Dodatek do ogrzewania nie tylko dla bezrobotnych. Jak go można otrzymać?

· Autor:
Dodatek do ogrzewania nie tylko dla bezrobotnych. Jak go można otrzymać?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Osoby, których dochód nie znajduje się w dolnej granicy uprawniającej do otrzymania dodatku na ogrzewanie, również mogą liczyć na pomoc finansową. Aby pracujący mogli liczyć na wsparcie, muszą spełnić kilka kluczowych warunków.

Świadczenie socjalne z przeznaczeniem na koszty ogrzewania może również przysługiwać osobom o stałych dochodach. Aby było to możliwe, wyższe odliczenia kosztów ogrzewania lub dodatkowe żądania płatności muszą przekraczać łączny budżet domowy - tak wynika z podpowiedzi opublikowanej przez centrum doradztwa konsumenckiego Nadrenii Północnej-Westfalii.

Co zrobić, aby otrzymać dodatek?

Wszelkie kwestie administracyjne w tym zakresie, jak również wypłata środków pomocowych leży wówczas w gestii lokalnego urzędu pracy. Jeśli takie osoby nie korzystały wcześniej z pomocy od państwa, również mogą liczyć na odpowiednio wyliczone świadczenie.

Pomoc w formie świadczenia socjalnego jest także dostępna w sytuacji, gdy z dowolnego powodu na rachunku bieżącym lub koncie oszczędnościowym saldo będzie bardzo niskie. Majątek osób fizycznych nie może w takiej sytuacji przekraczać kwoty 60 tysięcy euro rocznie, a na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym limit ten wynosi 30 tysięcy euro.

Co istotne, możliwe jest wystąpienie o przydzielenie pomocy również po opłaceniu wszystkich rachunków. Ważne jednak jest to, że zwrócone zostaną tylko koszty ogrzewania. Koszty energii elektrycznej mogą być pokryte tylko wtedy, gdy do ogrzewania używana jest energia elektryczna. Dodatkowo trzeba pamiętać, aby wniosek o pomoc złożyć zaraz po otrzymaniu faktury. W przeciwnym razie roszczenia mogą zostać utracone. Dodatkowe płatności są uważane za konieczne w miesiącu, w którym dodatkowe roszczenie jest wymagalne. Jeśli wynajmujący nie określił terminu w rachunku za media, roszczenia stają się wymagalne z chwilą otrzymania.

Dowody można dostarczyć później

Kolja Ofenhammer, ekspert od kredytów i oddłużeń w centrum doradztwa konsumenckiego Nadrenii Północnej-Westfalii wyjaśnia, że "aby nie umknął moment na złożenie wniosku, warto najpierw złożyć go w nieformalny sposób, na przykład poprzez ustne wskazanie chęci otrzymania pomocy". Wszelkie dowody, takie jak rachunki można przedstawić później.

Osoby zatrudnione w tym celu muszą się kontaktować ze swoim lokalnym urzędem pracy. Ponieważ wszelkie roszczenia są przyznawane w ramach podstawowego zabezpieczenia, a decydują o tym przepisy dotyczące zasiłku dla bezrobotnych II, należy regularnie składać wniosek o ALG II. Każdy dotychczasowy beneficjent państwowego świadczenia socjalnego, może skontaktować się z właściwym działem urzędu pracy lub urzędu pomocy społecznej.

Źródło: nordbayern.de / Zdjęcie: alexraths | Depositphotos.com

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie