Elterngeld - 15 ważnych rad dla pobierających

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Od 1 stycznia 2007 wprowadzony został nowa zapomoga rodzicielska - Elterngeld. Zastąpił on istniejący do tej pory Erziehungsgeld. Jak otrzymać Elterngeld, ile on wynosi i na co warto zwrócić uwagę.

Od 1 stycznia 2007 wprowadzony został nowa zapomoga rodzicielska - Elterngeld. Zastąpił on istniejący do tej pory Erziehungsgeld. Jak otrzymać Elterngeld, ile on wynosi i na co warto zwrócić uwagę.

 • Kto dostanie zapomogę rodzicielską?

Prawo do tego mają ogólnie ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestają pracować, aby się nim opiekować.

 • Jak długo płacony jest Elterngeld?

Rodzic może otrzymywać zapomogę do dwunastu miesięcy. Jeżeli drugi rodzic rezygnuje z pracy na rzecz wychowania na co najmniej dwa miesiące, to możne okres ten przedłużyć o kolejne dwa miesiące. Najdłużej możne więc otrzymywać pieniądze przez 14 miesięcy. Za wyjątkiem tych dwóch wspólnych miesięcy można czas podzielić wedle uznania między sobą. Tak więc każdy z rodziców może np. pobierać pieniądze przez 7 miesięcy - równocześnie. Poza tym istnieje możliwość rozdzielenia wyliczonych pieniędzy na dłuższy okres czasu. Tak więc jedna osoba może otrzymywać połowę zapomogi przez 24 miesiące.

 • Jaka jest wypłacana kwota?

Zapomoga obliczana jest wg przychodu. Kto pauzuje, dostaje zazwyczaj 67 procent poprzedniego zarobku. Kwota minimalna wynosi 300 euro miesięcznie, górna granica wynosi 1800 euro.

 • Czy można pracować w czasie otrzymywania zapomogi?

Tak, jednak z ograniczeniem: wolno pracować jedynie na pół etatu, i to do 30 godzin tygodniowo. Kto pracuje więcej, traci prawo do zasiłku. Pracującym na pół etatu płacone jest 67 procent zarobku, który w wyniku utraty czasu stracili.

 • Co dostają bezrobotni, studenci i mało zarabiający?

Wszystkie te grupy mają prawo do zasiłku rodzicielskiego. Do mało zarabiających zalicza się ludzi, którzy w roku do narodzin dziecka zarabiali przeciętnie mniej niż 1000 euro. Ta grupa otrzymuje więcej niż 67 procent zarobku netto - zależnie od poprzedniego zarobku do 100 procent. Kto, tak jak studenci, uczniowie czy bezrobotni nie ma zarobków własnych, dostaje kwotę minimalna 300 euro miesięcznie.

 • Ile otrzymują samozatrudniający się?

Otrzymują 67 procent poprzedniego zarobku po opodatkowaniu. Również tu górna granica wynosi 1800 euro.

 • Jakie reguły obowiązują samotnie wychowujących?

Kto, będąc rodzicem samotnie wychowującym musi zrezygnować z pracy, otrzyma przez 14 miesięcy Elterngeld.

 • Czy obcokrajowcy też otrzymają zapomogę?

Obywatele krajów członkowskich UE mają do tego prawo, jeżeli pracują lub mieszkają w Niemczech. U innych obcokrajowców zależy to od rodzaju zezwolenia na pobyt lub pracę.

 • Czy w wypadku urodzeń większej ilości dzieci dostaje się więcej pieniędzy?

Tak, za każde kolejne dziecko dostaje się ryczałtem dodatkowe 300 euro. To znaczy, że jeżeli ktoś ma np. trojaczki, to ma prawo do "standardowego" zasiłku plus 600 euro.

 • Czy jest jakiś bonus za rodzenie dzieci w niedługich odstępach?

Kto ma dzieci w relatywnie krótkich odstępach czasowych, dla tego zasiłek jest podwyższany. Po pierwsze zmieniany jest sposób przeliczania. Po drugie, obliczona nową metodą kwota jest podwyższana o 10 procent, przy czym podwyżka wynosi co najmniej 75 euro. Wyższa kwota może być żądana do momentu osiągnięcia starszego dziecka trzech lat. Jeżeli w domu w chwili narodzin najmłodszego dziecka jest co najmniej trzy lub więcej dzieci, to dwoje z rodzeństwa nie może być starsze niż po 6 lat.

 • Jak naliczane są świadczenia takie jak pieniądze na dziecko czy pieniądze macierzyńskie?

Pieniądze macierzyńskie łącznie z dodatkiem od pracodawcy jest zwykle w pełni liczone do zapomogi. Pieniądze na dziecko nie są natomiast liczone do niej. Jest wypłacane w takiej samej kwocie jak do tej pory.

 • Czy zapomoga ma wpływ na alimenty?

Tak, świadczenie to jest w tym przypadku doliczane do dochodu, który jest podstawą do wyliczenia wysokości alimentów. Dotyczy to zarówno strony otrzymującej jak i płacącej alimenty. Doliczana jest natomiast tylko ta część zapomogi, która przekracza 300 euro. Przy narodzinach mnogich próg jest odpowiednio podwyższany.

 • Czy od zapomogi należy odprowadzać podatek?

Nie, zapomoga jest zwolniona z podatku. jest jednak "progresywno-relewantne". Znaczy to, że jest przez fiskusa uwzględniana w wyznaczaniu indywidualnej stopy podatkowej. Na pozostałe dochody naliczana jest tym samym wyższa stopa podatkowa.

 • Gdzie można składać wniosek o zapomogę i jakie terminy należy uwzględniać?

Świadczenie musi być wnoszone w formie pisemnej. Odpowiednie druki dostępne są nie tylko w punktach wypłaty zapomogi, ale także w szpitalach ze stacjami porodowymi i w ubezpieczalniach społecznych. Nie powinno się zbyt długo czekać ze złożeniem wniosku: jeżeli wniosek zostanie przyjęty, to po maksymalnie trzech miesiącach mocą wsteczną wypłacane są pieniądze. Wniosek powinien być złożony najpóźniej, kiedy dziecko ma trzy miesiące.

 • Gdzie znaleźć więcej informacji i uregulowań nadzwyczajnych?

Krajowe ministerstwo ds. rodziny zamieściło szeroki zakres informacji o zapomodze w internecie. Między innymi zamieszczona jest darmowa broszura w formacie PDF (eine kostenlose Broschüre), w której wytłumaczone są wyjątki i przypadki nadzwyczajne. Kto chce obliczyć ile zapomogi jemu i jego rodzinie przysługuje, znajdzie odpowiednie narzędzie w zakładce "kalkulator zapomogi dla rodziców" („Elterngeldrechner“).

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie