Czy przerwa na kawę i papierosa wlicza się do godzin pracy w Niemczech?

· Autor:
Czy przerwa na kawę i papierosa wlicza się do godzin pracy w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Regularne przerwy w pracy przynoszą korzyści głównie dla naszego organizmu. Nie mniej, ten czas jest często wykorzystywany na picie kawy i palenie papierosów. Niektóre osoby w związku z tym mogą zadawać sobie pytanie, czy czas przeznaczony na te właśnie czynności wlicza się do czasu pracy, czy pracodawca może go potraktować jako przerwę?

Odpowiedź na to zapytanie nie jest taka, jak mogłoby się wydawać. W większości przypadków nie ma jasnych regulacji w temacie przerw na kawę i papierosa, ale zdarzają się wyjątki, w których przepisy są bardziej doprecyzowane. 


Pracodawca może zakazać przerw na papierosa

Zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy, takie przerwy są zwykle nieodpłatne i nie wliczają się do czasu pracy - informuje ekspert ds. prawa pracy Johannes Schipp na łamach portalu chip.de. W pewnych sytuacjach, zależnie od warunków określonych w układzie zbiorowym, przerwy te mogą być jednak wynagradzane.

Johannes Schipp rzuca światło na różnicę między przerwami a tzw. przerwami w pracy, używając przerw na palenie jako przykładu. Tych bowiem pracodawca nie jest zobligowany akceptować, tym samym pracownik może być zmuszony zaprzestać palenia w miejscu pracy. 

Co więcej, pracodawcy mają prawo wymagać od pracowników odrobienia czasu spędzonego na nieoficjalnych przerwach poświęconych kawie i papierosowi. Mogą również całkowicie zabronić przerw na palenie. Ta sama zasada ma zastosowanie do innych przerw, takich jak te na kawę czy czas na ćwiczenia fizyczne w godzinach pracy.


Obowiązkowe przerwy regulowane przez prawo pracy 

Jednak istnieją sytuacje, gdy przerwy są nie tylko dozwolone, ale wręcz obowiązkowe. Przykładowo, istnieją przepisy dotyczące czasu rekonwalescencji dla osób, które przez dłuższy czas muszą pracować w maseczkach ochronnych. Zalecany czas noszenia takiej maski to 75 minut, po których powinna nastąpić 30-minutowa przerwa. Te przerwy są wtedy zaliczane do czasu pracy i z reguły są płatne.


Ile powinna trwać przerwa w pracy? 

Zgodnie z przepisami zawartymi w paragrafie 4 ustawy o czasie pracy, osoby pracujące w Niemczech mają prawo do następujących przerw: 

- Pracownik, którego czas pracy przekracza sześć godzin, musi otrzymać przerwę trwającą co najmniej 30 minut.

- Gdy czas pracy wynosi ponad dziewięć godzin, przysługuje przerwa o łącznej długości co najmniej 45 minut, którą można podzielić na trzy 15-minutowe segmenty.

- Praca przez ponad sześć godzin bez zorganizowanej przerwy jest niedopuszczalna.

Dodatkowo, między zakończeniem jednego dnia pracy a rozpoczęciem kolejnego powinien występować co najmniej jedenastogodzinny odstęp. Na przykład, jeśli praca w poniedziałek zakończy się o godzinie 23:00, to pracownik może rozpocząć pracę we wtorek nie wcześniej niż o 10:00, nawet jeśli zazwyczaj zaczyna pracę trzy godziny wcześniej.


Zwolnienie pracownika z powodu przerw na papierosa 

Sytuacja pracownika, który jest nałogowym palaczem wypalającym około 50 papierosów dziennie, oraz jego elastyczny wymiar czasu pracy, zgodnie z zakładową umową - 37,5 godzin tygodniowo, były przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez sąd w Nadrenii-Palatynacie, gdzie pracodawca żądał natychmiastowego zwolnienia pracownika

Ostatecznie orzeczono, że zachowanie pracownika, choć może być postrzegane jako naruszenie norm pracy, należy rozpatrywać w kontekście jego uzależnienia od nikotyny i związanych z nim trudności. Sąd podkreślił, że praktyka ta, mimo że potencjalnie zakłócająca pracę, wymaga zrozumienia. 

Biorąc pod uwagę długoletni staż pracownika w firmie, jego wiek oraz ograniczone możliwości znalezienia nowej pracy, sąd uznał, że interesy pracownika w tej sytuacji przeważają. Uznano, że kara w postaci natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę nie była uzasadniona. Sąd zauważył, że pracodawca mógł zastosować mniej radykalne środki, takie jak oficjalne upomnienie.

W efekcie, sąd orzekł, że zwolnienie z powodu częstych przerw na papierosa było niewłaściwe i przychylił się do argumentów pracownika, podkreślając wagę odpowiedzialnego podejścia do zarządzania relacjami pracowniczymi, które muszą opierać się na proporcjonalności środków dyscyplinarnych do rzeczywistego ciężaru wykroczeń.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Nikolast1

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie