Czas pracy w Niemczech – poznaj swoje prawa i nie daj się oszukać nieuczciwemu pracodawcy

· Autor:
Czas pracy w Niemczech – poznaj swoje prawa i nie daj się oszukać nieuczciwemu pracodawcy
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

To jak długo pracownik może pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, reguluje w Niemczech ustawa o długości czasu pracy. Przeczytaj, poznaj swoje prawa i nie daj się oszukać nieuczciwemu pracodawcy!

Niemiecka ustawa o długości czasu pracy (niem. Arbeitszeitgesetz) mówi, że pracownik nie może pracować w dni robocze (od poniedziałku do soboty. Praca w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy jest zasadniczo zabroniona. Wyjątek dotyczy zatrudnionych m.in. w szpitalach, restauracjach, hotelach, transporcie miejskim, przedsiębiorstwach energetycznych i wodociągowych, rolnictwie, branży bezpieczeństwa i nadzoru obiektów) dłużej niż 8 godzin dziennie. Tym samym ustawa zwraca uwagę na maksymalny, tygodniowy czas pracy 48 godzin.

Wyjątkowe sytuacje (uwarunkowane sezonem, zleceniem, krytyczną sytuacją firmy) przewidują zwiększenie dziennego czasu pracy do 10 godzin, co daje 60 godzin pracy w skali tygodnia. Pamiętaj o tym, że jeżeli w Twoim zakładzie pracuje się dłużej niż 8 godzin dziennie, pracodawca musi odnotować zwiększenie dziennego czasu pracy na piśmie!

W przypadku kierowców europejskich przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i okresach odpoczynku mają pierwszeństwo nad niemiecką ustawą o czasie pracy!

Dłuższy czas pracy mogą przewidywać także zbiorowe układy pracy, które zatwierdzają pracodawcy w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

Uwaga! Za każdą przepracowaną nadgodzinę pracownik ma prawo do dodatku. Ten powinien wynosić 25%, 50% lub 75% stawki podstawowej.

Pracownicy na specjalnych warunkach

Jeśli nie ukończyłeś/ukończyłaś jeszcze 18 roku życia, ale pracujesz, Twój tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin. Co więcej, możesz być zatrudniony/zatrudniona wyłącznie od poniedziałku do piątku (przepis ten nie obowiązuje, jeśli pracujesz w domu starców, hotelu, restauracji czy przychodni. Jeśli Twoja umowa o pracę przewiduje pracę w niedziele, pracodawca powinien zagwarantować Ci dwie niedziele w miesiącu wolne od pracy).

Prawo przyzwala na to, by niepełnoletni, który pracuje w niektóre dni mniej niż 8 godzin, w pozostałe dni mógł pracować o pół godziny dłużej.

W Twoim przypadku zmienia się także długość przerwy. Już po 4,5 godzinach pracy przysługuje Ci pół godziny odpoczynku, a czas spoczynku między dwoma dniami roboczymi musi wynosić 12 godzin!

Czas trwania przerwy w pracy, a czas trwania pracy

Czas trwania przerwy (nie wlicza się do czasu pracy) w pracy zależny jest od czasu trwania pracy. Pracownik może pracować bez przerwy maksymalnie 6 godzin.

W przypadku, gdy pracujesz dziennie od 6 do 9 godzin, przysługuje Ci 30 minut przerwy (możesz te 30 minut wykorzystać w trakcie jednej przerwy lub podzielić czas na dwie przerwy trwające po 15 minut). Po przepracowaniu 9 godzin przysługuje Ci 45-minutowa przerwa. O długości trwania przerwy powinien poinformować Cię pracodawca lub przełożony jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Po zakończeniu dziennego dnia pracy przysługuje Ci 11 godzin odpoczynku. W zakładach opieki, hotelach, restauracjach, czy zakładach komunikacji miejskiej czas odpoczynku może się zmienić!  

Warto dokładnie zaznajomić się z niemiecką ustawą o długości czasu pracy, poznać swoje prawa, jako pracownika i nie dać się oszukać nieuczciwemu pracodawcy.

Zdjęcie: pixabay.com, autor: rawpixel

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Hamburg, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie