Czy szef może Cię zwolnić z dnia na dzień?

Czy szef może Cię zwolnić z dnia na dzień?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W tym redakcyjnym artykule dowiecie się Państwo, czy i pod jakimi warunkami pracodawca może zakończyć stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym i w jaki sposób możecie Państwo postępować w przypadku otrzymania wypowiedzenia.

Stosunki pracy nie zawsze kończą się porozumieniem. Najważniejszym instrumentem zakończenia stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę. Statystycznie wypowiedzenie dokonywane jest głównie przez pracodawcę.

Pracodawca ma tendencję do szybszego znajdowania zastępstwa dla zwolnionych pracowników. Natomiast pracownik często potrzebuje dłuższego czasu na znalezienie nowego pracodawcy. Szczególnie w przypadku natychmiastowego zwolnienia pracownika, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia, egzystencja pracownika staje się często zagrożona. Z tego względu pracodawca musi przestrzegać restrykcyjnych przepisów prawa, jeśli chce zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym.

Jakie wymagania prawne muszą być przestrzegane w przypadku wypowiedzenia umowy o pracy w trybie natychmiastowym?

Jeśli pracodawca lub pracownik chce rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym, potrzebuje zarówno pracodawca jak i pracownik "ważny powód" zgodnie z § 626 ust. 1 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).

Ważnym powodem jest szczególnie poważna przyczyna, która jest aż taka poważna, że osoba, która chce złożyć wypowiedzenie, nie może być zobowiązana do kontynuowania zatrudnienia do końca okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy na czas określony należy przeanalizować czy można wymagać od strony rozwiązującej umowy utrzymania stosunku pracy do końca uzgodnionego okresu.

Jeśli pracodawca chce z tego powodu wypowiedzieć stosunek pracy, zachowywałby się sprzecznie, gdyby przez dłuższy okres czasu pomijał ten powód, aby "nagle" wypowiedzieć stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym. Ustawa reguluje zatem, że wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym może zostać dokonane tylko w ciągu dwóch tygodni od chwili, kiedy osoba uprawniona do wypowiedzenia dowiedziała się o tym ważnym powodzie.

Kiedy pracodawca może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę o pracę z powodów własnego zachowania?

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez pracodawcę z przyczyn własnego zachowania, tzn. z powodu naruszenia obowiązków przez pracownika, jest generalnie skuteczne tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki. Jeśli brakuje tylko jednego z tych warunków, wypowiedzenie jest nieskuteczne.

 • Wypowiedziany pracownik musi w tak poważny sposób naruszyć swoje obowiązki wynikające z umowy o pracę, że nie można oczekiwać od pracodawcy, że będzie oczekiwał upłynięcia terminu wypowiedzenia (poważne naruszenie obowiązków). W przeciwnym razie pracodawca ewentualnie może rozwiązać umowę jedynie w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia, ale nie ze skutkiem natychmiastowym.
 • Naruszenie obowiązków przez pracownika musi być niezgodne z prawem, to znaczy, że nie może być sytuacji, w której pracownik działał na podstawie zgodnego z prawem. Ponadto naruszenie obowiązku musi być popełnione w sposób zawiniony, czyli umyślny lub co najmniej w wyniku zaniedbania.
 • Wypowiedzenie musi być względne, co oznacza, że nie może istnieć łagodniejszy sposób na rozwiązanie konfliktu pomimo naruszenia obowiązków (prognoza negatywna). W zależności od indywidualnego przypadku łagodniejszym sposobem rozwiązania konfliktu może być wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie ze skutkiem zmiany warunków w pracy lub upomnienie dla pracownika. Czasami przesunięcie pracownika na inne miejsce pracy może być również uważane jako łagodniejszy instrument.
 • Przy wyważaniu sprzecznych interesów, czyli interesu pracodawcy w natychmiastowym rozwiązaniu stosunku pracy i interesu pracownika w zachowaniu okresu wypowiedzenia, musiałaby zaistnieć sytuacja, w której przeważają interesy pracodawcy. Ten etap badania prawnego zwany "równoważeniem interesów".  Aby wypowiedzenie było zgodne z prawem, musiałoby się odbyć na korzyść pracodawcy.
 • Ponadto pracodawca musi złożyć wypowiedzenie w ciągu dwóch tygodni zgodnie z § 626 ust. 2 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) od momentu, gdy pracodawca dowiedział się o faktach uprawniających go do natychmiastowego rozwiązania umowy.

Jakie naruszenia obowiązków są wystarczające do natychmiastowego wypowiedzenia umowy?

To, czy naruszenie obowiązków uprawnia pracodawcę do natychmiastowego rozwiązania umowy, zależy od indywidualnej sytuacji w danym przypadku. Orzecznictwo uznało następujące przykłady za wystarczające do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o pracę:

 • zgłoszenie pracodawcy do urzędów,
 • przyjmowanie łapówek,
 • nieuzasadniona i "uparta" odmowa pracy,
 • samodzielne udzielenie urlopu,
 • kradzież i sprzeniewierzenie na koszt pracodawcy lub współpracowników,
 • poważna obraza,
 • znaczący napad lub molestowanie seksualne w pracy.

Jak postępować w przypadku otrzymania natychmiastowego wypowiedzenia umowy o pracę? 

Jeśli otrzymaliście Państwo natychmiastowe wypowiedzenie umowy o pracę, powstaje pytanie, czy i w jaki sposób mają Państwo możliwości podjęcia działań przeciwko temu. W tym momencie należy zadać sobie pytanie, czy chcą Państwo złożyć pozew o niesprawiedliwe rozwiązanie stosunku pracy, czy nie.

Kwestię tę należy wyjaśnić najpóźniej w ciągu trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia. W przypadku nieprzestrzegania terminu na złożenie pozwu, bezsprzecznie należy przypuszczać, że istniał ważny powód do wypowiedzenia i że pracodawca dotrzymał dwutygodniowy termin określony w § 626 ust. 2 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). W związku z tym należy koniecznie dotrzymać terminu. W przeciwnym razie pozew zostanie odrzucony niezależnie od szans na sukces. Jednakże w wyjątkowych przypadkach, pozew może być dopuszczalny z opóźnieniem, jeżeli pracownik przebywał na przykład w szpitalu w czasie, gdy otrzymywał wypowiedzenie.

Otrzymaliście Państwo wypowiedzenie umowy o pracy?

Na stronie otrzymacie Państwo pierwsze bezpłatne oszacowanie, czy macie Państwo szansę na wygranie procesu przed sądem.

Dipl.-iur. Sebastian Müller

(Adwokat na terenie Niemiec)

Kontakt

Rechtsanwaltskanzlei Sebastian Müller, Goethestraße 8, 39108 Magdeburg, Niemcy

e-mail: kontakt@anwaltskanzlei-magdeburg.de

internet: www.prawo-niemcy.com

telefon DE: + 49 391 50 54 92 80 

telefon PL: + 48 544 21 91 88 (jeśli chcecie Państwo do nas zadzwonić z polskiej linii telefonicznej, możecie Państwo również skontaktować się z nami na naszej polskiej linii bez dodatkowych opłat zagranicznych)

telefaks: + 49 391 50 54 92 80 1

Zdjęcie: pixabay.com, autor: aio_triana

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie