Edukacja zawodowa w Niemczech, dualny system kształcenia zawodowego

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Kształcenie zawodowe przyszłych pracowników we własnym przedsiębiorstwie! Pomoże Ci projekt MOVA plus Landeshauptstadt München? Referat für Arbeit und Wirtschaft

Referat do spraw pracy i gospodarki w Monachium angażuje się już od wielu lat w różne?projekty w dziedzinie kształcenia zawodowego. Od września 2006 istnieje projekt „MOVA Plus – Mobilizacja do wykształcenia zawodowego”. Za pośrednictwem tego programu oferuje Referat do spraw pracy i gospodarki w tej dziedzinie bezpłatną pomoc dla monachijskich przedsiębiorców pochodzących z zagranicy.

 1. Co oznacza dualny system kształcenia?
  Pod pojęciem dualnego systemu kształcenia zawodowego rozumie sie dwutorowy system edukacyjny w Niemczech polegający na równoczesnym kształceniu zawodowym w zakładzie pracy oraz w szkole zawodowej. Część praktyczna (w Polsce porównywalna z „warszatami”) odbywa się w zakładzie pracy 3 - 4 razy w tygodniu. Natomiast jeden do dwóch dni w tygodniu odbywają się zajęcia w szkole zawodowej, w celu uzyskania teoretycznych podstaw zawodu. Aby brać udział w tym systemie edukacji niezbędne jest znalezienie przedsiębiorcy, któremu zależy na solidnym wyuczeniu przyszłego pracownika. Kształcenie zawodowe odbywa się na podsatwie umowy zawartej pomiędzy zakładem pracy a uczniem (Ausbildungsvertrag) i uwięczone jest egzaminem końcowym (Abschlussprüfung), który potwierdza nabycie fachowej wiedzy praktycznej. W zawodach rzemieślniczych (n.p. malarz, murarz, fryzjer itd.) egzamin ten nazywa się egzaminem czeladniczym (Gesellenprüfung). Oprócz dualnego systemu kształcenia zawodowego istnieje także kształcenie w specjalistycznych szkołach zawodowych. Te ostatnie są właściwe w przypadku zawodów socjalnych oraz pielęgniarskich (pielęgniarka, opiekunka do starszych osób).
   
 2. Regulacje dotyczące kształcenia zawodowego
  W celu utrzymania jednolitego ogolnoniemieckiego systemu edukacyjnego, zawody podlegające pod dualny system kształcenia zawodowego uznane są przez państwo. Dla każdego takiego zawodu wydawane są przepisy (Ausbildungsordnung) regulujące program nauczania obowiązujące na terenie całych Niemiec. Częścią takich przepisów jest ramowy plan edukacji, przy pomocy którego przedsiębiorca ustala plan nauczania. Przepisy określają również czas trwania edukacji: zazwyczaj 2 lub 3 lata. Uczeń lub czeladnik otrzymuje od swojego zakładu pracy wynagrodzenie oraz świadczenia socjalne (urlop, chorobowe itp.).
  Wynagrodzenie: Na podstawie układów zbiorowych poszczególnych dla poszczególnch grup zawodowych (Tarifverträge) nastąpiła podwyżka wynagrodzeń dla uczniów i wynosiła w roku 2007 przeciętnie EUR 644,00 brutto miesięcznie. Pomiędzy poszczególnymi zawodami istnieją jednak duże rozbierzności. Przykładowe wynagrodzenia uczniów:
 • murarz: 859 EUR
 • sprzedawca: 670 EUR
 • mechanik samochodowy: 592 EUR
 • kucharz: 566 EUR
 • stolarz: 518 EUR
 • piekaru: 457 EUR
 • kwiaciarka: 424 EUR
 • fryzjer: 419 EUR
 • malarz – lakiernik: 399 EUR

  Urlop dla uczniów podczas nauki w zakładzie pracy wynosi w roku kalendarzowym:
 • przynajmniej 30 dni, gdy uczeń nie skończył jeszcze 16 roku życia;
 • przynajmniej 27 dni, gdy uczeń nie skończył jeszcze 17 roku życia;
 • przynajmniej 25 dni, gdy uczeń nie skończył jeszcze 18 roku życia;
 1. Jakie korzyści przynosi kształcenie w zakładzie dla przedsiębiorstwa?
  Kształcenie w zakładzie pracy przynosi bezpośrednie ekonomiczne korzyści dla przedsiębiorcy. Dobrze wykształcony personel ze specjalistyczną wiedzą nabytą w zakładzie jest ważnym czynnikiem konkurencji. Podczas kształcenia przedsiębiorca ma okazję dobrze poznać przyszłego pracownika. Jeżeli po zakończeniu edukacji i egzaminie końcowym, uczeń zostanie zatrudniony jako pracownik, zna on już dobrze swoje miejsce pracy, kierownictwo oraz wspołpracowników. Koszty związane z przyuczeniem i wdrożeniem nowo zatrudnionego pracownika są więc wyższe niż w wypadku przejęcia ucznia, który zna już swój zakład pracy „od podszewki”. Edukacja powoduje także silną identyfikacje z przedsiębiorstwem jako przyszłym miejscem pracy. Oznacza to że przedsiębiorca może ograniczyć koszty, które wynikłyby przy zmianie personelu. Osoby wykształcone w przedsiębiorstwie mogą być także pomocne w rozwiązywaniu problemów kadrowych, takich jak zastępstwo w czasie urlopu albo podczas choroby innego pracownika.
   
 2. Kształcenie zawodowe w zakładzie pracy - inwestycja, która się opłaca
  Zatrudnienie przyuczonego pracownika jest korzystne nie tylko ze względów finansowych. Przedsiębiorcy dający możliwość kształcenia zawodowego przyszłych kadr ponoszą również społeczną odpowiedzalność w czasach trudnej sytuacji na rynku pracy i dużej stopy bezrobocia wsród młodzieży. Decyzja o prowadzeniu kształcenia zawodowego w zakładzie to ważna decyzja na przyszłość dla przedsiębiorców, którzy przez swoje zaangażowanie socjalne cieszą się pozytywnym wizerunkiem wsród społeczeństwa.
   
 3. Kto może kształcić przyszłych pracowników?
  Ustawa o kształceniu zawodowym przewiduje że, zakład pracy, w którym odbywa się kształcenie, powinien być odpowiednio wyposażony i dostosowany do rodzaju zawodu, jaki będzie wykonywała osoba szkolona. Ponadto powinien istnieć odpowiedni stosunek kadry zawodowej do osób szkolonych w tym zakładzie. Decydującą kwestią jest, czy program kształcenia zawodowego może być przekazany w pełnym zakresie. Dlatego ważna jest kompetencja kadry szkoleniowej zarówno pod względem fachowym jak i kompetencji socjalnej. Przedsiębiorca zamierzający szkolić przyszłe kadry w swoim zakładzie może wykazać swoje kwalifikacje porzez egzamin końcowy odpowiedni dla kierunku zawodowego (np. tytuł mistrzowski w zawodach rzemieślniczych). Często wystarcza także zaświadczenie, iż przedsiębiorca nie posiadający tytułu mistrzowskiego jest wystarczająco długo czynny w swoim zawodzie. Czy zakład pracy i potencjalna kadra szkoleniowa są kompetentni, zostaje stwierdzone poprzez doradców właściwych izb (np. rzemieślniczej).
   
 4. Co oferuje MOVA plus?
  MOVA plus oferuje pomoc w planowaniu oraz urządzaniu miejsc dla przyszłych uczniów i pomaga przedsiębiorcom podejmującym się kształcenia zawodowego w następujących kwestiach:
 • przy wyjaśnianiu wątpliwości, czy są one uprawnione do prowadzenia kształcenia zawodowego;
 • przy pytaniach, jaki zawód może być nauczany w danym przedsiębiorstwie;
 • przy składaniu wniosków i organizowaniu miejsc dla przyszłych uczniów;
 • pomoc w uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kształcenia zawodowego;
 • pomoc przy rekrutacji kandydatów;
 • pomoc doradcza w czasie trwania kształcenia zawodowego.

Ważne: MOVA plus nie pośredniczy jednak przy naborze kandydatów na kształcenie zawodowe. Młodzież, która szuka miejsc w zakładach pracy proszona jest o zgłaszanie się do o poradę do urzędu pracy (Bundesagentur für Arbeit).

Przedsiębiorcy zainteresowani przeprowadzeniem kształcenia zawodowego w swoich zakładach a także uczniowie i rodzice, którzy znają jakiś zakład szkoleniowy potrzebujący wsparcia mogą zasięgnąć informacji poprzez:

E-Mail: movaplus@muenchen.de lub
telefonicznie: (089) 23321777 od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00.

Do partnerów programu MOVA plus w Monachium należą: Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit), Rada do Spraw Cudzoziemców (Ausländerbeirat), Izba Rzemieślnicza (Handwerkskammer) oraz Izba Przemysłowo-Handlowa (Industrie- und Handelskammer). Projekt MOVA plus finansowany jest przez specjalny program mający na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży.

Artykuł powstał przy współpracy pani adwokat Izabeli S. Demacker w Monachium w celu propagowania niniejszego projektu pośród polskich przedsiębiorców w Bawarii.

Rechtsanwältin Izabela S. Demacker

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie