Czy pracodawca może zabronić w miejscu pracy rozmów o zarobkach z innymi osobami?

· Autor:
Czy pracodawca może zabronić w miejscu pracy rozmów o zarobkach z innymi osobami?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Dyskusje na temat wynagrodzeń między pracownikami mogą stanowić fundamentalne narzędzie do oceny, czy nasze zarobki odzwierciedlają rzeczywistą wartość naszej pracy. Czy w świetle niemieckiego prawa takie rozmowy jednak nie przekraczają pewnej granicy, którą może wyznaczyć sam pracodawca, zakazując tego typu rozmów w firmie?


Ograniczenia prawne dla niektórych pracowników 

Alexander Bredereck, ekspert prawa pracy z Berlina na łamach portalu rnd.de, podkreśla zachowanie szczególnej ostrożności w rozmowach na temat wynagrodzeń wśród osób pracujących na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników działu HR. Przekroczenie tej delikatnej granicy może skutkować konsekwencjami, takimi jak ostrzeżenie lub nawet rozwiązanie umowy o pracę, a także sankcjami finansowymi, ze względu na potencjalne naruszenie przepisów o ochronie danych.


Z drugiej strony swoboda wypowiedzi pracownika 

Mimo zagrożeń i potencjalnych konsekwencji związanych z ujawnianiem informacji o zarobkach na niektórych stanowiskach, istnieje ogólna zasada mówiąca o tym, że pracodawcy nie mają prawa zakazywać swoim pracownikom rozmów o wynagrodzeniach. Jak wskazuje ekspert prawa pracy, takie dyskusje mogą być kluczowe dla wykazania naruszenia zasad równego traktowania, zakazu dyskryminacji, czy niesprawiedliwych systemów wynagrodzeń, które mogą mieć miejsce wewnątrz danej firmy. Klauzule umowne próbujące nałożyć takie zakazy są z reguły nieważne, a wszelkie próby sankcjonowania pracowników za ich nieprzestrzeganie - niedopuszczalne.


Ustawa o przejrzystości wynagrodzeń

W firmach, gdzie liczba zatrudnionych przekracza 200 osób, pracodawcy są zobligowani do udzielania informacji o medianie wynagrodzeń dla osób płci przeciwnej na analogicznych stanowiskach, pod warunkiem, że co najmniej sześciu pracowników płci przeciwnej wykonuje taką samą lub podobną pracę. Ta regulacja, zawarta w ustawie o przejrzystości wynagrodzeń w Niemczech ma na celu promowanie równości płac. Pracownicy mają prawo złożyć stosowny wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej, aby uzyskać informację o średnim wynagrodzeniu. 


Umiejętności negocjacyjne nie są powodem do nierównych płac 

Sąd w Saksonii lutego zeszłego roku orzekł, że zdolności negocjacyjne pracownika nie mogą być podstawą do uzasadnienia różnic w wynagrodzeniach między płciami. To oznacza, że jeśli pracownikowi uda się wynegocjować wyższe wynagrodzenie, pracodawca jest zobowiązany do dostosowania płac innych osób na podobnych stanowiskach, niezależnie od ich umiejętności negocjacyjnych.


Różnice wynagrodzeń wciąż widoczne

Rzecznik Federalnego Ministerstwa Spraw Rodzinnych podkreśla, że mimo postępu, różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami wykonującymi identyczną pracę w Niemczech wciąż wynoszą 18 procent. Ta statystyka pokazuje skalę wyzwania, przed którym stoi niemieckie społeczeństwo w kwestii równości płci na rynku pracy.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: rnd.demypolacy.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: peus

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie