Dodatkowa praca na pół etatu w Niemczech. Czy pracodawca może jej zakazać?

· Autor:
Dodatkowa praca na pół etatu w Niemczech. Czy pracodawca może jej zakazać?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niekiedy praca na pół etatu, stanowi opłacalne, dodatkowe źródło dochodu. W niektórych przypadkach zamiast całego etatu, takie rozwiązanie może okazać się bardziej opłacalne finansowo. Czy w związku z posiadaniem dwóch prac, pracodawca u którego jesteśmy zatrudnieni w pierwszej kolejności, musi zostać o fakcie podjęcia dodatkowej pracy poinformowany? Czy może zakazać jej wykonywania?


Zrozumienie, czym jest praca w niepełnym wymiarze godzin 

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin jest określone przez specjalną ustawę w Niemczech, dotyczącą tego rodzaju pracy, a dokładniej przez ustawę o pracy w niepełnym wymiarze godzin i umowach na czas określony (TzBfG). Przepisy te obejmują zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Celem ustawy, zgodnie z § 1 TzBfG, jest:

  • Promowanie pracy w niepełnym wymiarze godzin,
  • Określenie warunków dopuszczalności umów na czas określony,
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników tymczasowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 TzBfG, praca w niepełnym wymiarze godzin definiowana jest w Niemczech jako zatrudnienie, w którym regularny tygodniowy czas pracy jest krótszy niż czas pracy porównywalnego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu. W przypadku braku ustalonego stałego tygodniowego czasu pracy, za pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin uznaje się osobę, której przeciętny tygodniowy czas pracy w okresie do jednego roku jest krótszy niż czas pracy porównywalnego pracownika, zatrudnionego na pełny etat. Dodatkowo, § 2 ust. 2 TzBfG precyzuje, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin są traktowani jako pracownicy wykonujący swoje obowiązki na niepełny etat.


Zakaz wykonywania dodatkowej pracy w szczególnych przypadkach

Ogólne zakazy w umowach o pracę, które uniemożliwiają podejmowanie dodatkowej działalności zarobkowej, są uważane za nieważne. Wynika to z faktu, że takie klauzule mogłyby naruszać konstytucyjne prawo do wolności zawodowej, gwarantowane przez art. 12 ust. 1 Ustawy Zasadniczej.  

Jednakże, nie każda forma dodatkowego zatrudnienia jest automatycznie akceptowana. Pracodawcy mają prawo wprowadzać pewne ograniczenia, jeśli dodatkowa praca koliduje z obowiązkami w głównym miejscu zatrudnienia lub łamie inne istotne zasady. Mogą to być: 

Zakaz konkurencji

Pracodawcy mogą zakazać pracy u konkurencji lub prowadzenia konkurencyjnej działalności. Taki zakaz jest zgodny z art. 60 Kodeksu handlowego (HGB). 

Naruszenie ustawy o czasie pracy

Pracownik nie może pracować więcej niż średnio osiem godzin dziennie ani 48 godzin tygodniowo (ArbZG). Starszych pracowników i osoby prowadzące działalność gospodarczą na pół etatu mogą obowiązywać wyjątki. Tacy pracownicy mają większą elastyczność godzin pracy, mogąc pracować nawet całą noc, jeśli nie wpływa to na ich zdrowie.

Obniżenie efektywności pracy

Dodatkowe obowiązki mogą obniżać wydajność w głównym miejscu pracy. Zajmowanie się czasochłonnymi zadaniami dodatkowo obciąża pracownika. Pracodawca może ograniczyć dodatkową pracę, aby pracownik mógł skutecznie wykonywać swoje obowiązki.

Konflikt interesów

Pracodawca może żądać zaprzestania wykonywania dodatkowej pracy w przypadku konfliktu interesów. Przykładowo, pielęgniarka sprzedająca wyroby tytoniowe po godzinach może podważać zaufanie do swojej głównej roli zawodowej. Tego typu sytuacje mogą obniżać wiarygodność zawodową i zaufanie społeczne.


Dodatkowa praca na pół etatu i brak zakazu

Regulowanie kwestii dodatkowego zatrudnienia w umowie o pracę jest szczególnie istotne dla pracowników zatrudnionych na pół etatu. Kluczowe jest zawarcie w umowie obowiązku raportowania, który zobowiązuje pracownika do informowania pracodawcy o dodatkowej pracy oraz uzyskania jego zgody na jej podjęcie.

Niemieckie prawo nie zezwala jednak na bezwzględne blokowanie możliwości podjęcia pracy na pół etatu. Dodatkowe zatrudnienie jest dozwolone, jeśli nie wpływa negatywnie na wykonywanie obowiązków wynikających z głównej umowy o pracę ani nie koliduje z interesami firmy.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: vadymvbrobot
Wykorzystane źródła: arbeitsrechte.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie