Błędna kwota podatku dochodowego w Niemczech. Sprzeciw i wzór pisma po niemiecku

· Autor:
Błędna kwota podatku dochodowego w Niemczech. Sprzeciw i wzór pisma po niemiecku
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Czasami zdarza się, że decyzje podatkowe z niemieckiego Urzędu Skarbowego zawierają błędy. W takiej sytuacji warto wnieść sprzeciw i zdawać sobie sprawę z tego, jakie są formalne wymagania i terminy na przesłanie takiego pisma.

Statystyki Federalnego Ministerstwa Finansów pokazują, że w 2019 roku do niemieckich urzędów skarbowych wpłynęło 3,45 mln sprzeciwów. Warto zaznaczyć, że podatnicy nie zawsze odnosili sukces, ponieważ udało im się to w około 65% przypadków. Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie zaskarżone decyzje były błędne.

Błędy w ocenie podatkowej - kluczowe informacje

Błędy w ocenie podatkowej mogą dotyczyć różnych sytuacji. Szczególne znaczenie ma sprawdzenie swojego rozliczenia podatkowego, a następnie złożenie sprzeciwu w odpowiednim terminie.

W sytuacji, gdy pojawia się domniemanie o błędach w rozliczeniu podatkowym, warto najpierw dokładnie wszystko sprawdzić. Ważne jest czytanie wyjaśnień w dokumentach z urzędu skarbowego, ponieważ to właśnie tam instytucja wskazuje wszelkie odstępstwa od informacji zawartych w zeznaniu podatkowym. Można także skorzystać z programów internetowych, umożliwiających sprawdzenie zeznania i sprawdzenie, czy nie ma tam błędów. Urząd skarbowy może się mylić, dlatego lepiej wszystko dokładnie porównać.

W sprzeciwie od naliczenia podatku można również odwołać się do toczącego się procesu wyrywkowego w Federalnym Sądzie Skarbowym (BFH). Dodatkowo warto skontaktować się ze specjalistą, na przykład doradcą podatkowym lub członkiem stowarzyszenia pomocy podatkowej. Ekspert DStV Wawro rekomenduje także kontakt z właściwym urzędem skarbowym w formie listu tradycyjnego lub e-maila.

Termin na wniesienie sprzeciwu - ile wynosi?

Zgodnie z prawem termin na wniesienie sprzeciwu to miesiąc po dacie od otrzymania zawiadomienia o rozliczeniu podatku. W poniższej tabeli przedstawiono przykład z konkretnymi datami.

  • 5.9  - Data na zgłoszeniu

  • 8. 9  - Jest to 3-dniowy okres pomiędzy nadaniem pocztowym a jego domniemanym ogłoszeniem (§ 122 ust. 2 nr 1 Ordynacji podatkowej, w skrócie: AO).

  • 9.9. Jeżeli koniec 3-dniowego terminu przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa z końcem następnego dnia roboczego (§ 109 UO).

  • 9.10. Termin: Jest to okres 1 miesiąca między powiadomieniem o naliczeniu podatku a końcem okresu sprzeciwu (§ 357 AO).

  • 10.10. Koniec okresu: Jeżeli koniec 1-miesięcznego okresu przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, okres upływa z końcem następnego dnia roboczego (§109 AO).

W sytuacji, gdy Urząd Skarbowy nie dostanie sprzeciwu w odpowiednim terminie, to pismo w ogóle nie jest brane pod uwagę. Wyjątkiem są tutaj konkretne przyczyny do przedłużenia terminu sprzeciwu jak na przykład przewlekła choroba. Warto także skontaktować się z instytucją w sytuacji, gdy nie można wyjść z domu z powodu nałożonej kwarantanny lub ze względu na wydłużony urlop.

Czy zwrot podatku można odroczyć w czasie?

Nawet w sytuacji, gdy zostanie złożony sprzeciw od rozliczenia podatkowego, to nie zwalnia on podatnika z konieczności uregulowania roszczeń z urzędu skarbowego. Jedynym wyjątkiem jest wnioskowanie o tymczasowe wstrzymanie egzekucji. Z kolei w momencie, gdy sprzeciw zostanie uwzględniony, podatnik otrzyma zwrot całości lub części dodatkowego roszczenia, natomiast w sytuacji, gdy Urząd Skarbowy nie uznaje sprzeciwu, to podatnik będzie musiał dokonać dopłaty wraz z odsetkami.

W jaki sposób sformułować sprzeciw? Omówienie

Sprzeciw zawsze należy sformułować na piśmie, przy czym nie musi być to list tradycyjny, ale także email. Orzeczenie Federalnego Sądu Skarbowego wskazuje na to, że sprzeciw złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej także jest ważny. Warto pamiętać o tym, że rozmowa telefoniczna może nie być wystarczająca, zwłaszcza że nie zostanie po niej konkretny ślad w formie dokumentów. W sprzeciwie nie wystarczy napisać „Sprzeciwiam się mojemu rozliczeniu podatkowemu”, tylko należy podać konkretne fakty i dowody. Argumentacja powinna być na tyle złożona i zrozumiała, aby Urząd Skarbowy mógł przychylić się pozytywnie do danej sprawy. W ten sposób urzędnicy są w stanie dokładniej zbadać sprawę. Dodatkowo w sytuacji, gdy podatnik nie zna powodów, dla których zeznanie podatkowe nie jest prawidłowe, powinien poprosić urząd o wyjaśnienie.

Sprzeciw podatnika powinien zawierać następujące informacje wyłącznie sporządzone w języku niemieckim (wytłuszczone fragmenty):

Ihre Adresse / Adres podatnika:
[Max Mustermann, Musterstrasse, 12345 Musterstadt]

Adresse Ihres Finanzamts / Adres urzędu skarbowego podatnika:
[Urząd podatkowy Musterstadt, Musterstraße, 12345 Musterstadt]

Ort und Datum: / Miejsce i data:
[wzorcowe miasto], [data wniesienia sprzeciwu]

Betreffzeil / Temat:

Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid [Steuerjahr] vom [Datum des Steuerbescheids]/ Sprzeciw wobec wymiaru podatku dochodowego [rok podatkowy] od [data wymiaru podatku]

Steuernummer / NIP:
..... / ..... / .....

Tekst:

Sehr geehrte Damen und Herren / Szanowni Państwo,

hiermit lege ich gegen oben genannten Steuerbescheid frist- und formgerecht Einspruch ein. Meine Begründung lautet: [...] / Niniejszym zgłaszam sprzeciw od powyższego rozliczenia podatkowego w odpowiednim terminie i w prawidłowej formie. Mój powód to: [...]

Bitte bestätigen Sie den Eingang meines Einspruchs / Proszę o potwierdzenie otrzymania mojego sprzeciwu.

Mit freundlichen Grüßen / Z poważaniem

[Ihre Unterschrift] / [Twój podpis]

Redaktorzy finansowi Stiftung Warentest sformułowali sześć różnych przykładowych powodów sprzeciwów podatników. Można to wykorzystać w swoim liście lub e-mailu do urzędu skarbowego.

W jaki sposób złożyć sprzeciw?

Sprzeciw można przesłać pocztą, faksem lub e-mailem lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym. W tym celu należy mieć potwierdzenie odbioru, na przykład z konkretnego centrum informacyjnego lub poczty. Stiftung Warentest radzi podatnikom umieszczenie sprzeciwu w obecności świadków w skrzynce pocztowej urzędu skarbowego. W ten sposób można mieć pewność, że urząd nie będzie robił poważnych problemów w sytuacji, gdy sprzeciw nie dojdzie do właściwego urzędnika lub po prostu się zagubi.

Ile kosztuje złożenie sprzeciwu?

Zgłoszenie sprzeciwu do urzędu skarbowego jest bezpłatne i zasadniczo podatnik nie ponosi żadnych kosztów, pomijając oczywiście opłatę za przesłanie listu pocztą.

Błędy na swoją korzyść - czy należy je zgłaszać?

Okazuje się, że w sytuacji, gdy urząd skarbowy pomylił się na korzyść podatnika, to wcale nie trzeba tego zgłaszać. DStV Wawro, ekspert podatkowy, wskazuje „Jeżeli błąd nie został spowodowany przez Ciebie, generalnie nie jesteś zobowiązany do jego zgłaszania”. Warto jednak zaznaczyć, że w sytuacji, gdy podatnik świadomie zataił jakąś informację lub wprowadził urząd skarbowy w błąd, to sprawa wygląda inaczej i podatnik może mieć problemy.

Więcej poradników:

> Kawa, herbata, woda - czy pracodawca w Niemczech musi je zapewnić?

> Odholowanie źle zaparkowanego samochodu. Jakie koszty? Co mówi prawo w Niemczech?

> Korzystanie ze smartfona w trakcie prowadzenia pojazdu - kiedy jest zabronione i jakie są mandaty?

Źródło: t-online.de, Zdjęcie: depositphotos.com, mblach

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie