Czy pracownik ma prawo wiedzieć o odprowadzaniu jego składek na ubezpieczenie społeczne?

· Autor:
Czy pracownik ma prawo wiedzieć o odprowadzaniu jego składek na ubezpieczenie społeczne?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W roli pracodawcy istnieje wiele obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym, takich jak naliczanie składek i odprowadzanie ich do odpowiednich instytucji. Często pracownik nie zdaje sobie sprawy z tych procesów, z wyjątkiem potrąceń na wynagrodzeniu. Czy pracownik ma prawo do informacji od zakładu ubezpieczeń zdrowotnych dotyczącej tych składek?


Wyrok sądu potwierdza prawo przysługujące pracownikowi

Krajowy Sąd Socjalny w Hesji potwierdził, że pracownik ma prawo do informacji na temat tego, czy jego składki faktycznie są odprowadzane przez pracodawcę na ubezpieczenie społeczne. Mimo że wcześniej zakład ubezpieczeń zdrowotnych odmówił mu udzielenia takich informacji, powołując się na ochronę danych socjalnych pracodawcy, sąd uznał, że dane te dotyczą ubezpieczonego i ma on prawo do ich poznania. Nawet jeśli płatności są dokonywane przez pracodawcę jako osobę trzecią, pracownik w Niemczech jest uprawniony do tych informacji i może uzyskać realną informację o odprowadzanych składkach przez pracodawcę, u którego jest zatrudniony. 


Kiedy pracownik może być zobowiązany do opłacenia składek?

Jeśli pracownik ma prawo do wynagrodzenia, a pracodawca odprowadza składki, można założyć, że te składki są opłacone i nie wpłyną negatywnie na przykład na świadczenia emerytalne czy zasiłki zdrowotne.

Jednak istnieje wyjątek: gdy pracodawca odprowadza składki za pracowników objętych dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W takim przypadku brak opłacania składek może wpłynąć na prawa pracownika, a zakład ubezpieczeń zdrowotnych może zażądać od pracownika opłacania tych składek.


Jak działa ubezpieczenie społeczne w Niemczech?

Ubezpieczenie społeczne w założeniu ma na celu zapewnienie wsparcia dla pracowników w różnorodnych sytuacjach życiowych. Obejmuje ono pięć kluczowych obszarów, które zabezpieczają pracowników przed ryzykiem niespodziewanych problemów zdrowotnych, finansowych czy życiowych: 

1. Ubezpieczenie zdrowotne

2. Ubezpieczenie pielęgnacyjne

3. Ubezpieczenie wypadkowe

4. Ubezpieczenie emerytalne

5. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Dzięki nim osoby pracujące w Niemczech mają pewność, że w przypadku problemów zdrowotnych, wypadków przy pracy, czy też osiągnięcia wieku emerytalnego, będą mogli liczyć na wsparcie.

Głównym założeniem ubezpieczenia społecznego jest idea solidarności. W praktyce oznacza to, że każdy pracownik dokładając się do wspólnego funduszu, gwarantuje wsparcie tym, którzy w danej chwili tego wsparcia potrzebują. Takie podejście pozwala na zbudowanie społeczeństwa bardziej odpowiedzialnego i solidarnego.


Obowiązkowe odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech 

Składki na ubezpieczenie społeczne są obowiązkowe w Niemczech dla każdego pracownika. Ich wysokość jest uzależniona od osiąganych dochodów. Co istotne, pracodawcy również dokładają się do systemu, w większości przypadków ich wkład równa się wkładowi pracownika. Szczególną kwestią jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, gdzie koszty pokrywa w całości pracodawca.


Kto nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne w Niemczech?

Chociaż system ubezpieczeń społecznych jest szeroko zakrojony, istnieją pewne wyjątki. Urzędnicy służby cywilnej oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, takie jak prawnicy czy lekarze, nie korzystają z ustawowego ubezpieczenia społecznego. W ich przypadku zalecane jest zabezpieczenie się w ramach prywatnych polis. 


Pierwsze ubezpieczenie społeczne wprowadzono w Niemczech 

Niemcy były prekursorem w zakresie ubezpieczeń społecznych w Europie. To właśnie tutaj wprowadzono pierwsze ubezpieczenia zdrowotne już w 1883 roku, ubezpieczenia wypadkowe w 1884 roku, a także ubezpieczenia rentowe i emerytalne w 1889 roku.

Bądź z nami na bieżąco. Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTube i Twitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: informationsportal.de, bpd.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: belchonock

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie