Dotacja na uruchomienie firmy w Niemczech. Kiedy można ją dostać?

· Autor:
Dotacja na uruchomienie firmy w Niemczech. Kiedy można ją dostać?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Każda osoba chcąca otworzyć działalność gospodarczą w Niemczech, może skorzystać z tak zwanego “grantu na start”. Pieniądze te ułatwiają rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy. Na jakich zasadach są przyznawane i na jakie wsparcie finansowe można liczyć?

Osoby bezrobotne, rozważające założenie własnej firmy, muszą liczyć się z różnymi wyzwaniami, w tym z koniecznością dysponowania odpowiednim kapitałem na sam początek uruchomienia działalności. Rząd federalny oraz poszczególne stany oferują różnorodne programy finansowania, które mogą wesprzeć ten pierwszy krok w kierunku samozatrudnienia. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania specjalnej dotacji od agencji pracy (Arbeitsagentur - z j.niemieckiego), która może okazać się pomocna w przejściu z bezrobocia do prowadzenia własnej działalności.


Różne kryteria otrzymania dotacji

Takie wsparcie, znane jako dotacja na rozpoczęcie działalności, jest często oferowane jako uzupełnienie do innych publicznych środków wsparcia. Jest to inicjatywa mająca na celu zachęcenie bezrobotnych do stawiania pierwszych kroków w kierunku niezależności zawodowej. Ważne jest jednak zrozumienie, że przyznanie dotacji nie jest gwarantowane przez prawo, a ostateczna decyzja należy do agencji zatrudnienia, która ocenia poszczególne przypadki według ustalonych kryteriów.

Jedną z korzyści, które przynosi otrzymanie tej dotacji, jest jej zwolnienie z podatku, co dodatkowo ułatwia początkującym przedsiębiorcom prowadzenie działalności na samym początku. 


Kto może otrzymać dotację na uruchomienie firmy w Niemczech?

Aby otrzymać dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w Niemczech, przyszły przedsiębiorca musi spełniać szereg ściśle określonych wymogów. Po pierwsze, osoba ta musi być zarejestrowana jako bezrobotna i mieć prawo do otrzymywania Arbeitslosengeld przez co najmniej 150 dni na dzień rozpoczęcia samozatrudnienia. Istotne jest, że osoby korzystające z Bürgergeld, są wyłączone z możliwości otrzymywania dotacji na start, lecz mają alternatywę w postaci zasiłku początkowego, o który mogą się ubiegać, planując założenie własnej działalności.

Drugim kryterium jest wymóg, by planowane samozatrudnienie skutkowało zakończeniem bezrobocia, przy czym przyszły przedsiębiorca powinien zaangażować się w prowadzenie działalności na minimum 15 godzin tygodniowo. Trzeci warunek to konieczność udowodnienia przez kandydata odpowiednich kwalifikacji, które umożliwią efektywne prowadzenie własnego biznesu. Do potwierdzenia kwalifikacji mogą przyczynić się zarówno dotychczasowe doświadczenie zawodowe, jak i uczestnictwo w kursach.

Czwarty wymóg dotyczy konieczności przedstawienia opinii eksperta, która potwierdzi żywotność i potencjalną rentowność planowanego przedsięwzięcia. Agencje pracy, w procesie decyzyjnym o przyznaniu dotacji, często wspierają się opinią izb przemysłowo-handlowych, izb rzemieślniczych, izb zawodowych, stowarzyszeń specjalistycznych oraz instytucji kredytowych.

Podsumowując, proces ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności w Niemczech, składa się z następujących etapów:

1. Posiadanie statusu bezrobotnego przez co najmniej 150 dni, z prawem do Arbeitslosengeld. 

2. Zobowiązanie się do prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 15 godzin tygodniowo.

3. Potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych do samozatrudnienia.

4. Ekspertyzy potwierdzające rentowność i perspektywy rozwoju projektu biznesowego.


Ile można dostać pieniędzy z dotacji? 

Otrzymanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w Niemczech, odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy z nich trwa sześć miesięcy od daty rozpoczęcia samozatrudnienia, i osoba otrzymuje kwotę równą temu, co przedtem uzyskiwała w ramach Arbeitslosengeld, powiększoną o dodatkowe 300 euro miesięcznie przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne. Te dodatkowe środki są przeznaczone na ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i pielęgnacyjne, zapewniając wsparcie w zakresie podstawowych potrzeb zabezpieczenia społecznego. Na przykład, jeśli ktoś otrzymywał z Arbeitslosengeld 1500 euro miesięcznie, w ramach dotacji na start otrzyma 1800 euro miesięcznie przez pierwsze pół roku działalności, czyli łącznie 10 800 euro. 

Druga faza wsparcia rozpoczyna się po upływie pierwszych sześciu miesięcy samozatrudnienia. W tym okresie, trwającym kolejne dziewięć miesięcy, przedsiębiorca nie otrzymuje już wsparcia odpowiadającemu temu, co dostawał z Arbeitslosengeld, ale nadal przysługuje mu ryczałt w wysokości 300 euro miesięcznie na ubezpieczenie społeczne. Ten etap ma na celu dalsze wspieranie samodzielności finansowej przedsiębiorcy, jednocześnie pomagając w utrzymaniu niezbędnego zabezpieczenia społecznego w początkowej fazie prowadzenia biznesu.


Opodatkowanie dotacji

Dotacja na start, jaką otrzymują osoby rozpoczynające własną działalność będąc wcześniej bezrobotnymi, jest zwolniona z opodatkowania. To oznacza, że beneficjenci tego wsparcia nie muszą wykazywać otrzymanej kwoty w swoim zeznaniu podatkowym, co ułatwia zarządzanie finansami na wczesnym etapie prowadzenia biznesu. Dodatkowo, takie zwolnienie oznacza, że dotacja nie wpływa na obliczenie stawki podatku progresywnego, co jest korzystne dla nowych przedsiębiorców, którzy dopiero rozwijają swoją działalność.

Jednakże, ważne jest, by pamiętać, że normalny dochód uzyskiwany z samozatrudnienia, czy to z działalności gospodarczej, czy z pracy na własny rachunek, musi być odpowiednio zadeklarowany w zeznaniu podatkowym. To oznacza, że wszelkie przychody uzyskane poza dotacją na start, które wynikają z bieżącej działalności przedsiębiorcy, podlegają standardowemu opodatkowaniu. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prawidłowego rozliczenia tych dochodów, co obejmuje zarówno podatek dochodowy, jak i ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: choreograph
Źródło: vlh.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie