Co oznaczają kody na niemieckim zwolnieniu lekarskim?

· Autor:
Co oznaczają kody na niemieckim zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienia lekarskie wystawiane przez lekarzy w Niemczech przypominają zaszyfrowany kody z tajemniczymi literami i cyframi. W poniższym artykule dowiesz się, jak rozszyfrować te wszystkie skróty.

Jeśli lekarz zdecyduje o wystawieniu Ci zwolnienia lekarskiego, otrzymasz orzeczenie o niezdolności do pracy w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz jest dla Ciebie, drugi dla pracodawcy, a trzeci dla kasy chorych. Na zaświadczeniach dla pracownika i kasy chorych lekarz nie tylko zapisuje, jak długo pracownik będzie niezdolny do pracy, ale także przyczynę niezdolności do pracy.

Jednak przyczyna niezdolności do pracy zapisana jest w tajemniczym kodzie. Składają się na niego kombinacje liter i cyfr, dlatego większość pacjentów nie potrafi odszyfrować zapisu.

WHO jednolicie nazwała wszystkie choroby kodami diagnostycznymi

Pomysł zaszyfrowania chorób sięga Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wprowadziła ona system liter (każda litera oznacza pewną grupę chorób) i cyfr na określenie choroby w celu ujednolicenia dokumentacji odnośnie do przyczyny choroby (system obowiązuje w Niemczech od 1 stycznia 2018 roku). A to z kolei przyczyni się do lepszej dokumentacji przyczyn chorób i zgonów przez Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD).

Przykłady:

- Skrót J06.9 – litera J oznacza choroby układu oddechowego; Skróty od J00 do J06 oznaczają ostre infekcje dróg oddechowych. Z kolei ostatni liczba wskazuje, że choroba jest „nieokreślona”. Cały skrót oznacza zatem ogólną, niezidentyfikowaną infekcję grypopodobną.

- Skrót O09.1 – ciąża trwająca krócej niż 5 pełnych tygodni.

- Skrót M54.- - ból pleców.

- Skrót I10.- - wysokie ciśnienie krwi.

- Skrót G43.1 – migrena.

- Skrót A09.0 – biegunka.

Istnieją również tymczasowe przydziały dla chorób o niejasnej etiologii (U00-U49). Oznacza to, że przyczyny tych chorób nie zostały jeszcze jasno określone i wyjaśnione. Obejmuje to również Covid-19.

> Jedziesz z Polski do Niemiec? Czeka Cię obowiązkowa kwarantanna i test

Jak odszyfrować kod na niemieckim zwolnieniu lekarskim?

Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, jaką przyczynę niezdolności do pracy wypisał lekarz lub chcesz sprawdzić, czy lekarz podał prawidłowy kod diagnozy, pomogą Ci w tym strony internetowe. Na przykład strona internetowa niemieckiego Instytutu Dokumentacji i Informacji Medycznej (DIMDI), który pracuje dla Ministerstwa Zdrowia w Niemczech.

Zdjęcie: 123rf.com, Mark Adams

Źródło: t-online.de

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie