Dlaczego opłaca się zatrudnić w ramach Minijob

· Autor:
Dlaczego opłaca się zatrudnić w ramach Minijob

Elastyczny czas pracy. Możliwość dorobienia. Minimalna stawka za wynagrodzenie. Ochrona przed wypowiedzeniem. Jakie jeszcze zalety niesie ze sobą Minijob?

Minijob, czyli forma zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek pracy wynagradzany tylko do określonej kwoty (od stycznia 2013 roku nie więcej jak 450 euro miesięcznie) bądź zawarty tylko na krótki okres (posada krótkoterminowa). Popularny głównie wśród młodych osób i emerytów, dla których to dobra okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy. To również dobra alternatywa dla matek, które po urlopie wychowawczym do pracy zawodowej chcą wracać stopniowo.

Minijob podlega takim samym uregulowaniom prawnym (poza ubezpieczeniem społecznym i kwestiami podatkowymi), co innego rodzaju stosunki pracy.

Co charakteryzuje pracę w ramach Minijob?

- Zarobek to maksymalnie 450 euro miesięcznie.

- Minimalna stawka za godzinę pracy to 8,50 euro, więc etat w ramach Minijob to stosownie niska liczba godzin do przepracowania.

- Elastyczny czas pracy.

- Umowa na czas określony.

- Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, odprowadzane przez pracodawcę i pracownika. Jeśli pracownik nie chce odprowadzać tej składki, może złożyć u pracodawcy specjalny wniosek.

- Brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia: zdrowotne, pielęgnacyjne, na wypadek bezrobocia.

- Możliwość łączenia Minijob z pracą na etacie u innego pracodawcy.

- Możliwość łączenia Minijob z innym Minijob, przy czym należy pamiętać, że suma dochodów z obu minizatrudnień nie może przekroczyć 450 euro.

- Minijob można wykonywać w branżach komercyjnych, jak również w prywatnych gospodarstwach domowych (wykonywanie zadań, które zwykle leżą w gestii domowników, np. opieka nad dzieckiem). Ten rodzaj pracy objęty jest specjalnymi przepisami. Oba rodzaje zatrudnienia podlegają opodatkowaniu.

Zasada równego traktowania

Osoby zatrudnione w ramach Minijob muszą być tak samo traktowane (nie gorzej) jak osoby zatrudnione na pełny etat na podobnych stanowiskach. Dotyczy to wszystkich ustaleń pracodawcy względem jego pracowników. Dlatego jeżeli pełnowymiarowy pracownik dostaje premię świąteczną, to przełożony powinien nią obdarować także pracownika na Minijob. Różnica jest taka, że jej wielkość będzie liczona proporcjonalnie do ilości przepracowanych godzin.

Zasada pierwszeństwa zatrudnienia

Jeżeli pracodawca ma do obsadzenia wolne stanowisko na pełen etat, to najpierw powinien zatrudnić swojego pracownika, który pracuje w niepełnym wymiarze czasu, o tych samych kwalifikacjach. Tę regułę stosuje się także względem pracowników zatrudnionych w oparciu o Minijob.

Czy podpisujesz umowę o pracę?

Umowę można zawrzeć na piśmie lub ustnie. Bezpieczniejsza dla pracownika jest umowa pisemna. W przypadku umowy ustnej pracodawca w ciągu miesiąca musi zaświadczyć na piśmie o ważnych warunkach zatrudnienia.

Czy możesz dostać wynagrodzenie za nadgodziny?

Jeśli umowa tak nie przewidziała, to pracownik z reguły nie ma obowiązku świadczyć pracy w nadgodzinach. Jednak jeśli nakazano pracę w godzinach nadliczbowych lubą ją tolerowano, to pracownik może żądać wypłaty wynagrodzenia za te dodatkowe godziny.

Dzienny czy tygodniowy czas pracy?

Pracodawca może uzgodnić z pracownikiem, że ten będzie wykonywał obowiązki w zależności od zapotrzebowania. W tym celu należy określić, ile będzie trwał dzienny, a ile tygodniowy czas pracy.

Czy masz prawo do urlopu wypoczynkowego?

Zatrudnienie na Minijob to także prawo do urlopu wypoczynkowego. Ustawa przewiduje 24 dni urlopu przy 6 dniach pracy w tygodniu. W przypadku mniejszej liczby dni pracy trzeba odpowiednio zmniejszyć ilość urlopu. Za przykład niech posłuży taka sytuacja: praca odbywa się 4 dni w tygodniu, a więc należy się 16 dni urlopu, nawet jeżeli w ciągu dnia pracuje się 2 godziny. Jeśli te 8 godzin przepracuje się w ciągu np. 2 dni roboczych, to urlop, jaki przysługuje, wynosi 8 dni, a nie 16. Warto mieć jeszcze świadomość, że jeżeli pracodawca zapewnia dłuższy urlop osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, to tyle samo urlopu należy się pracownikowi zatrudnionemu w ramach Minijob.

Czy dostaniesz wynagrodzenie za dni świąteczne?

Wynagrodzenie za dni świąteczne, w które normalnie się pracuje, należy się (np. Wielki Piątek). Jeśli natomiast zaistnieje konieczność, aby dzień świąteczny odrobić, to ten obowiązek dotyczy także osób zatrudnionych na minietacie.

Czy prawo chroni Cię przed wypowiedzeniem?

Tak. O ile pracuje się dłużej niż 6 miesięcy w jednym zakładzie. W przypadku wręczenia wypowiedzenia musi być ono na piśmie i musi być zrozumiałe. Pracownik ma także prawo w ciągu 3 tygodni od wręczenia pisma udać się do Sądu Pracy, gdy uzna, że owo wypowiedzenie jest niesłuszne.

Co w przypadku choroby?

Jeśli pracownikowi zatrudnionemu na minietacie przytrafi się choroba, to pracodawca musi wypłacić mu wynagrodzenie. Ale najwyżej przez 6 kalendarzowych tygodni.

Gdy wynagrodzenie przekracza 450 euro

Jeśli zdarzy się, że przez pewien okres wynagrodzenie przekroczy granicę 450 euro, ale łączna suma dochodu nie będzie większa jak 5400 euro rocznie, to pracownika nadal będzie się wliczać w poczet pracowników zatrudnionych w ramach Minijob.

Ewa Kuchta

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/kelner-rzeczywisto%C5%9B%C4%87-wirtualna-pracy-1569807/, autor: Orly Danieli

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie