Czym są dodatkowe koszty z tytułu najmu mieszkania i jakie prawa ma najemca?

· Autor:
Czym są dodatkowe koszty z tytułu najmu mieszkania i jakie prawa ma najemca?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Koszty dodatkowe stanowią część warunków umowy najmu mieszkania. Ponosi je zarówno właściciel oraz osoba korzystająca z wynajętej nieruchomości. Określone są w rachunku za media przed upływem roku kalendarzowego. Co dokładnie obejmują, w jaki sposób najemca może złożyć odwołanie jeśli są zbyt wysokie oraz do kiedy może to zrobić?

Czym są koszty dodatkowe przy wynajmie mieszkania? 

Koszty dodatkowe ujęte są w rachunku za media. Nie stanowią części kwoty za czynsz i zawarte są w rocznym zestawieniu otrzymywanym na koniec roku kalendarzowego. Wynajmujący pokrywa te koszty raz w roku, co wiąże się z tym że każdy kto znajdzie się w takiej sytuacji, otrzyma wezwanie do ich zapłaty.

Podstawą do zapłaty jest zestawienie dodatkowych kosztów eksploatacji przygotowywane przez właściciela nieruchomości wraz z uwzględnieniem kosztów rzeczywistych poniesionych w związku z wynajęciem mieszkania oraz ich podziałem na poszczególnych najemców - na przykład, gdy daną nieruchomość zamieszkuje więcej osób. 


W jakim czasie wynajmujący musi przekazać informację najemcy o terminie zapłaty za dodatkowe koszty? 

Osoba która wynajmuje mieszkanie musi w ciągu 12 miesięcy otrzymać informację od wynajmującego o naliczonych, dodatkowych kosztach. Jeśli taka informacja nie dotrze do najemcy, to nie musi on ich płacić. Mówi o tym jasno § 556 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). 

Oprócz tego najemca nie musi płacić dodatkowych kosztów, jeśli wynajmujący na krótko przed upływem terminu 12 miesięcy przedstawi wybiórcze zestawienie, a po ich upływie dokona korekty i będzie nalegał na zapłatę. 


Do kiedy najemca ma czas na sprawdzenie dodatkowych kosztów ujętych w rachunku za media? 

Czas na sprawdzenie, czy dodatkowe koszty ujęte w rachunku za media są rzeczywiste i odpowiadają realnemu zyżyciu, określany jest wg. prawa na 30 dni. W tym czasie trzeba uiścić opłatę, ale również można zażądać od wynajmującego przedstawienia oryginalnych dokumentów za media, potwierdzających kwoty jakie zostały przedstawione i zapłacone. Istotne jest w tym przypadku to, aby mimo wszystko nastąpiła zapłata, ponieważ odmowa może skutkować procesem sądowym, który będzie rozstrzygnięty na korzyść właściciela mieszkania. 


Co dokładnie obejmują koszty dodatkowe? 

Do kosztów dodatkowych wliczonych w rachunek za media, zaliczają się: 

 • Ogrzewanie wg. zużycia
 • Woda w tym koszty poniesione w związku z używaniem ciepłej wody
 • Ścieki
 • Deszczówka
 • Koszt uzdatniania wody nazywany czasami opłatą miejską (z niem. kommunale Gebüh) 
 • Wywóz śmieci 
 • Sprzątanie klatki oraz przestrzeni wokół zamieszkiwanej nieruchomości 
 • Podatek od nieruchomości 
 • Koszty zwalczania szkodników
 • Kominiarz 
 • Energia elektryczna
 • Czyszczenie i dbanie o dobry stan techniczny windy 
 • Koszty konserwacji sprzętu przeciwpożarowego
 • Pozostałe koszty eksploatacyjne tj. utrzymanie powierzchni wspólnych np. suszarni oraz materiałów i kosztów energii jakie ponosi wynajmujący w związku z jej utrzymaniem. 

W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje więcej osób, koszty te rozdzielane są pomiędzy liczbę osób będących najemcami. Jeśli umowa najmu nie zawiera takiej informacji, oznacza to że koszty będą liczone według powierzchni mieszkalnej. Wyjątek od tej sytuacji stanowią opłaty związane ciepłą wodą. Tutaj od 50 do 70 proc. kosztów jest rozliczane według bieżącego zużycia jeśli wynajmowane mieszkanie jest słabo ocieplone. 


Zbyt wysokie dodatkowe koszty. Co może zrobić najemca? 

W momencie gdy dodatkowe koszty są zbyt wysokie, najemca może złożyć odwołanie w ciągu 12 miesięcy do wynajmującego. Dodatkowo ma prawo skontaktować się z nim  w celu wyjaśnienia wartości poszczególnych kosztów oraz poprosić o dostęp do oryginalnych dokumentów jakie otrzymał właściciel od dostawcy energii. 


Do kiedy trzeba zgłosić zastrzeżenia do zbyt wysokich, dodatkowych kosztów?

Zastrzeżenia trzeba zgłosić wynajmującemu w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania zestawienia dodatkowych kosztów. Po przekroczeniu tego terminu, nie występuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń chyba, że najemca z przyczyn losowych nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie spóźnionego zastrzeżenia. Mówi o tym § 556 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

Bądź z nami na bieżąco! Obserwuj MyPolacy.de na Facebooku Twitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de 

Źródło: t-online.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie