Dzieci i kariera

· Autor:
Dzieci i kariera
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Nigdzie w Europie odsetek pracujących matek nie jest tak niski jak w Niemczech. Model rodziny opiera się tutaj w przeważającej większości na jednym żywicielu. Dlaczego tak jest..czytaj więcej.

Niemieckie mamy znacznie rzadziej wracają do pracy niż kobiety posiadające dzieci w większości innych europejskich krajów. Powodem jest, że kobiety i ich rodziny mają wrażenie, że działalność zawodowa matki nie opłaca się. Takie wnioski wysnuła fundacja Bertelsmana na podstawie przeprowadzonych badań. Sondaż wykazuje również, że niewielka liczba kobiet pracujących zawodowo nie ma nic wspólnego ze zwiększonym wskaźnikiem urodzeń. Aby zwiększyć ilość zatrudnionych kobiet, autorzy sondażu sugerują reformę klas podatkowych i wprowadzenie kwoty wolnej od podatku dla rodziców o niskim uposażeniu.

W ramach badań autorzy porównali działalność zawodową kobiet i wskaźnik urodzin w różnych krajach i zbadali instytucjonalne ramy uwarunkowań. Doszli do wniosku, że kobiety w Niemczech po urodzeniu dziecka najczęściej nie pracują lub co najwyżej w niepełnym wymiarze godzin.

W 44 procent niemieckich gospodarstwach domowych z dzieckiem poniżej pięciu lat, mężczyzna jest jedynym żywicielem rodziny. W ten sposób Niemcy razem z Hiszpania i Włochami są na szarym końcu pod względem zatrudnienia kobiet z małymi dziećmi. Bardzo wysoki jest za to odsetek kobiet pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Blisko 40 procent. W Szwecji liczba ta wynosi 21%.

Odejście kobiet z rynku pracy nie ma związku z wyższym wskaźnikiem urodzin. Niemcy ze średnią urodzeń 1,37 na kobietę, plasują się z tyłu za krajami, w których większość kobiet pracuje i pomimo to rodzi więcej dzieci. W Szwecji wskaźnik urodzin wynosi 1,45 dziecka na kobietę. Tam 71,8 procent wszystkich kobiet pracuje zawodowo. W Niemczech liczba ta wynosi 59,6 procent.

To, że w Niemczech model rodziny opiera się na jednym żywicielu, ma swoje uzasadnienie według autorów badań, w podatkowych uwarunkowaniach. Wiele czynników, m.in. Minijobs, V grupa podatkowa, sprawiają, że dłuższa praca na część etatu lub pełnoetatowa dla matek w Niemczech, jest nieatrakcyjna. Stąd postulat aby zlikwidować V grupę podatkową, a w to miejsce wprowadzić kwotę wolną od podatku dla drugiej osoby pracującej, która nie byłaby przenoszona na osobę głównie zarabiającą. Mogłoby to zagwarantować, że wykwalifikowane kobiety będą pracować nadal.

V Klasa podatkowa jest z reguły przyjmowana przez pracujące w niepełnym wymiarze godzin kobiety, których małżonek jest osobą głównie zarabiającą. Nawet jeśli obydwoje małżonkowie mają identyczne uposażenie brutto, kobieta otrzymuje przez to o wiele niższą kwotę netto. Powodem jest progresywnie rosnące obciążenie podatkowe.

Polityczni eksperci zajmujący się sprawami rodzin zapoznali się z badaniami i sugestiami badaczy. Musieli również zgodzić się z wnioskiem, że przy obecnym systemie podatkowym wielu rodzinom nie opłaca się kiedy kobieta wraca do pracy na pełny etat. Nie należy jednak liczyć na jakiekolwiek zmiany.
 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie