Czy niedopłatę można zamienić na zwrot nadpłaconego podatku czyli słów kilka o wspólnym rozliczeniu w Niemczech.

· Autor:
Czy niedopłatę można zamienić na zwrot nadpłaconego podatku czyli słów kilka o wspólnym rozliczeniu w Niemczech.
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Istnieją dwa podstawowe sposoby rozliczenia podatku przed niemieckim urzędem skarbowym. Pierwsze z nich to indywidualne zeznanie podatkowe – obowiązuje ono w przypadku kawalerów, rozwodników bądź wdowców. Istnieje również druga możliwość czyli tzw. rozliczenie wspólne, dzięki któremu możesz otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

Na czym polega wspólne rozliczenie i kto może z niego skorzystać? Rozliczenie to dotyczy wszystkich tych osób, które pozostają w związku małżeńskim. Warto podkreślić, że możliwość rozliczenia istnieje również wtedy gdy tylko jeden z małżonków pracował na terenie Niemiec. Występuje kilka warunków, które należy spełnić, aby móc uwzględnić współmałżonka w zeznaniu podatkowym. Pierwszym z nich jest legalnie zawarty związek małżeński oraz nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec. Warto przypomnieć kto posiada taki obowiązek. Są to głównie osoby, które posiadają meldunek w Niemczech, pracowały na terenie tego kraju dłużej niż 183 dni oraz ich zarobki w Polsce nie przekroczyły 4002 euro. Znaczenie ma również wspólny dochód na terenie Polski, który w przykładowo 2013 roku nie może przekraczać 16 260 euro.

Warto podkreślić, iż niemiecki urząd skarbowy weryfikuje wszystkie informacje dzięki dokumentowi EU/EWR. Jest to dokument niezbędny przy składaniu deklaracji podatkowej. Znajdują się na nim informacje dotyczące: daty zawarcia związku małżeńskiego jak i wysokość dochodów jakie oboje małżonkowie osiągnęli w danym roku podatkowym. W całej procedurze rozliczenia bardzo duże znaczenie ma poprawność oraz kompletność tego dokumentu.

Oprócz wspólnego rozliczenia się z podatku z małżonkiem, istnieje także możliwość naliczenia dodatkowych diet, z racji posiadania tzw. podwójnego domostwa. Dieta ta przyznawana jest osobom, które opuściły swoje główne domostwo i wyjechały poza granice kraju do w celach zarobkowych. W ten sposób prowadzą tzw. podwójne domostwo. W praktyce oznacza to, że utrzymują i łożą pieniądze na mieszkanie nie tylko w kraju, w którym obecnie pracują, ale także w kraju, w którym pozostawili swoje miejsce zamieszkania. Dzięki tego typu ulgom, zwrot nadpłaconego podatku wzrasta - często nawet o kilkaset euro.

Jakie warunki powinna spełniać osoba, która ubiega się o rozliczenie wspólne? Przy składaniu deklaracji podatkowej wraz ze swoim małżonkiem, niezbędne jest dostarczenie dokumentu EU/EWR. Na dokumencie tym znajdują się dokładne i kompletne dane obojga małżonków. Jeśli wnioskodawca ubiega się o przydzielenie diet z tytułu podwójnego domostwa - powinien posiadać wspólny meldunek ze swoim współmałżonkiem. Jeśli jednak na zaświadczeniu EU/EWR widnieją inne adresy, a mimo to współmałżonkowie mieszkają razem - nic straconego. W takim przypadku warto do deklaracji podatkowej dołączyć zaświadczenie zameldowania.

Warto pamiętać o przywilejach jakie przysługują małżonkom. Jeśli każdy z nich spełnia określone warunki, warto ubiegać się o możliwość wspólnego rozliczenia. Dzięki niemu niedopłata podatku może zamienić się w nadpłatę. Biorąc pod uwagę dietę za podwójne domostwo – wnioskodawca ma możliwość wyegzekwowania całości odprowadzonego podatku.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie