Bezrobocie w Niemczech najniższe od lat! A jak jest w Polsce?

· Autor:
Bezrobocie w Niemczech najniższe od lat! A jak jest w Polsce?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Bezrobocie w Niemczech wciąż rekordowo niskie! Potwierdzają to najnowsze dane, które w czwartek (16.11.) przedstawiła Federalna Agencja Zatrudnienia (BA). Analitycy twierdzą, że spadek liczby bezrobotnych wciąż będzie się utrzymywał z uwagi na rosnący popyt na pracowników.

Rynek pracy rozwija się bardzo pozytywnie. W październiku znów zanotowaliśmy spadek bezrobocia. Rośnie popyt przedsiębiorstw na nowych pracowników, a tym samym rośnie zatrudnienie – mówił przewodniczący Federalnej Agencji Zatrudnienia (BA) Detlef Scheele podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w październiku bieżącego roku, w Norymberdze.

Bezrobocie w Niemczech najniższe od lat, ale…

Z najnowszych danych Federalnej Agencji Zatrudnienia wynika, że wraz z nadejściem „jesiennego ożywienia” liczba bezrobotnych w Niemczech spadła w październiku aż o 23 tys. w porównaniu do danych z września 2017 roku. Wówczas bez pracy pozostawało 2 506 000 osób (po uwzględnieniu czynników sezonowych. Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta osiągnęła 2 449 000 wobec 2 545 000 poprzednio).

Tym samym w Niemczech, w październiku (podobnie jak we wrześniu) odnotowano najniższą stopę bezrobocia w historii zjednoczenia kraju – 5,6%!

Spadek liczby bezrobotnych wynika przede wszystkim z prac sezonowych – wyjaśniał szef BA.

Wzrost świadczeniobiorców zasiłku dla bezrobotnych

W październiku 2017 roku zasiłek dla bezrobotnych pobierało 684 tys. świadczeniobiorców w wieku produkcyjnym.

W porównaniu do października 2016 roku to wzrost o 31 tys. osób.

Niskie bezrobocie napędza niemiecką gospodarkę

Niski wskaźnik bezrobocia sprzyja wzrostowi gospodarczemu Niemiec, zwiększając krajowy popyt.

Najnowsze badania pokazują, że społeczeństwo niemieckie wierzy, że ich dobrobyt nadal będzie wzrastał, co z kolei daje poczucie pewności przedsiębiorcom na to, że pieniądze będą inwestowane, co napędzi rozwój firm, które będą pozyskiwały zasoby do zatrudniania nowych pracowników.

Eurostat: Bezrobocie w Niemczech, Polsce i Unii Europejskiej

Eurostat liczy stopę bezrobocia, jako procent osób w wieku 15-75 lat, którzy pozostają bez stałego zatrudnienia, którzy przez ostatnie dwa tygodnie aktywnie poszukiwali pracy i są w stanie ją podjąć w ciągu najbliższych dwóch tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według tej metodologii w sierpniu bieżącego roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,7%. W Polsce bez pracy pozostawało wówczas 812 tys. osób wobec 834 tys. miesiąc wcześniej. Dla porównania stopa bezrobocia w Niemczech osiągnęła w sierpniu 3,6%. Najwyższą wartość osiągnięto w Hiszpanii – 17,1%, gdzie dużą grupę bezrobotnych stanowią osoby młode, które nie przekroczyły jeszcze 25 roku życia.

W całej Unii Europejskiej bezrobocie jest notowane na poziomie 8,2%. Co oznacza, że bez pracy pozostaje około 20 mln Europejczyków.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: skeeze 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie