Elterngeld - co musisz wiedzieć o zasiłku wychowawczym w Niemczech?

· Autor:
Elterngeld - co musisz wiedzieć o zasiłku wychowawczym w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Elterngeld to zasiłek wychowawczy w Niemczech. Swoją specyfiką odbiega jednak od zasiłku wychowawczego w Polsce. Podstawową różnicą jest fakt, że przysługuje on stosunkowo dużej grupie społecznej.

Dla kogo i na jakich zasadach?

Limit dotyczący dochodów rocznych rodziców wynosi bowiem aż 500 000 euro. Drugą różnicą jest jego wysokość. Podczas gdy w Polsce wynosi on około 400 złotych to w Niemczech może wynosić nawet kilka tysięcy euro.

Według przepisów, prawo do pobierania zasiłku przysługuje od dnia narodzin dziecka, aż do ukończenia przez nie 14-go miesiąca życia, a miesięczna wysokość przyznanego zasiłku obliczana jest na podstawie zarobków rodzica, który rezygnuje z pracy aby zająć się wychowaniem dziecka.

Elterngeld. Co trzeba zrobić aby otrzymać pieniądze?

Przede wszystkim złożyć wniosek we właściwym miejscowo urzędzie. Ponadto do wniosku należy dołączyć całą gamę załączników – między innymi akt urodzenia dziecka oraz  zaświadczenie o dochodach z ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka.

O ile mieszkający i pracujący w Niemczech rodzice otrzymują Elterngeld praktycznie bez żadnych problemów, o tyle w sytuacji gdy występuje element transgraniczny (np. jedno z rodziców mieszka lub pracuje w Polsce) wnioskujący mogą napotkać różnorakie problemy w uzyskaniu tego zasiłku.

O tym, który kraj jest w takiej sytuacji zobowiązany do wypłaty zasiłku rozstrzyga każdorazowo biorąc, pod uwagę wszelkie okoliczności, urzędnik na podstawie rozporządzenia unijnego numer 883/2004 w związku z  DVO 987/2009. Nie da się jednak ukryć, że są również i takie sytuacje, iż urzędnicy nie do końca wiedzą jak „ugryźć dana sprawę” i pomimo uprawnienia rodziców do uzyskania Elterngeld wydają decyzje odmowną.

Czy to oznacza, że zasiłek ten rodzicom nie przysługuje? W większości przypadków tak nie jest. W sytuacjach transgranicznych w razie wątpliwości niemieckie urzędy właściwe do spraw Elterngeld powinny skontaktować się z polskimi urzędami właściwymi w sprawie oraz ustalić razem zakres każdego z Państw do wypłaty należnego świadczenia.

Odwołanie od negatywnej decyzji - zasady

Warto wiedzieć, że w sytuacji odmowy wypłaty zasiłku wnioskującemu o to rodzicowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od niekorzystnej dla niego decyzji. Jeżeli i ta decyzja (odwoławcza) będzie niekorzystna – zostaje droga sądowa. Właściwym sądem w sprawach dotyczących zasiłków są niemieckie sądy socjalne (Sozialgericht). Często dopiero na etapie sądowym urzędy zmieniają swoje decyzje i przyznają rację skarżącym rodzicom.

Procedura dotycząca Elterngeld nie należy może do najprostszych, jednakże moim zdaniem warto dołożyć trochę starań w celu uzyskania tego zasiłku, chociażby z uwagi na fakt jego wysokości. Im niższe zarobki, tym procent od dotychczasowej wypłaty wypłacany jako „Elterngeld” jest większy. Jeśli dotychczasowe wynagrodzenie wynosiło przykładowo między 1.000 a 1.200 euro, to zasiłek wychowawczy będzie wynosił 67 procent tej kwoty. Kto zarabia więcej, otrzymuje stosunkowo mniej, ale nie mniej niż 65 procent kwoty wynagrodzenia!

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Marty Dubiec świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych, osób prawnych oraz osób fizycznych.

Nasza kancelaria wyróżnia się spośród innych kancelarii tym, że reprezentuje Klientów i udziela im porad prawnych również w zakresie prawa niemieckiego oraz prawa międzynarodowego.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie