Emerytura na dwa lata przed osiągnięciem minimalnego wieku emerytalnego

· Autor:
Emerytura na dwa lata przed osiągnięciem minimalnego wieku emerytalnego
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niemiecki system emerytalny, oprócz twardych założeń dotyczących minimalnego wieku emerytalnego, wyróżnia się pewną elastycznością w stosunku do jednej grupy osób. Ta może liczyć na otrzymanie emerytury wcześniej o dwa lata. Nie jest to rozwiązanie zarezerwowane dla wszystkich, ale tylko dla osób znajdujących się w szczególnie w dwóch sytuacjach.


Kto może otrzymać emeryturę na dwa lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego w Niemczech? 

Dla niektórych osób ubezpieczonych w Niemczech, emerytura może przysługiwać wcześniej, dokładnie na dwa lata przed standardowym terminem, bez obniżenia świadczenia. Zasada ta dotyczy osób, które przez co najmniej 45 lat, regularnie opłacały składki na ubezpieczenie emerytalne oraz te, które posiadają uznany stopień niepełnosprawności wynoszący minimum 50%.

Osoby uznawane za niepełnosprawne w Niemczech to te, których fizyczne, umysłowe lub psychiczne zdolności odbiegają od normy dla ich wieku przez ponad sześć miesięcy, co skutkuje trudnościami w uczestnictwie w życiu społecznym (§ 2 SGB IX).


Zasiłek dla bezrobotnych bardziej opłacalny niż wcześniejsza emerytura 

Osoby zmagające się z chorobą, mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, choć nie jest to konieczne. Istnieje bowiem opcja kontynuowania kariery zawodowej lub rejestracji jako bezrobotny aż do osiągnięcia standardowego wieku emerytalnego. Ta druga możliwość może okazać się bardziej opłacalna. 

Jeżeli pracodawca zakończy współpracę tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego bez potrąceń, warto rozważyć rejestrację  na bezrobociu, zamiast przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Wynika to z prostej kalkulacji: emerytura stanowi 48,1% wynagrodzenia netto, natomiast zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), wynosi 60%. Dodatkowo urząd pracy opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne.


Podstawowe warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech 

Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech, jest aktywne poszukiwanie pracy pomimo możliwości otrzymania wcześniejszej emerytury. Co więcej, przebywając na bezrobociu, nie można poświęcić czasu na hobby czy długie podróże, chyba że chcemy zwrócić pieniądze tak, jak to miało miejsce w przypadku pewnego mężczyzny, który zapłacił 7 tys. euro.


Osobiste powiadomienie urzędu pracy 

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest tylko wtedy, gdy fakt dotyczący bezrobocia został osobiście zgłoszony w odpowiednim oddziale urzędu pracy (Agentur für Arbeit). Kluczowy jest czas rejestracji - dokładnie trzeba to zrobić najpóźniej pierwszego dnia bezrobocia. Do urzędu trzeba ze sobą zabrać dowód osobisty lub paszport

Osobistej rejestracji na bezrobociu nie należy mylić z wcześniejszym powiadomieniem o utracie pracy. Wczesne powiadomienie powinno nastąpić natychmiast po uzyskaniu informacji o wypowiedzeniu. 


Czas zgłoszenia faktu bycia bezrobotnym lub bezrobotną

Bezrobocie można zgłosić w urzędzie pracy najwcześniej na trzy miesiące przed zakończeniem zatrudnienia, czyli tyle ile średnio wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. 

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech, przyznawany jest od dnia, w którym bezrobocie zostanie osobiście zgłoszone w urzędzie. W przypadku utraty pracy, należy jak najszybciej skontaktować się z urzędem pracy, w celu uniknięcia utraty prawa do otrzymywania świadczenia.


Obliczanie wysokości zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech 

Kwota zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech, jest ustalana zgodnie z paragrafem 149 (SGB III) i wynosi ona 60 procent wynagrodzenia netto. Dla osób posiadających dzieci wskaźnik ten wzrasta do 67 procent.

Podstawą do wyliczenia zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech, są zarobki z ostatnich dwunastu miesięcy przed utratą pracy. W szczególnych sytuacjach, jak np. po urlopie rodzicielskim, okres ten może zostać wydłużony do dwóch lat.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Zdjęcie: Depositphotos, autor: AllaSerebrina

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie