Dotacja do ogrzewania w Niemczech. Dla kogo, ile i co trzeba zrobić?

· Autor:
Dotacja do ogrzewania w Niemczech. Dla kogo, ile i co trzeba zrobić?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Ceny energii i gazu na rynku światowym gwałtownie wzrosły w czasie ostatnich miesięcy. Konsekwencją są znacznie wyższe koszty ogrzewania, zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Zmiany cen energii w największym stopniu wpływają na gospodarstwa domowe o niskich dochodach, ponieważ to właśnie dla nich może się to wiązać z problemami finansowymi i niemożnością opłacenia rachunków. W Niemczech dostępne będą dotacje na ogrzewanie, czyli pakiet refundacyjny i pakiet ulga III. Obie dopłaty będą jednorazowe. Dodatkowo Federalne Ministerstwo Edukacji zagwarantowało, że z ryczałtu skorzystają uczniowie i studenci, którzy otrzymują zasiłek mieszkaniowy z BAföG. 

Ile wynosi dotacja na ogrzewanie?

Pierwsza dopłata do ogrzewania, czyli pakiet refundacyjny, to zryczałtowana stawka jednorazowa, w wysokości 230 euro, dla odbiorców BAföG mieszkających poza domem rodziców, a także dla odbiorców AFBG otrzymujących składkę na utrzymanie. Z kolei druga dopłata, czyli pakiet ulga III obejmuje te same osoby, natomiast kwota to 345 euro. 

Kto otrzyma dotację?

Zgodnie z przepisami dotację mogą otrzymać osoby, które dostawały zasiłek mieszkaniowy:

  • przez co najmniej jeden miesiąc w okresie od października 2021 do marca 2022 roku, aby otrzymać pakiet refundacyjny 

i/ albo

  • przez co najmniej jeden miesiąc w okresie od września 2022 do grudnia 2022 roku, aby otrzymać pakiet ulga III. 

Oznacza to, że dotację mogą dostać tylko te osoby, które otrzymywały zasiłek BAföG i mieszkały poza swoim domem rodzinnym. Dotację mogą otrzymać także uczniowie i studenci wspierani przez BAföG oraz osoby otrzymujące składki na utrzymanie AFBG. 

Kiedy obywatele dostaną dotację?

Ustawa o pakiecie refundacyjnym weszła w życie 1 czerwca 2022 roku. Kwota 230 euro będzie wypłacona automatycznie odbiorcom BAföG i AFBG. Z kolei druga dotacja została zatwierdzona przez rząd federalny, ale nie Bundestag, co oznacza, że jej wypłata jest planowana na koniec 2022 roku lub początek 2023 roku. Nie ma potrzeby składania wniosku, ponieważ dopłata jest przyznawana automatycznie wszystkim osobom uprawnionym. Pieniądze zostaną przelane na konta bankowe. 

Czy ma znaczenie wysokość stawki AföG lub składki alimentacyjnej AFBG?

Największe znaczenie ma czas otrzymywania dopłat, a więc co najmniej jeden miesiąc (w wyżej opisywanych miesiącach). Nie ma znaczenia, jak wysokie są stawki zasiłku mieszkaniowego. 

Czy ma znaczenie z kim mieszka beneficjent?

Dotację mogą otrzymać tylko te osoby, które już nie mieszkają z rodzicami. Poza tym nie ma znaczenia, czy beneficjent mieszka w akademiku, czy też innej nieruchomości. 

Czy trzeba przedstawić dowód kosztów ogrzewania?

Nie, to nie ma znaczenia. Dotacja jest przyznawana w formie ryczałtu, a koszty czynszu i ogrzewania nie mają znaczenia. Dotacja nie jest również zaliczana do dochodów z BAföG. 

Czy odbiorcy z BAföG otrzymają dotację, jeśli pracują w niepełnym wymiarze godzin?

Odbiorcy BAföG otrzymują dotację na ogrzewanie I (230 euro) oraz dotację na ogrzewanie II (345 euro). Dotyczy to również osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin. Prawo do świadczeń mają także ci, którzy dostali dopłatę na energię w wysokości 300 euro brutto. Ponadto studenci i studenci kierunków technicznych otrzymają jednorazową wypłatę 200 euro w nadchodzącym roku. Regulacje są obecnie przygotowywane przez rząd federalny.

Źródło: bmbf.de / Zdjęcie: belchonock | Depositphotos.com

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Bielefeld, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie