Co powinien zawierać list motywacyjny

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Pisząc list motywacyjny należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

Pisząc list motywacyjny należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

  1. w pierwszej kolejności należy uzasadnić motywację do podjęcia pracy na wybranym stanowisku. Nie jest niczym nagannym wykazanie się znajomością profilu działalności firmy, palety oferowanych produktów i na tej bazie uzasadnić chęć zatrudnienia na odpowiednim stanowisku. Warto napisać krótko ale rzeczowo, wykazując się znajomością tematu.
  2. należy wykazać, że z racji wykształcenia lub z doświadczenia zawodowego jest się osobą absolutnie stworzoną do podjęcia tej właśnie pracy. Warto wspomnieć o posiadanych umiejętnościach przydatnych w danym zawodzie, a popartymi np. praktykami studenckimi bądź zawodowymi, pracą wakacyjną itp. Należy udokumentować, że bez większego problemu poradzimy sobie z nowymi zadaniami.
  3. swoje mocne strony należy przedstawiać w sposób nie bezpośredni, tzn. błędem jest napisanie „Potrafię dobrze rozwiązywać problemy”, zamiast tego „W mojej działalności na stanowisku koordynatora projektu miałem okazję wykazania się umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów”. Warto tu podkreślić cenione przez pracodawców predyspozycje, jak np. umiejętność pracy w zespole.
  4. nie należy podkreślać braku umiejętności, jeśli nie wynika to z dokumentów. Nie relatywizować. Zamiast napisać, że np. jeszcze nie znamy jakiegoś programu w całości, warto napisać, że już opanowaliśmy jego dużą część.
  5. należy zobiektywizować niekorzystne fragmenty życiorysu i np. uzasadnić zwolnienie z pracy sytuacją panującą na rynku. Nie wolno poprzedniego pracodawcy przedstawiać w negatywnym świetle.
  6. jeśli list motywacyjny ma zawierać wymagania płacowe, należy przedstawić swoje ostatnie zarobki (brutto) jako podstawę płacową i zasugerować dodatkowo 20-25%.
  7. na zakończenie należy podkreślić jak bardzo cieszylibyście się z zaproszenia na osobistą rozmowę. Trzeba również podkreślić gotowość natychmiastowego podjęcia pracy na wyznaczonym stanowisku w terminie określonym w ogłoszeniu.
Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie