Ciąża, poród i ochrona miejsca pracy. Co mówi prawo w Niemczech?

· Autor:
Ciąża, poród i ochrona miejsca pracy. Co mówi prawo w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pracownice w ciąży mają zostać objęte szczególną ochroną przez ustawę o ochronie macierzyństwa. Ochrona ta ma dotyczyć zapewnienia zdrowia w pracy, ochrony przed zwolnieniem.

Warto dokładnie poznać informacje na temat urlopu macierzyńskiego, konkretnych terminów oraz ochrony zatrudnienia. Obecnie ustawa o ochronie macierzyństwa zapewnia szczególną ochronę matkom i pracownicom w ciąży. Oznacza to, że matki i dzieci są szczególnie chronione. 

Które kobiety są objęte ochroną?

Ustawa o ochronie macierzyństwa chroni wszystkie pracownice, które urodziły dziecko, czy też są w czasie karmienia piersią maluszka. Ochrona ta nie zależy od stosunku pracy, ponieważ dotyczy także kobiet pracujących w niepełnym wymiarze czasu, odbywających szkolenie zawodowe. Ochrona macierzyństwa dotyczy pracowników zajmujących się rozwojem, którzy pracują na podstawie ustawy o pomocy rozwojowej. Dotyczy to na przykład matek, które pracują jako wolontariusze w krajach rozwijających się. Dodatkowo ochrona dotyczy także uczniów, kobiet pracujących w domu, zatrudnionych na stałe. 

W jakich sytuacjach urlop macierzyński nie przysługuje?

Istnieją przypadki, w których urlop macierzyński nie przysługuje kobiecie. Dotyczy to przede wszystkim gospodyń domowych, a także tych, które wykonują działalność niezależną oraz kobiet będących członkami firmy. Tym samym urlop macierzyński nie dotyczy także pań, które są dyrektorkami spółek. Ochrona nie ma zastosowania również w przypadku kobiet, które adoptowały dziecko.

Urzędniczki państwowe a urlop macierzyński

Urlop macierzyński dla urzędników państwowych jest specjalnie uregulowany, ponieważ w poszczególnych krajach związkowych obowiązują różne przepisy. Ogólnie można stwierdzić, że pracownicy powinni skontaktować się z działem HR swojego organu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Kiedy należy powiedzieć szefostwu o ciąży?

Im wcześniej pracownica zdecyduje się poinformować szefostwo o ciąży, tym szybciej pracodawca może zapewnić jej skuteczną ochronę. Warto zaznaczyć, że pracodawca może wnioskować o zaświadczenie lekarskie o ciąży, jednak musi pokryć koszty wydania takiego zaświadczenia. Dodatkowo pracodawca nie może bez zezwolenia przekazywać informacji o ciąży osobom trzecim.

Ile trwa urlop macierzyński?

Pracownicom po urodzeniu dziecka nie wolno pracować przez pewien czas. Urlop macierzyński ogólnie rozpoczyna się sześć tygodni przed obliczonym terminem porodu i kończy osiem tygodni po porodzie. W sytuacji, gdy dziecko urodzi się przed lub po obliczonej dacie, to termin urlopu macierzyńskiego wciąż będzie wynosił 14 tygodni, jednak nastąpi przesunięcie o tyle dni, o ile dziecko urodziło się wcześniej lub później. W sytuacji, gdy nastąpi przedwczesny poród, okres urlopu jest wydłużony i kończy się 12 tygodni po porodzie. Podobnie wygląda sprawa w przypadku wszystkich ciąż mnogich oraz narodzin dziecka z niepełnosprawnością. 

Czy można zrezygnować z urlopu macierzyńskiego?

Pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego przed porodem, czyli z 6 tygodni, natomiast nie może odmówić urlopu po porodzie. Warto jednak zaznaczyć, że w każdym momencie pracownica może wycofać swoją rezygnację z urlopy macierzyńskiego przed porodem. Z kolei po urodzeniu dziecka obowiązuje bezwzględny zakaz pracy przez 8 tygodni, nawet w sytuacji, gdy pracownica chce wykonywać swoje obowiązki zawodowe. 

Czy pracodawca może wymagać pracy przed lub po porodzie?

Pracodawca nie może wymagać od matki pracy ani przed, ani po porodzie. W sytuacji, gdy szef żąda od kobiety w ciąży lub po urodzeniu dziecka pracy, to kobieta może skontaktować się z organem nadzorczym. W sytuacji, gdy dziecko urodzi się martwe, matka może wrócić do pracy najwcześniej po dwóch tygodniach po porodzie i to tylko wtedy, gdy sama tego chce. 

Ochrona macierzyństwa

Pracodawca musi zadbać o to, aby matka pracowała w bezpiecznych warunkach, w których ani ona, ani jej dziecko, nie są zagrożone. W tym kontekście konieczne może okazać się przeniesienie pracownicy do innego działu lub na inne stanowisko. W niektórych przypadkach organ nadzorczy może wydać zakaz zatrudnienia. 

Czym jest zakaz zatrudnienia?

Zakaz zatrudnienia zależy od rodzaju pracy, a nie od stanu zdrowia. W niektórych przypadkach kobiecie nie wolno pracować przez cały okres ciąży, po porodzie, a także przez czas karmienia piersią. Dotyczy to sytuacji, w których praca stanowiłaby zagrożenie dla zdrowia. Pracodawca musi jednak szukać możliwości, aby zatrudnić kobietę na innym stanowisku lub w innym dziale. 

Ciąża - warunki pracy i czas pracy

Jeżeli pracownica chce pracować w okresie ciąży, muszą być spełnione określone warunki. Do warunków tych można zakwalifikować:

  • Nieletnia pracownica w ciąży może pracować maksymalnie osiem godzin dziennie i nie więcej niż 80 godzin w ciągu dwóch kolejnych tygodni.
  • Dorosłe pracownice w ciąży nie mogą pracować dłużej niż 8,5 godziny dziennie i maksymalnie 90 godzin w okresie dwóch kolejnych tygodni. 
  • Przerwy ustawowe i dojazdy z domu do pracy nie są liczone jako godziny pracy.
  • Kobieta zatrudniona przez kilku pracodawców, musi ich wszystkich poinformować o ciąży. 
  • Czas pracy u wszystkich pracodawców jest sumowany, dlatego należy poinformować innych pracodawców o swoich godzinach pracy. 

Zasiłek macierzyński

Zatrudnione kobiety w ciąży i po porodzie, otrzymują zasiłek macierzyński zamiast wynagrodzenia. Nie ma ustawowego terminu, w którym kobiety w ciąży muszą ubiegać się o zasiłek macierzyński. Trzeba to jednak zrobić przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, czyli na sześć tygodni przed porodem. W sytuacji, gdy kobieta jest ubezpieczona zgodnie z prawem, to pensję wypłaca zakład ubezpieczeń zdrowotnych. Kwota wynosi maksymalnie 13 euro na dzień kalendarzowy. Osoby ubezpieczone prywatnie mają prawo do jednorazowej wypłaty do 210 euro, którą przekazuje Federalny Urząd Ubezpieczeń.

Ochrona przed zwolnieniem

Pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim są objęte szczególną ochroną przed zwolnieniem. W przypadku pracownic przebywających na urlopie macierzyńskim ochrona przed zwolnieniem obowiązuje od początku ciąży do końca okresu ochronnego. W praktyce więc pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy, a jeśli to zrobi, to przyczyna nie może być związana z ciążą, poronieniem, dzieckiem. Wypowiedzenie bez zgody pracownicy nie jest skuteczne. Warto zaznaczyć, że konkretne obowiązki pracodawcy zależą od kraju związkowego. 

Pracodawca powinien wycofać wypowiedzenie

W sytuacji, gdy pracodawca wypowie umowę kobiecie w ciąży lub po porodzie, a więc w czasie szczególnej ochrony, to kobieta ma prawo do złożenia wniosku o wycofanie wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca tego wypowiedzenia nie wycofa, to pracownica może wytoczyć powództwo przed właściwy miejscowo sąd. Należy to zrobić w ciągu trzech tygodni od otrzymania pisemnego wypowiedzenia. Jeżeli nie zostanie wniesione żadne powództwo, wypowiedzenie uważa się za prawnie skuteczne od samego początku.

Ochrona przed zwolnieniem w przypadku poronienia

Ochrona przed zwolnieniem dotyczy także kobiet, które poroniły po 12 tygodniu ciąży. Ochrona obowiązuje także wtedy, gdy pracownica nie wiedziała o ciąży lub nie była pewna, że rzeczywiście spodziewa się dziecka. Ogólnie można stwierdzić, że szczególna ochrona rozpoczyna się wtedy, gdy pracodawca dowie się o tym, że kobieta jest w ciąży. 

Pracownica może wypowiedzieć umowę

Kobieta w ciąży lub po urodzeniu dziecka może samodzielnie rozwiązać umowę. W takim przypadku matka nie jest związana terminami określonymi w umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy. W przypadku wypowiedzenia we wcześniejszym lub późniejszym czasie musi dotrzymać konkretnych terminów. 

Źródło: finanzen.net / Zdjęcie: depositphotos.com, autor: Shebeko

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie