Czy wykonując Minijob, muszę odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne?

· Autor:
Czy wykonując Minijob, muszę odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Okazuje się, że osoby pracujące na Minijob, mogą, ale też nie muszą odprowadzać składek na ubezpieczenie emerytalne. Obie sytuacje mają jednak swoje wady i zalety, a ostateczna decyzja zależy od indywidualnej sytuacji każdego pracownika.


Czym jest Minijob?

Dawniej o Minijob mówiono w kontekście pracy za 450 euro, ale od stycznia 2024 roku każdy, kto wykonuje swoje obowiązki zarabia więcej, czyli 538 euro miesięcznie. Mimo tego trzeba pamiętać o obowiązujących ograniczeniach tego rodzaju dochodu: nie wolno zarabiać więcej niż 538 euro przez więcej niż trzy miesiące w ciągu roku, ale dwa razy w roku osoba pracująca na Minijob ma możliwość przekroczenia tego miesięcznego limitu, do maksymalnej sumy 1076 euro.

Na przykład, dorabiają w restauracji jako kelner lub kelnerka, otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości 1000 euro przez pięć miesięcy. Mimo to, Twoje średnie miesięczne zarobki wynoszą około 417 euro. W takim przypadku nie występuje przekroczenie zarobkowego limitu.


Praca na Minijob i emerytura ustawowa w Niemczech - zależności 

Zatrudnienie na podstawie Minijob wiąże się z konkretnymi zasadami dotyczącymi ubezpieczenia emerytalnego mówiące o tym, że od 2013 roku osoby zatrudnione podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, co pociąga za sobą konieczność opłacania składek. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o zwolnienie z tego obowiązku, co może być korzystne dla osób chcących otrzymywać pełne wynagrodzenie bez potrąceń na ubezpieczenie. 

Obciążenie składkami emerytalnymi dla osób pracujących w ramach Minijob jest stosunkowo niskie, ponieważ większą część, czyli 15% wynagrodzenia, pokrywa pracodawca. Aby spełnić wymogi dotyczące pełnej wysokości składki emerytalnej wynoszącej 18,6%, pracownik musi dopłacić różnicę, co w praktyce oznacza pokrycie pozostałych 3,6% z własnej kieszeni. Na przykład, osiągając miesięczne wynagrodzenie w wysokości 430 euro, całkowita miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 18,6% tej kwoty, co daje 79,98 euro. Z tego pracodawca finansuje 15% brutto, czyli 64,50 euro, a pracownik pokrywa resztę - 15,48 euro.


Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne 

Osoby, które podjęły pracę w ramach Minijob przed rokiem 2013 i ich zarobki nie przekraczają 400 euro, nie muszą z własnej kieszeni pokrywać części składki na ubezpieczenie emerytalne. Jej całość jest pokrywana przez pracodawcę. Innym sposobem, gdzie osoba wykonująca Minijob znajdzie się poza obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, jest decyzja o rezygnacji z jego opłacania. W takiej sytuacji wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku, chociaż to rozwiązanie posiada także pewne wady. 


Minijob wlicza się do emerytury 

Wykonując Minijob i uczestnicząc w systemie ubezpieczenia emerytalnego, można liczyć na istotne korzyści, zwłaszcza jeśli chodzi o zaliczanie okresu pracy do tzw. obowiązkowego okresu składkowego. Jest to niezbędne dla tych, którzy aspirują do uzyskania pełnej, niemieckiej emerytury, wymagającej akumulacji 45 lat opłacania składek. Warto zauważyć, że okresy pracy na Minijobie nie są wliczane do tego czasu, jeśli składki na ubezpieczenie nie są opłacane. 

Ponadto, regularne wpłacanie składek emerytalnych otwiera drogę do uzyskania świadczeń rehabilitacyjnych oraz prawa do renty inwalidzkiej, która może zostać przyznana na przykład po nieszczęśliwym wypadku uniemożliwiającym dalszą pracę. Warto pamiętać, że rezygnacja z ubezpieczenia może skutkować utratą praw do tych świadczeń


Cofnięcie decyzji 

Decyzję o rezygnacji z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne można podjąć na nowo w przypadku zmiany miejsca pracy. Nie ma możliwości wycofania swojej decyzji, pracując u tego samego pracodawcy. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: t-online.de 
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: brasoveanub

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie