Dopłaty na mieszkanie w Niemczech – kto może na nich skorzystać w 2016 roku?

· Autor:
Dopłaty na mieszkanie w Niemczech – kto może na nich skorzystać w 2016 roku?

Reforma świadczeń mieszkaniowych, która weszła w życie w styczniu 2016 roku, istotnie poprawiła ich wydajność. Dwuosobowe gospodarstwo domowe, które dziś przeciętnie otrzymuje 113 euro dodatku mieszkaniowego, w przyszłości dostanie około 186 euro. Ponadto więcej gospodarstw domowych będzie uprawnionych do pobierania wspomnianego dodatku.

Osobom, którym przyznano dotację w 2015 roku, automatycznie podwyższy się dodatek do nowego poziomu. Nie potrzeba do tego nowego wniosku. Nowego wniosku o dodatek mieszkaniowy wymaga się po wygaśnięciu dotychczasowego zezwolenia, tj. po upływie 12 miesięcy.

Czym jest i kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Wynajem czy też własne mieszkanie kosztuje. Często zbyt dużo dla osób o niskich dochodach. W takich wypadkach państwo niemieckie wypłaca w postaci dotacji Wohngeld, czyli dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy zależy od łącznego dochodu wszystkich domowników, od wysokości miesięcznego czynszu (obciążeń) i liczby członków gospodarstwa domowego. Każdy przypadek dostosowuje się do indywidualnej sytuacji konkretnego gospodarstwa domowego. I tak: dodatek mieszkaniowy zwiększa się, gdy liczba dzieci wzrośnie lub gdy spadnie dochód rodziny. Z kolei wysokość zasiłku zmniejszy się, gdy gospodarstwo domowe uszczupli się o jakiegoś domownika lub gdy dochody wzrosną.

Dodatek można przyznać:
 • najemcy mieszkania lub pokoju, a także mieszkańcom domów opieki,
 • samemu właścicielowi pomieszczenia mieszkalnego (w tym wypadku na pokrycie kosztów zużycia), jak również osobom uprawnionym z tytułu dziedzicznego prawa zabudowy, użytkowania wieczystego i stałego prawa do mieszkania.

Nie ma znaczenia, czy jest to stare budownictwo, czy nowo wzniesiony budynek. Ważne, by lokal, na który przyznano subwencję, był użytkowany osobiście przez wnioskodawcę.

Wohngeld wypłaca się na podstawie wypełnionego wniosku, który można znaleźć w urzędach do spraw dodatku mieszkaniowego – we właściwym mieście, gminie czy okręgu.

Kiedy nie należy się dodatek mieszkaniowy?

Z dodatku mieszkaniowego wykluczone są następujące osoby:

 • pobierające zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II (Hartz IV) lub inne świadczenia socjalne,
 • pobierające świadczenia z racji wieku i niepełnosprawności,
 • które dostają inne wsparcie finansowe na mieszkanie,
 • których dochody brutto (miesięczne) są wyższe niż ustalone – urząd w każdym landzie może ustalić inny górny pułap, od którego odlicza się m.in. koszty ubezpieczenia, kwoty wypłacane na niepełnosprawnych członków rodziny i na dzieci poniżej 12 roku życia.

Jak wysoki jest dodatek mieszkaniowy?

Zaokrąglony comiesięczny dodatek mieszkaniowy na maksymalnie 12 członków rodziny ustala się według wzoru:

1,15 x (M – (a + b x M + c x Y) x Y) Euro, gdzie:

M oznacza miesięczny czynsz w euro,

Y oznacza miesięczny dochód w euro,

a, b, c – parametry uzależnione od ilości osób w gospodarstwie domowym.

W ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego pomocne są specjalne kalkulatory Wohngeld dostępne na stronie http://www.wohngeldrechner.nrw.de/. Opracowało je Ministerstwo Budownictwa, Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ruchu kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Dokumenty, jakie należy złożyć (o ile dotyczą danego wnioskodawcy):

 • wypełniony wniosek – Antrag auf Mietzuschuss,
 • zaświadczenie o zarobkach – Verdienstbescheinigung,
 • dokument poświadczający wynajmowanie mieszkania – Mietbescheinigung,
 • gdy w umowie najmu nastąpiły jakieś zmiany – kopia tych zmian,
 • kopia dowodu (np. wyciąg z konta, opłacony rachunek) opłacania czynszu za 3 ostatnie miesiące,
 • zaświadczenia o pobieraniu jakiejkolwiek pomocy socjalnej,
 • kwestionariusz dla uczących się dzieci + zaświadczenie ze szkoły, gdy dzieci mają więcej niż 16 lat,
 • legitymacja o niepełnosprawności – Schwerbehindertenausweis,
 • informacja o wysokości renty – Rentenbescheid,
 • informacja o alimentach – Angaben zu Unterhaltsverpflichtungen,
 • zaświadczenie o zyskach z kapitału i dodatkowych aktywach,
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu.

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/kolorowe-wn%C4%99trze-meble-pok%C3%B3j-1340664/, autor: Dizzy Roseblade

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie