Co powinna zawierać umowa najmu?

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Podstawa do wynajęcia mieszkania jest umowa tzw. Mietwertrag. Umowa zawiera obowiązki i prawa lokatora i właściciela a także szczegóły tyczące mieszkania. Do podstawowych paragrafów umowy należą...

Podstawa do wynajęcia mieszkania jest umowa tzw. Mietwertrag. Umowa zawiera obowiązki i prawa lokatora i właściciela a także szczegóły tyczące mieszkania. Do podstawowych paragrafów umowy należą:

 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta
 • Wysokość czynszu
 • Ewentualnie wysokość opłat dodatkowych takich jak ogrzewanie, woda, wywóz śmieci, itd.
 • Wyszczególnienie kosztów ponoszonych przez najemcę poprzez samodzielne regulowanie zobowiązań (np. usługi kominiarskie, prąd)
 • Wysokość kaucji i sposób jej zabezpieczenia
 • Okres wypowiedzenia
 • Ustalenia dotyczące odnowienia mieszkania przy wprowadzeniu się bądź przy wyprowadzce

(właściciel nie ma prawa żądać remontu przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu się, działa zasada „albo – albo”)

 • Warunki podwyżki czynszu (jeśli takowa jest przewidywana)
 • Ogólne zasady porządku domu (określające kto ponosi koszty których napraw; sprzątanie klatki schodowej czy odśnieżanie w okresie zimowym)
 • Ilość otrzymanych kluczy (ma ich być tyle ile stwierdza umowa, a zgubienie klucza głównego pociąga za sobą często dorobienie kluczy do drzwi sąsiadów)
 • Spis rzeczy zastanych - w przypadku wynajmowania pomieszczeń umeblowanych (koniecznie należy sprawdzić w obecności właściciela stan sprzętów i ewentualne usterki uwzględnić na osobnej, podpisanej przez właściciela liście; bardzo istotne przy wyprowadzce. Pozwoli nam to uniknąć ponoszenia kosztów naprawy)

Umowa najmu jest umową cywilno-prawną i od momentu podpisania obydwie strony są nią związane. Zawsze przed podpisaniem należy spokojnie i dokładnie zapoznać się z całą jej treścią, chociaż często jest długa i skomplikowana. Warto zrobić to uważnie, ponieważ każdy z punktów będzie niewątpliwie konsekwentnie egzekwowany.

W razie wątpliwości można poprosić o pomoc prawną lub konsultację Związek lokatorów (Mietschutz-Vereine). Związek taki znajduje się w każdym mieście. W razie kłopotów ze znalezieniem można skontaktować się z centralnym Deutscher Mieterbund (DMB) pod adresem Deutscher Mieterbund, Tel. 0900 / 12 000 12 (codziennie od 10-20), http://www.mieterbund.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie