Co się zmieni w Niemczech w 2018 roku?

· Autor:
Co sie zmieni w Niemczech w 2018 roku
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Wyższy zasiłek rodzinny Kindergeld i kwota wolna od podatku, niższe składki w kasach chorych. Jakie jeszcze zmiany w prawie i finansach czekają mieszkańców Niemiec w 2018 roku? Przegląd najważniejszych zmian w telegraficznym skrócie.

Płaca minimalna – Mindestlohn

Płaca minimalna dla opiekunek wzrośnie w zachodnich Niemczech z 10,20 euro na 10,55 euro, na wschodzie zostanie podniesiona z 9,50 euro do 10,05 euro. W branży elektrycznej zostanie wprowadzone jednolita płaca minimalna dla całych Niemiec i wyniesie od 2018 roku 10,95 euro. Ustawowa płaca minimalna dla wszystkich branż niestety się nie zmieni i pozostanie na poziomie 8,84 euro.

Równość płac – Lohngleichheit

W celu zmniejszenia różnic w płacach między kobietami i mężczyznami zatrudnieni w zakładach zatrudniejących więcej niż 200 pracowników otrzymają prawo informacji na temat zarobków kolegów wykonujących tę samą czynność. Dzięki temu rozwiązaniu dyskryminacja ma być łatwiej wykrywalna i przynajmniej teoretycznie eliminowana.

Podatek dochodowy – Einkommensteuer

Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona z 8.820 na 9.000 euro. Dla małżeństw i i związków partnerskich obowiązuje podwójna kwota – 18.000 euro. Dopiero zarobki powyżej tej kwoty podlegają opodatkowaniu. Do tego dochodzi jeszcze ewentualna kwota wolna za dzieci, która wzrośnie o 72 euro i wyniesie 7.428 euro za każde dziecko rocznie.

Wysokość podatku dochodowego można policzyć wykorzystując kalkulator na stronie ministerswa finansów.

Zasiłek rodzinny – Kindergeld

Stawka zasiłku rodzinnego wzrośnie w 2018 roku o 2 euro mieisęcznie i wyniesie 194 euro na pierwsze i drugie dziecko, 200 euro na trzecie, od czwartego dziecka 225 euro.

Również osoby prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech - Gewerbe mają prawo do zasiłku rodzinnego Kindergeld. Przeczytaj tekst na ten temat kancelarii podatkowej Anna Klosowska.

Od pierwszego stycznia wniosek na Kindergeld będzie uwzględniany tylko 6 miesięcy wstecz, nie jak do tej pory cztery lata wstecz. Warto więc złożyć wniosek jeszcze w grudniu, jeśli pracujesz w Niemczech dłużej niż sześć miesięcy.

Formularze do złożenia wniosku n aKindergeld znajdziesz tutaj.

A tutaj ściągniesz wniosek na Kindergeld w języku polskim.

Ubezpieczenie zdrowotne – Krankenversicherung

Dodatkowa składka - Zusatzbeitrag, którą muszą opłącać państwowo ubezpieczeni spadnie średnio we wszystkich kasach z 1,1 na 1,0 procenta zarobków brutto. Składka dodatkowa jest określana przez każdą kasę indywidualnie. Jest ona dodawana do stałej we wszystkich kasach stawki 14,6 procenta, którą pokrywają po połowie pracodawca i pracownik.

Warto wiedzieć: Jakich kosztów leczenia nie pokrywają państwowe kasy chorych w Niemczech i jak można się ochronić?

Hartz IV

Stawka wsparcia dla osób samotnych pobierających zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV wzrośnie z 409 na 416 euro miesięcznie. W przypadku par wypłacane będzie 374 euro na osobę – 6 euro więcej niż dotychczas. Stawki miesięczne dla dzieci wzrosną w zależności od wieku od 3 do 5 euro.

Alimenty - Unterhalt

Wzrośnie minimalna stawka alimentów dla niepełnoletnich dzieci. W zależności od wieku dzieci i zarobków rodziców zwiększą się stawki w nowej „Düsseldorfer Tabelle“ o sześć do dwanaście euro. Jednocześnie jednak zostaną zreformowane klasy zarobków, co w niektórych przypadkach może prowadzić do zmniejszenia alimentów. W przypadku dodatku państwowego do alimentów dla samotnie wychowujących (Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende), wypłacanego w przypadku gdy drugi z rodziców nie wypełnia swojego obowiązku alimentacyjnego stawki miesięczne wzrosną do pięciu euro miesięcznie.

„Düsseldorfer Tabelle“ określającą wysokość minimalnych alimentów w Niemczech znajdziesz tutaj.

Emerytura - Rente

Z powodu pełnej kasy rentowej składka za ubezpieczenie emerytalne – Rentenversicherung spadnie od 1. stycznia 2018 roku z 18,7 na 18,6 procent. W przypadku zarobków na poziomie 3.000 euro brutto miesięcznie oznacza to oszczędność 18 euro rocznie.

W lipcu jest oczekiwany wzrost wysokości emerytur aż o trzy procent.

 Z powodu podnoszonego stopniowo wieku emerytalnego wzrośnie granica wieku o jeden miesiąc. Osoby urodzone w  1953 roku osiągną wiek emerytalny ukończywszy 65 lat i 7 miesięcy.

Dotacje państwowe do ubezpieczeń emerytalnych - Riester-Zulage

Państwowa dotacja do ubezpieczeń emerytalnych (Riester-Rente) wzrośnie dla ubezpieczonego z 154 euro do 175 euro. Wysokośc dotacji za dzieci pozostają niezmienione i wynoszą 185 euro za każde dziecko urodzone przed 2008 rokiem i 300 euro dla dzieci młodszych. Prawo do pełnej dotacji mają osoby, jeśli w postaci składek i dotacji na emeryturę wpływa w sumie przynajmniej 4 procent zeszłorocznych zarobków brutto.

Dodatkowo przyszła renta z prywatnego ubezpieczenia emerytalnego nie będzie w wieku emerytlanym całkowicie naliczana na minimum socjalne (Grundsicherung im Alter). Minimum 100 euro, a maksynalnie 30 procent prywatnej renty, nie więcej jednak niż 208 euro nie będzie naliczane na minimum socjalne. Ma to zachęcić mniej zamożnych do oszczędzania.

Dowiedz się jak uzyskać dotacje państwowe do emerytury w Niemczech.

Karta kredytowa i bankowość internetowa – Kreditkarte und Online-Banking

W przypadku przestępstw związanych z nadużyciem karty kredytowej i bankowości internetowej konsumenci od nowego roku będą odpowiadać generalnie tylko za środki do wysokości 50 euro, nie jak dotychczas 150 euro. Wyjątkiem są jedynie przypadki rażącego zaniedbania, udowodnionego przez bank. Wtedy klient odpowiada w całości za straty związane z nieuprawnionym wykorzystaniem jego karty kredytowej lub bankowości internetowej.

Prawo budowlane - Baurecht

Konsumenci będą mieć prawo w ciągu 14 dni od zawarcia umowy na budowę domu z firmą budowlaną lub deweloperem odstąpić od niej. Dodatkowo umowy budowlane muszą zawierać więcej szczegółów i jasno określone terminy, w szczególności firma budowlana ma obowiązek podać zobowiązujący termin ukończenia budowy budynku. Zwiększy to prawa konsumentów i możliwości dochodzenia swoich praw.

 

Autor: Piotr Sowada

Autor tekstu jest od dziewięciu lat doradcą w firmie PLDF GmbH Polscy Doradcy Finansowi w Niemczech, specjalizującej się w poradach z zakresu ubezpieczeń, kredytów, emerytury i prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.

 

Artykuł promocyjny

Zdjęcie: ulleo/pixabay

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie