Dofinansowanie do Gewerbe dla osób bezrobotnych

· Autor:
Dofinansowanie do Gewerbe dla osób bezrobotnych
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niemieckie instytucje oferują wiele możliwości by stać się przedsiębiorcą. Jobcenter i Agentur für Arbeit daje różnego rodzaju wsparcie osobom bezrobotnym w postaci funduszy na założenie własnej działalności gospodarczej. Nisko oprocentowane kredyty i fundusze oferują szeroki wachlarz możliwości finansowania własnej działalności gospodarczej. Sprawdź!

Einstiegsgeld z Jobcenter

Każda osoba, która ma prawo do pobierania zasiłku Hartz IV może ubiegać się o środki Einstiegsgeld.
Z reguły dotacje przyznawane są w okresach sześciomiesięcznych, w celu okresowego przeglądu dalszego istnienia warunków kwalifikowalności dofinansowania. Dotacja jest przyznawana maksymalnie na okres 24 miesięcy. Świadczenie jest przyznawanie aby promować i wspierać przedsiębiorczość wśród osób bezrobotnych. Wysokość świadczenia jest ustalana przez urzędnika, a czynniki wpływające na wysokość otrzymanego zasiłku zależą od osób w rodzinie oraz jak długo aplikująca osoba pozostawała bezrobotna. Urzędnik ponadto podlega ocenie rentowość przyszłej firmy. Aplikując musimy przedstawić  stosowny biznesplan. Plan powinien przedstawiać opis działalności, wymogi kapitałowe oraz plan finansowy. Ponadto należy przedłożyć jasno skonstruowane CV, ukazujące biografie zatrudnienia. Najczęściej wysokości dotacji wynosi połowę wysokości zasiłku Arbeitslosengeld II czyli inaczej zwanego Hartz IV.  Dodatkowe środki z programu Einstiegsgeld są zasiłkiem i dlatego nie są uznawane za dochód i nie trzeba od nich odprowadzać podatków. Einstiegsgeld jest dodatkowym świadczeniem i nie pozbawia nas prawa do otrzymywania pozostałych zasiłków. Co istotne,  w trakcie pobierania zasiłku Einstiegsgeld nie tracimy statusu osoby bezrobotnej. Dzięki temu możemy nadal pobierać zasiłek Hartz IV oraz nadal pozostajemy ubezpieczeni zdrowotnie w okresie trwania programu.

Program Gründungszuschuss z Agentur für Arbeit

Agentur für Arbeit wspiera osoby bezrobotne poprzez program Gründungszuschuss, aby wziąć udział w programie należy być w grupie osób uprawnionych do pobierania zasiłku Arbeitslosengeld I czyli przepracować w Niemczech co najmniej 12 miesięcy. Z jednej strony, aby móc ubiegać się o dotacje należy posiadać status osoby bezrobotnej. Dlatego nie istnieje możliwość będąc osobą zatrudnioną o aplikowanie o dotacje na rozpoczęcie działalności. Z drugiej strony należy dysponować prawem do zasiłku w kategorii Arbeitslosengeld I przez okres minimum 150 dni. Beneficjent jako wsparcie otrzymuje pieniądze z zasiłku Arbeitslosengeld I powiększone  o dodatkowe 300 euro, pieniądze są wypłacone przez 6 miesięcy od założenia firmy. Po upływie tego okresu wsparcie w wysokości 300 euro może być wypłacane jeszcze przez okres 9 miesięcy. Aby otrzymać wsparcie urząd pracy może poprosić o uczestnictwo w szkoleniach i seminariach. Urząd pracy może sprawdzić również, czy posiadasz niezbędną wiedzę i umiejętności do rozpoczęcia działalności i samozatrudnienia. Ponadto działalność gospodarcza musi być pełniona w pełnym wymiarze godzin, a potencjalny przychód i zysk musi być wystarczająco wysoki aby zapewnić istnienie firmy.  

Mikro kredyty dla firmy

Kolejną formą pozyskania finansowania dla osoby bezrobotnej są mikro kredyty. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują niewielkiej kwoty na rozpoczęcie prowadzenia biznesu. W zależności od sytuacji pierwsza pożyczka może wynosić kilka tysięcy euro. Jeżeli pierwsza pożyczka zostanie spłacona w ciągu 6 miesięcy, wówczas możemy ubiegać się o kolejną. Oprocentowanie kredytu wynosi 7,9%, a opłata manipulacyjna za udzielenie kredytu wynosi 100 euro.  Okres spłaty pożyczki jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości firmy. W wielu przypadkach wymagane są również poręczenia innych osób. Mikrofinanzinstitute znajdują się na terenie całych Niemiec.  Zwykle są to różne firmy finansowe, które mają status Mikrofinanzinstitute i mogą prawo do udzielania kredytów.    

Mikromezzaninfonds

Mikromezzaninfonds służy do wzmocnienia bazy kapitałowej firmy i może posłużyć jako wzmocnienia zdolności kredytowej firmy. Do skorzystania z Mikromezzaninfonds są zachęcane osoby bezrobotne, gdyż państwo niemieckie chce wspierać tą grupę w aktywizacji zawodowej. Wsparcie może mieć formę długofalową i być opartą na kilku etapach. Możemy pobrać początkowo mniejszą kwotę pożyczki  w wysokości kilku tysięcy euro, a następnie ją spłacić. Maksymalna kwota kredytu wynosi 50 000 euro na okres 10 lat. Natomiast dla firm w fazie rozruchu firmy kwota kredytu wynosi maksymalnie 35 000 euro. Oprocentowanie kredytu wynosi 8%, ponadto za udzielenie kredytu zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 3,5%. Do pozyskania tej pożyczki nie są wymagane, żadne zabezpieczenia kredytu.

Założenie Gewerbe

Gdy udało nam się już pozyskać dofinansowanie możemy wreszcie udać się do Gewerbeamt aby założyć działalność gospodarczą. W urzędzie powinniśmy wypełnić i złożyć formularz Gewerbeanmeldung. Następnie musimy uregulować opłatę administracyjną w wysokości od 15 do 65 euro od założenia działalności gospodarczej Gewerbe, wysokość opłaty zależy od miasta i gminy. Następnie dostaniemy  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej czyli  „Gewerbeschein”. Kolejno po zarejestrowaniu firmy w Gewerbeamt, zostanie przesłany formularz nam przez Finanzamt formularz, który należy uzupełnić. Na podstawie formularza zostanie nam przydzielony poprzez Finanzamt Steuer-ID i jest to nasz numer identyfikacyjny płatnika podatku dochodowego. Steuernummer jest niezbędny do wystawienia rachunku za wykonaną usługę lub sprzedane produkty. Kolejno  Gewerbeamt   powiadomi także inne niemieckie instytucje o założeniu działalności gospodarczej.

Prowadzenie księgowości i program do fakturowania

Własna działalność gospodarcza to także obowiązek prowadzenia księgowości i przestrzegania niemieckiego prawa podatkowego. Z jednej strony warto pomyśleć o profesjonalnym doradztwie w tym zakresie, a z drugiej o narzędziu, które umożliwi nam wystawiani faktur i zarządzanie firmą.  Program Comarch ERP XT, to system do zarządzania firmą w języku polskim zgodny z niemieckim prawem, który umożliwia wystawienie rachunków w języku niemieckim. Comarch ERP XT posiada niemiecki certyfikat jakości „Zertifiziert NACH IDW PS 880”. To system do faktur i zarządzania firmą, który ułatwia nam współpracę  z księgowym. Co ważne, wystawione rachunki można przesłać do swojego księgowego w Niemczech, gdyż Comarch ERP XT umożliwia eksport plików do popularnego sytemu wśród księgowych w Niemczech  DATEV. Z programu można korzystać bezpłatnie przez okres jednego miesiąca, dlatego warto zarejestrować się i samemu go sprawdzić. Możesz zrobić to klikając tutaj.

Podsumowanie

Niemieckie państwo daje nam szanse na aktywizacje zawodową poprzez założenie własnej firmy.
Z jednej strony otrzymujemy wsparcie w wystartowaniu firmy i możemy prowadzić własną działalność. Lecz z drugiej strony własna działalność to także większe ryzyko w porównaniu do pracy na etacie. Prowadząc firmę warto sięgnąć po pomoc doświadczonego księgowego oraz sprawdzony system do zarządzania firmą i wystawiania faktur Comarch ERP XT. Gdy znajdziemy swoją niszę oraz pozyskamy klientów, z pewnością możemy liczyć na ponadprzeciętne zarobki.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie