć wolne 

Kiedy pracownicy pragną się doszkolić, ukończyć studia lub opiekować się chorym krewnym, zazwyczaj mają ograniczoną liczbę dni urlopowych. Roczny urlop przestaje wystarczać. Na szczęście istnieje rozwiązanie - urlop bezpłatny. Pytanie brzmi, jak długo można go wziąć, kto na niego ma prawo oraz jakie są związane z nim kwestie ubezpieczeniowe.


Zacznijmy od tego, czym jest bezpłatny urlop

Bezpłatny urlop to określony okres, w którym pracownik zostaje zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy. W tym czasie pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a podstawowe zobowiązania pracownicze, takie jak świadczenie pracy i wynagrodzenie, zostają zawieszone. Wypłaty za okres choroby, niedziele oraz święta również są wstrzymane. 

Choć jest to okres bezpłatny, to pracownik musi nadal spełniać tzw. obowiązki wtórne. Zaliczają się do nich między innymi lojalność wobec pracodawcy czy zakaz konkurencji. Pracownicy w tym czasie również są chronieni przed zwolnieniem. 


Kiedy przysługuje bezpłatny urlop? 

W Niemczech nie przysługuje pracownikowi ogólne prawo do urlopu bezpłatnego. Decyzja o jego udzieleniu zależy od pracodawcy, który może odrzucić wniosek ze względów operacyjnych, na przykład w przypadku braku personelu lub ważnych projektów, które trzeba zrealizować ograniczonym czasie. Ustawa federalna o urlopach zapewnia pracownikom co najmniej 20 dni płatnego urlopu. 

W prawie niemieckim nie ma ogólnego prawa do urlopu bezpłatnego. Istnieją jednak wyjątki obejmujące kilka sytuacji, w których pracownik ma prawo go wziąć. Są to:

Nieoczekiwana sytuacja awaryjna, jak powódź lub pożar w domu.

Nagła choroba lub wypadek członka rodziny.

Opieka nad bliskimi członkami rodziny lub opieka nad chorymi dziećmi (do 12. roku życia).

Obejmowanie stanowisk honorowych i wykonywanie w ich ramach obowiązków. Zaliczają się tutaj strażacy oraz członkowie rady gminy.

Zgodnie z ustawą o równym traktowaniu, jeśli pracodawca udzielił urlopu bezpłatnego jednemu pracownikowi, nie może odmówić go innym. 


Czas trwania bezpłatnego urlopu w Niemczech 

Długość bezpłatnego urlopu nie jest uregulowana żadnymi zasadami ani ograniczeniami. Decydując się na niego, pracodawca i pracownik muszą osiągnąć porozumienie w tej sprawie. Okres urlopu bezpłatnego może być różny - może trwać od kilku dni do tygodni, a nawet kilku miesięcy. Niemieckie prawo przewiduje w wyjątkowych sytuacjach, ile czasu może on trwać: 


Opieka krótkotrwała

Pracownicy mają prawo do dziesięciu dni roboczych bezpłatnego urlopu, przysługującego na okoliczności, takie jak niespodziewane sytuacje awaryjne lub potrzeba opieki nad członkiem rodziny. W tych przypadkach można również skorzystać z zasiłku opiekuńczego z kasy opiekuńczej.


Urlop pielęgnacyjny

Pracownikowi przysługuje urlop pielęgnacyjny do 6 miesięcy zatrudnienia, pod warunkiem, że firma zatrudnia co najmniej 15 pracowników. Umożliwia to opiekę nad członkami rodziny wymagającymi wsparcia. Pracownicy mogą być w pełni lub częściowo zwolnieni z pracy. Podczas urlopu pielęgnacyjnego nie ma prawa do wynagrodzenia, ale istnieje możliwość skorzystania z nieoprocentowanej pożyczki z Federalnego Urzędu ds. Rodzin.


Opieka nad chorymi dziećmi

Pracodawca musi pozwolić rodzicom na maksymalnie 10 dni urlopu bezpłatnego rocznie, do wykorzystania na opiekę nad dziećmi poniżej 12 lat. W przypadku rodzin z kilkoma dziećmi wymagającymi opieki, okres ten może być wydłużony do 25 dni. Dla samotnie wychowujących dzieci prawo do urlopu bezpłatnego podwaja się odpowiednio do 20 lub 50 dni. W przypadku śmiertelnie chorych dzieci, rodzice mają prawo do nieograniczonego urlopu bezpłatnego, a wiek dziecka nie ma znaczenia.


Wynagrodzenie i ubezpieczenie w trakcie bezpłatnego urlopu

W okresie bezpłatnego urlopu pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia i musi sobie sam radzić finansowo. Składki na ubezpieczenia społeczne również muszą być opłacane przez pracownika, jeśli urlop bezpłatny trwa dłużej niż cztery tygodnie.

Pracownicy mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego przez pierwszy miesiąc bezpłatnego urlopu, jednak po tym okresie muszą zdecydować o dalszym ubezpieczeniu dobrowolnym lub prywatnym. Podobnie, składki na ubezpieczenie emerytalne również muszą być opłacane przez pracownika w czasie trwania urlopu bezpłatnego. Po zakończeniu urlopu, pracodawca musi ponownie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. 

Bądź z nami na bieżąco. Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTubeTwitterze 

Pobierz aplikację MyPolacy.de na iOS lub Androida

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de

Źródło: nordbayern.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie